Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close
Conferinta

Acțiunile FVO în România și Uniunea Europeană

Autor: Maria Demetriadvineri, 22 mai, 2015

La finalul anului trecut, Biroul Comisiei Europene pentru Siguranță alimentară și veterinară (Food and Veterinary Office-FVO) a întocmit Programul de audit FVO pentru perioada 2015-2017, atât în țările membre ale Uniunii Europene, cât și în Turcia, țară care are statut de țară canditat, precum și în țări terțe. Vă prezentăm principalele puncte ale acestui program, punând un accent pe acțiunile de audit din anul 2015. Precizăm că datele sunt preluate din documentul ”Food and Veterinary Office- Work Programme 2015”, remis de Comisia Europeană redacției Fabrica de Carne.

 

Distribuția acțiunilor de audit

 

Programul general urmărește să acopere întreaga paletă a problematicii, cum ar fi: acvacultură, produse alimentare compozite, trasabilitatea post-sacrificare și trasabilitatea produselor din carne, aditivi alimentari, importuri etc. Auditurile referitoare la calitatea și siguranța alimentelor, agricultură ecologică și indicațiile geografice începute în perioada precedentă vor continua. Noi teme de audit încrucișat vor fi deschise, precum monitorizarea rezistenței antimicrobiene. Alte priorități sectoriale sunt: igiena abatorizării (bovine și ovine sectoare), ouă și produse din ouă, Campylobacter, trasabilitatea și etichetarea produselor pescărești, aditivii din produsele pescărești, bunăstarea animalelor, controlul importurilor de animale vii și produse de origine animală, controalele privind tranzitarea mărfurilor.

 

Per total, pentru anul 2015 au fost programate 221 de audituri. Ca de obicei, controalele din domeniul siguranței alimentare constituie partea principală a programului (68%). În conformitate cu abordarea „de la fermă la furculiță”, se vor efectua numeroase controale în zona ssiguranței alimentare a produselor naturale, precum și cele de sănătate și bunăstare a animalelor. 12% din controale se vor concentra în mod special asupra controalele în sănătatea și bunăstarea animalelor în zone specifice. 6% dintre controale vor fi în domeniul calității produselor alimentare bio (agricultura ecologică și Indicații geografice).

 

În 2015, 73% din controale vor avea loc în Uniunea Europeană. 2% din audituri sunt planificate în țările candidate și 25% în alte țări terțe. Având în vedere că aproximativ 12% din controalele din țările terțe sunt cuprinse în acorduri UE, vor fi auditate  și exporturile de alimente, produse alimentare, plante și animale, situații de urgență, alte probleme urgente și situații neprevăzute care pot conduce la ajustări ale programului de audit care se află în derulare.

FVO 2 

Priorități sectoriale

 

Ca priorități sectoriale, au fost identificate următoarele domenii:

 

-Etichetare și indicații de origine geografică: Îmbunătățirea politicilor a căror aplicare a început în anul 2012.

 

-Acvacultura: Evaluarea orizontală a conformității, reziduuri, trasabilitate și etichetare; Standarde suplimentare, cum ar fi: producția ecologică, bună practică în acvacultură, etichetarea private label a produselor de acvacultură și piscicultură.

 

-Produse compozite: Se va efectua un studiu pentru a se obține o imagine de ansamblu. Vor fi verificați operatorii care produc, exportă și importă produse compozite, pentru a se asigura că aceste produse respectă cerințele de sănătate animală și publică a UE.

 

-Trasabilitate: Auditul început în anul 2014 va fi extins în 2015, în vederea evaluării organizării și eficientizării controalelor oficiale privind comerțul cu carne (toate speciile), produse și preparate din carne și, după caz, produsele compozite. Un accest deosebit se va pune pe auditul stocării.

 

-Amelioratorii: Prima fază a acestui proiect se va ocupă de utilizarea aditivilor alimentari în produsele din carne, preparate și produse compozite. Domeniul de aplicare al Proiectul include controale privind producția, distribuția, etichetarea importurilor și puritatea aditivilor. O atenție deosebită va fi acordată utilizării de nitrați, arome alimentare și arome de fum.

 

-Rezistență antimicrobiană (AMR): Se vor extinde cerințele de control AMR la porci și viței și se va extinde gama de indicatori ai organismelor monitorizate. Statele membre vor fi obligate să efectueze prelevarea de probe din păsări de curte, porcii și viței în anii alternativi.

 

-Prelucrarea de înaltă presiune: Obiectivele acestui proiect urmăresc obținerea unei imagini de ansamblu a utilizării acestei tehnologii de către industria alimentară în UE, pentru a se asigura că noile tehnologii nu reprezintă u risc pentru siguranță alimentară.

 

-Mijloace de transport: Intenția este de a determina măsura în care vehiculele de transport și navele sunt folosite pentru mărfuri sunt potențial periculoase.

 

-Sistemele naționale de audit: Verificarea sistemelor naționale de control, în conformitate cu articolul 4 (6) din Regulamentul (CE) nr 882/2004.

 

-Controlul alimentelor de origine animală și a reziduurilor: Va fi lansată o noua serie de „vizite de studiu” pentru a se verifica igiena abatorizării în sectoarele bovinelor și ovinelor. Potrivit raportului științific al EFSA și ECDC, privind tendințele și sursele de zoonoze va fi realizată o nouă serie de audituri, având următoarele priorități:  Campylobacter, Salmonella, medicamente de uz veterinar, reziduuri de produsele alimentare de origine animală, utilizarea prudentă a antimicrobienelor.

 

Sănătate animală și de bunăstare a animalelor: În domeniul sănătății animale, se vor efectua audituri privind programele de eradicare finanțate de UE, pentru rabie (bovine), tuberculoză (ovine),bruceloză (caprine), suine (pestă porcină africană).

 

Alte teme de audit în domeniul sănătății animale sunt: bolile albinelor, grădini zoologice aprobate, laboratoare, și trasabilitate la rumegătoare și porci.

 

Acțiuni de control în România

 

Desigur, în documentul furnizat redacției noastre, și România apare nominalizată în câteva acțiuni de control. Acestea sunt:

 

Procesarea la presiuni înalte (alături de Irlanda)

Audit general (alături de Luxemburg și Slovacia)

Combaterea Salmonellei la păsări (alături de Germania, Malta și Polonia)

Eradicarea rabiei (alături de Grecia și Ungaria)

Bunăstarea animalelor (alături de Austria, Danemarca, Finlada, Irlanda, Lituania, Olanda, Portugalia și Suedia)

Creșterea animalelor (alături de Germania, Grecia, Italia, Olanda, Portugalia și Spania).

Documentul integral poate fi consultat pe adresa: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

România participă la sondajul EFSA referitor la comunicarea incertitudinii științifice
Autor: meatmilk  /   joi, 23 februarie 2017

România participă la sondajul de opine lansat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) privind modul în care se comunică informațiile referitoare la siguranța alimentelor, intitulat, "Cum se comunică incertitudinea științifică? Ajutați-ne să explicăm mai bine!"   In acest sens, EFSA a lansat  un...

ANSVSA va controla trasabilitatea alimentelor congelate de origine animală
Autor: meatmilk  /   luni, 20 februarie 2017

Pentru a proteja sănătatea publică, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a demarat o acțiune de informare pentru conformarea operatorilor din industria alimentară, cu privire la datele obligatorii care trebuie puse la dispoziția consumatorului, în cazul comercializării produselor alimentare de...