Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

5,4 milioane de euro pentru crescătorii români de vaci cu lapte

Autor: Maria Demetriadluni, 13 martie, 2017

România a primit de la Uniunea Europeană un ajutor excepţional pentru crescătorii de vaci de lapte de 5.448.041,5 de euro în 2016, pe care fermierii urmează să îi primească în acest an, dacă proiectul normativ aflat în dezbatere publică  se va aproba.

 

Banii pe care agricultorii ar trebui să îi primească fac parte din Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA, și se vor acorda  prin bugetul Ministerului Agriculturii pe anul 2017.

 

Potrivit actului normativ, beneficiarii acestui tip de sprijin sunt producători de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016, care se încadrează la activitatea „agricultură la scară mică”.

 

Condiții de eligibilitate

 

Pot beneficia de acest ajutor fermierii care dețin un efectiv de vaci de lapte de minimum trei și maximum nouă capete, inclusiv, pe beneficiar identificate și înregistrate în RNE la data depunerii cererii, în exploatație cu cod ANSVSA. De asemenea, pentru a putea primi acest sprijin crescătorii de vaci de lapte trebuie să fi vândut sau livrat direct minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016.

 

Pentru a putea beneficia de subvenția excepțională fermierii mai trebuie să aibă registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, dar și să producă şi să livreze sau să vândă  direct lapte, la data depunerii cererii. Pentru obţinerea ajutoarelor financiare producătorii de lapte depun cererea la centrul judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, însoţită de documente, până la data de 2 mai 2017, inclusiv.

 

Documente necesare accesării sprijinului:

 

Cererea pentru acordarea ajutoarelor financiare trebuie să aibă anexate următoarele acte:

  1. a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/împuternicit legal pentru PJ/PFA/II/IF;
  2. b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;
  3. c) copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte;
  4. d) copie de pe prima și ultima pagină a RIE, din care să reiasă numărul de vaci de lapte existente

în exploatație la data depunerii cererii;

 

  1. e) extras RNE care atestă numărul de vaci lapte, identificate și înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;
  2. f) pentru fermierii au livrat/vândut direct minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016, unul din următoarele documente, după caz:
  3. -copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
  1. g) pentru fermierii care produc și livrează/vând direct lapte, la data depunerii cererii., unul din următoarele documente, după caz:

– copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017;

– copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzare directă datată în anul 2017;

– copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puțin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017 pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;

– copie de pe cel puțin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017 pentru PFA, II, IF şi SC.

  1. h) dovadă cont activ bancă/trezorerie.

 

Documentele prevăzute  lit. a) – d) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

 

Documentele prevăzute la lit. f) și g ) se certifică de către solicitant prin însrierea sintagmei „conform cu originalul”, datate și semnate /ștampilate, după caz.

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va calcula suma pe care trebuie să o primească fiecare crescător de vaci de lapte. Plata ajutorului ar trebui să se facă până la 30 iunie 2017.

Optimizarea finisarii suinelor
Autor: Aura Alexa Ioan  /   joi, 14 decembrie 2017

Profitabilitatea întreprinderilor comerciale din sectorul porcinelor este afectată de o varietate de factori, cum ar fi potențialul genetic al animalelor, mediul, consumul de furaje, disponibilitatea ingredientelor și prețurile de pe piață. Astfel că, fiecare dintre acești factori trebuie luat în considerare în proiectarea sistemului de...

Petre Daea: În 2018, zootehnia va avea prioritate
Autor: meatmilk  /   luni, 11 decembrie 2017

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre DAEA, a participat duminică, 10 decembrie 2017, alături de secretarul de stat Alexandru POTOR și de secretarul general Constantin APRODU, la o primă întâlnire de lucru cu întreaga conducere a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) de la nivel central, regional şi...