Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

Adunările Generale județene ale Colegiului Medicilor Veterinari

Autor: Meat MIlkmiercuri, 7 septembrie, 2016

Adunările generale ale filialelor judeţene ale Colegiului Medicilor Veterinari, prilej de analiză, de implicare responsabilă a medicilor veterinari având ca ţintă apărarea sanătăţii animalelor, a sănătăţii publice şi solidaritatea profesională.

 

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, care este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari.

Primul Colegiu al Medicilor Veterinari s-a înfiinţat prin Decretul – Lege nr. 3.594 din 30 septembrie 1939, semnat de Regele Carol al II-lea. fiind condus de Dr. Gheorghe Ionescu – Brăila, primul său Decan.

 

Primul Colegiu a fost organizat în 11 secţiuni corespunzătoare celor 10 Ţinuturi administrative ale ţării şi Municipiul Bucureşti. Activitatea s-a întrerupt în anul 1948, reluându-se în anul 1998, odată cu adoptarea Legii 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, ca formă de organizare autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit.
Odată cu înfinţarea în anul 2004 a A.N.S.V.S.A, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică în subordinea Guvernului şi în coordonarea Primului Ministru, cu rol de reglementare şi control în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, s-a consolidat şi îmbunătăţit pe lângă activitatea medicilor veterinari din reţeaua de stat şi activitatea medicilor veterinari de liberă practică.

 

Medicii veterinari cu liberă practică sunt organizaţi în cabinete medicale veterinare prin care acoperă activitatea circumscripţiile sanitare veterinare comunale şi orăşeneşti, concesionând cu autoritatea sanitară veterinară efectuarea unor acţiuni de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om cuprinse în programul naţional, sau în cabinete medicale de asistenţă, cabinete medicale de consultanţă. unităţi farmaceutice private, asigurând prin aceasta statusul de sănătate animalelor şi creerea de locuri de muncă şi medici veterinari cu liberă practică angajaţi în unităţi medicale, unităţi economice sau în învăţământ.

 

Statutul de stat membru al Uniunii Europeane impune un mod de organizare şi exercitare a profesiei de medic veterinar în România, pentru a o face compatibilă cu principiile legislaţiei Uniunii Europene în domeniu, medicii veterinari având posibilitatea să-şi valorifice în deplină libertate, cunoştiintele şi experienţa pe care au dobandit-o, în condiţii de dotare tehnică din ce în ce mai bune şi cu siguranţă într-o competiţie profesională.

 

În acest context medicii veterinari îşi propun permanent să îşi organizeze mai bine activitatea, să răspundă eficient şi profesional la solicitările celor mai apropiaţi parteneri, crescătorii de animale şi operatorii din domeniul alimentar.

Conducerea Colegiului Medicilor Veterinari s-a preocupat şi se preocupă pentru implementarea şi menţinerea unei structuri organizatorice, în conformitate cu Legea 160/ 1998, cu modificările şi complectările ulterioare, ca principalul instrument în realizarea obiectivelor prestabilite în domeniul sanitar veterinar.

 

Astfel, în această lună la nivelul filialelor judeţene ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt organizate adunările generale de analiză a activităţii mandatului 2013 – 2016 şi alegerile noilor structure de conducere.

Cu această ocazie medicii veterinari membrii ai Colegiului Medicilor Veterinari, avănd ca principală ţintă apărarea sanătăţii animalelor cât şi a populaţiei, îşi exprimă disponibilitatea ca în realizarea acestei meniri să contribuie la implementarea unor activităţi şi măsuri specifice, cu referire la:

 

Reprezentarea cu cinste şi onoare a profesiei în faţa organelor guvernamentale, a forurilor profesionale şi ştiinţifice, a persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor publice de la nivel judeţean şi naţional.

Implementarea şi menţinerea unei structuri organizatorice, conform O.U.G. nr. 42 / 2014 şi Legea 160 / 1998, cu modificările şi complectările ulterioare, ca principalul instrument în realizarea obiectivelor prestabilite.

Disponibilitate privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, reglementărilor şi instrucţiunilor transmise de Biroul Executiv al Consiliului Naţional.

Implementarea bunelor practici prin preluarea unor noi metode şi proceduri din domeniul managementului strategic şi de gestiune a resurselor umane, şi financiare.

Implementarea unei abordări eficiente în privinţa comunicării directe şi prin însuşirea informaţiilor de interes general, a actelor normative componente din legislaţia specifică, a programelor şi strategiilor propuse de autoritatea veterinară şi de conducerea centrală a C.M.V.

Îmbunătăţirea procedurilor de inspecţii şi control în domeniul sanitar veterinar prin promovarea unui sistem de informare, educare şi consultanţă de specialitate a operatorilor economici, care să genereze creşterea calităţii activităţiilor şi a serviciilor.

Spijin eficient în realizarea operaţiunilor de supraveghere, prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, prin acţiuni de supraveghere clinică a bolilor, vaccinări imunoprofilactice, tratamente profilactice şi curative antiparazitare şi examene de laborator, conform programelor şi a graficelor stabilite.

Implicarea efectivă pentru implementarea actelor normative O.U.G nr. 23 şi a Ordinului 40 / 2010, modificat cu Ordinmul 28 / 2011 privind activitatea de identificare şi inregistrare a animalelor, pentru o mai bună gestionare a bazei de date şi a sistemului de acordare a suvenţiilor.

Preocupare permanentă, pentru respectarea clauzelor stipulate în contractele de concesiune, în contractele cu proprietarii exploataţiilor cu animale şi păsări şi alte relaţii contracuale, încheiate de medicii veterinari cu liberă practică, clauze care se referă şi la sprijinul ce trebuie acordat de angajator pentru realizarea acţiuniilor contractate,

Monitorizarea circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală, notificarea şi certificarea internă şi internaţională, în condiţiile legii.

Monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei privind utilizarea medicamentelor, în special a antibioticelor şi a furajelor medicamentate, precum şi a circulaţiei acestora.

Susţinerea programului de perfecţionare permanentă în domeniul sanitar-veterinar, prin participare la pregătiri profesionale de profil, instruiri la nivel central şi local, la conferinţe şi simpozioane etc.

Sprijinirea constantă a autorităţilor publice locale în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei şi a animalelor, în promovarea produselor tradiţionale şi sprijin în implementarea proiectelor de dezvoltare locală.

Comunicare şi colaborare cu instituţiile administraţiei centrale, judeţene, cu alte autorităţi locale, cu asociaţii profesionale şi alte organizaţii civice, având drept scop integrarea activităţii sanitare veterinare în ansamblul dezvoltării economice şi sociale a ţării.

 

În exercitarea profesiei de medic veterinar pe lângă obiectivele menţionate se regăsesc şi alte obligaţii şi responsabilităţii stipulate în actele normative sau care sunt identificate în activitatea curentă, responsabilităţi pe care ne angajăm să le realizăm cu profesionalism şi exigenţă, având garanţia spijinului conducerii centrale a Colegiului Medicilor Veterinari, a conducerii A.N.S.V.S.A. şi D.S.V.S.A. judeţeană, a operatorilor economici din domeniul creşterii animalelor şi alimentar, a autorităţiile locale, a asociaţiilor profesionale şi a altor autorităţi şi organisme competente.

Pentru ca profesia noastră să-şi realizeze menirea, se impune să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre.

Dr. Penţea Ioan – Secretar Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu.

Încheierea misiunii experților privind stabilirea zonelor de restricție PPA
Autor: meatmilk  /   joi, 14 februarie 2019

(Comunicat) În ziua de 13 februarie s-a încheiat misiunea experților europeni, care a avut drept scop analizarea posibilităților de modificare ale Anexei Deciziei 709/2014, respectiv, flexibilizare criteriilor de stabilire a zonelor de restricție impuse de evoluția pestei porcine africane (PPA).   În cadrul vizitei au avut loc...

Situația PPA discutată cu experți europeni la București
Autor: meatmilk  /   luni, 11 februarie 2019

(Comunicat) Domnul ministrul Petre DAEA a convocat la sediul MADR cea de-a treia videoconferință cu președinții și vicepreședinții grupurilor de lucru de la Bruxelles, cu experți din cadrul Unității pentru Pregătirea Consiliului Președinției UE, precum și cu directori generali din structurile implicate în procesul de exercitare a...