Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

ANSVSA propune modificarea condițiilor de biosecuritate din exploatațiile de suine

Autor: Ilie Stoianmiercuri, 20 noiembrie, 2019

În condițiile în care pesta porcină africană face ravagii în România, ANSVSA a elaborat un Proiect de ORDIN pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine. Cum, tema este extraordinar de importantă, iată in extenso textul actului normativ:

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine

 

Art. 1. – Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine.

 

Cap. I Definiţii

 

Art. 2. – În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

 

 1. a) biosecuritate – complexul de măsuri organizatorice şi tehnice care sunt aplicate într-o exploataţie de suine pentru prevenirea introducerii, persistenţei şi răspândirii agenţilor patogeni, în scopul apărării sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice;
 2. b) zonă curată – spaţiul delimitat, care cuprinde toate adăposturile pentru animale, spaţiile, încăperile, utilajele, echipamentele şi alte facilităţi destinate creşterii suinelor, pentru respectarea regulilor de sănătate şi bunăstare a animalelor; este separată de zona murdară printrun filtru sanitar veterinar;
 3. c) zonă murdară – spaţiul aflat în afara zonei curate şi delimitat de aceasta printr-un filtru sanitar-veterinar;
 4. d) vizitator – orice persoană care intră în zona de producţie, cu excepţia personalului propriu, personalului care deservește exploatația sau medicul veterinar sub contract/ împuternicit;
 5. e) filtru sanitar-veterinar – ansamblul spaţiilor şi dotărilor prevăzute într-o exploataţie de suine pentru personalul propriu şi vizitatori, în vederea asigurării respectării regulilor privind curăţenia şi decontaminarea;

 

Cap. II Reguli generale de biosecuritate aplicate în exploataţiile de suine

 

Art. 3 – Se instituie trei niveluri de biosecuritate, după cum urmează:

 

Nivelul I de biosecuritate este aplicabil exploatațiilor noncomerciale, stabilite conform art. 2 lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 538/2019 pentru stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României, și cuprinde următoarele reguli generale de biosecuritate:

 

 1. a) introducerea în registrul de exploataţie cu respectarea pevederilor prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare, a datelor privind toate intrările, inclusiv exploataţia sursă şi ieşirile animalelor, precum şi destinaţia acestora;
 2. b) asigurarea asistenţei sanitar-veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii;
 3. c) deţinerea suinelor în adăposturi împrejmuite, pardoseala să fie construită din materiale ușor de curățat și dezinfectat, fără posibilitatea de a veni în contact cu alte specii de animale, cu suine domestice din alte exploataţii sau cu porci mistreţi;
 4. d) interzicerea hrănirii suinelor cu resturi de la bucătărie;
 5. e) hrănirea suinelor cu nutrețuri vegetale este posibilă numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;
 6. f) folosirea așternutului vegetal este posibilă numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;
 7. g) suinele deținute exclusiv pentru consumul familial trebuie să provină din exploatațiile autorizate/înregistrate sanitar veterinar; toate suinele de sex masculin din exploatație trebuie să fie obligatoriu sterilizate;
 8. h) respectarea regulilor de igienă generală înainte și după efectuarea diverselor lucrări de întreținere și îngrijire, respectiv spălarea mâinilor și schimbarea încălțămintei și a hainelor; hainele și încălțămintea utilizate vor fi destinate exclusiv acestui scop;
 9. i) animalele sacrificate pentru consumul familial vor fi examinate obligatoriu sanitarveterinar, iar examenul ante-mortem se va realiza cu cel mult 24 ore înaintea sacrificării. Notificarea este în sarcina proprietarului;
 10. j) se interzice creșterea suinelor în extravilan, cu exceptia acelor locații înregistrate sanitarveterinar;
 11. k) suinele se vor crește exclusiv pentru îngrășare în vederea consumului familial, nu și pentru reproducție.
 12. Nivelul II de biosecuritate este aplicabil exploatațiilor comerciale de tip A, stabilite conform Art. 2, litera b) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 538/2019 pentru stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României și cuprinde următoarele reguli generale de biosecuritate:

 

Reguli generale de biosecuritate pentru exploatațiile comerciale tip A care dețin porcii numai pentru îngrășat:

 

 1. a) introducerea în registrul de exploataţie cu respectarea prevederilor prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare, a datelor privind toate intrările, inclusiv exploataţia sursă şi ieşirile animalelor cu destinaţia acestora, precum și a tuturor evenimentelor care au loc în exploatație;
 2. b) existența filtrului postat la intrarea în exploatație cu posibilitatea schimbării hainelor și a încălțămintei de stradă cu echipament de protecţie destinat exploatației, respectiv șalopetă și încălțăminte de lucru, precum și existența facilităților de spălare și dezinfecția mâinilor;
 3. c) permiterea accesului în exploataţia de suine numai cu respectarea strictă a regulilor de filtru sanitar-veterinar și a măsurilor de biosecuritate;
 4. d) deţinerea suinelor în adăposturi împrejmuite, fără posibilitatea de a veni în contact cu suinele domestice din alte exploataţii sau cu porci mistreţi; perimetrul exploataţiei este împrejmuit cu gard continuu confecţionat din materiale rezistente şi care asigură o bună izolare şi este amplasat astfel încât să nu permită accesul altor animale, al persoanelor străine şi al autovehiculelor; adăpostul/adăposturile sunt compartimentate în boxe pe categorii de creștere și producție; se impune principiul ,,totul plin, totul gol” pentru fiecare boxă; înainte de populare se efectuează curățenie și dezinfecție;
 5. e) deținerea suinelor în adăposturi compartimentate cu asigurarea condițiilor de bunăstare;
 6. f) construirea adăposturilor din materiale ușor de curățat și dezinfectat; g) interzicerea creşterii porcilor în regim de semilibertate;
 7. h) interzicerea accesului persoanelor străine în exploataţie cu excepția celor autorizate, cu înscrierea în registrul vizitatorilor și care se supun măsurilor de biosecuritate;
 8. i) interzicerea hrănirii suinelor cu deşeuri de catering, resturi menajere, aşa cum sunt definite la punctul 22 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;
 9. j) hrănirea suinelor cu nutrețuri vegetale este posibilă numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare.
 10. k) folosirea așternutului vegetal este posibilă numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare; păstrarea furajelor, fânului, paielor se face în incinta exploatației, într-un spațiu separat fizic prin gard;
 11. l) amenajarea de dezinfectoare pentru încălţăminte, atât la intrarea, cât şi la ieşirea din exploataţie;
 12. m) dezinfectarea mijloacelor de transport înainte de intrarea în exploatație, cu aparate tip vermorel/atomizor;
 13. n) eliminarea gunoiului de grajd din exploatație se efectuează cu mijloacele de transport proprii care se dezinfectează la intrare după fiecare transport cu aparate tip vermorel/atomizor iar la finalul operațiunii se spală și se dezinfectează; exploatația are în stoc un minim de substanțe dezinfectante și deține un registru pentru operațiunile de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, cu posibilitatea efectuării trasabilității consumului de substanțe; deratizarea se efectuează cel puțin odată pe semestru și ori de câte ori este nevoie; acțiunile de dezinfecție, dezinsecție, deratizare se efectuează sub supravegherea medicului veterinar responsabil de exploatație iar documentele justificative efectuării acestor operațiuni se păstrează 3 ani și se prezintă la solicitare inspectorilori sanitar veterinar;
 14. o) depozitarea și păstrarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman într-u spațiu ce va fi dimensionat în corelație cu efectivul de animale, va asigura condiții de refrigerare/congelare, va fi ușor de curățat și dezinfectat; acest spațiu se amplasează la marginea exploatației astfel încât să nu fie necesară intrarea în exploatație a mijloacelor de 5 transport care preiau cadavrele și pentru a preveni vehicularea agenţilor patogeni şi contactul cu animale sau persoane neautorizate; acest spațiu este dotat cu dispozitiv de închidere;
 15. p) asigurarea asistenţei sanitar-veterinare de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii;
 16. q) includerea exploataţiilor şi animalelor în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
 17. r) interzicerea creșterii și circulației animalelor din alte specii în incinta exploatației, cu excepția animalelor de pază.

 

Regulile generale de biosecuritate pentru exploataţiilor comerciale de tip A pentru creștere, îngrășare și reproducție sunt cele prevăzute la lit. A, la care se adaugă suplimentar:

 

 1. a) să asigure un flux corespunzător de mişcare a persoanelor, prin compartimentarea spaţiilor existente, cu intrare într-un spaţiu destinat hainelor şi încălţămintei de stradă, urmat de un spaţiu dotat cu grup sanitar, duş şi, în final, un spaţiu destinat echipamentului de lucru şi decontaminării mâinilor, cu ieşire în zona de producţie;
 2. b) scroafele/vierii nu trebuie scoși din exploatație în scopul montei cu animale din altă exploatație; în cazul însămânțării artificiale această operațiune se va face doar cu persoanele autorizate care vor respecta măsurile de biosecuritate; materialul seminal utilizat va fi achiziționat de la unități înregistrate/autorizate sanitar veterinar;
 3. c) fiecare deținător are obligația să completeze la zi evenimentele de reproducție în registrul de montă/însămânțare artificială și fătări.

 

Nivelul III de biosecuritate este aplicabil exploatațiilor comerciale, stabilite conform art. 2 lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 538/2019 pentru stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României, și cuprinde următoarele reguli generale de biosecuritate:

 

 1. a) introducerea în registrul de exploataţie cu respectarea prevederilor prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare, a datelor privind toate intrările, inclusiv exploataţia sursă şi ieşirile animalelor, inclusiv destinaţia acestora;
 2. b) împrejmuirea perimetrului exploataţiei comerciale de suine cu gard continuu confecţionat din materiale rezistente care asigură o bună izolare şi este amplasat astfel încât să nu permită accesul altor animale, al persoanelor străine şi al autovehiculelor; deţinerea suinelor în adăposturi compartimentate cu asigurarea condițiilor de bunăstare;
 3. c) amplasarea afișelor la exteriorul și interiorul exploatatiei având inscripționate respectarea măsurilor de biosecuritate;
 4. d) asigurarea de asistenţă sanitar-veterinară, pe bază de contract, cu un cabinet sanitarveterinar, organizat în condiţiile legii; cabinetul trebuie să dispună de un număr suficient de personal sanitar veterinar pentru asigurarea unei asistențe sanitar-veterinare corespunzătoare;
 5. e) împrejmuirea exploatației este realizată cu gard continuu, suficient de înalt și îngropat sau cu fundație de beton astfel încât să nu permită pătrunderea animalelor și oamenilor; se realizează delimitarea strictă a zonei curate de zona murdară;
 6. f) permiterea accesului persoanelor străine numai cu aprobarea administraţiei exploataţiei şi înregistrarea într-un registru special a tuturor datelor privind vizitatorii;
 7. g) interzicerea accesului în exploataţia de suine a persoanelor străine care au vizitat alte exploataţii deținătoare de porcine; perioada de interdicţie va fi stabilită de fiecare fermă în parte, dar nu poate fi mai mică de 72 ore;
 8. h) interzicerea accesului în exploataţia de suine atât a persoanelor străine, cât și al personalului propriu, care au efectuat activități în mediul silvatic în ultimele 72 ore;
 9. i) permiterea accesului personalului propriu, al vizitatorilor sau al inspectorilor oficiali în exploataţia de suine numai cu respectarea strictă a regulilor de filtru sanitar-veterinar și a măsurilor de biosecuritate;
 10. j) amplasarea unei incinte speciale, denumită vestiar-filtru, amenajată corespunzător, pentru a preveni vehicularea agenţilor patogeni în şi din exploataţie; vestiarul-filtru trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime de funcţionare:
 11. să fie amplasat la limita dintre zona curată și zona murdară, astfel încât intrarea persoanelor în zona curată să nu fie posibilă decât prin filtrul sanitar-veterinar;
 12. să aibă mărimea direct proporţională cu numărul personalului angajat;
 13. să asigure un flux corespunzător de mişcare a persoanelor, prin compartimentarea spaţiilor existente, cu intrare într-un spaţiu destinat hainelor şi încălţămintei de stradă, urmat de un spaţiu dotat cu grup sanitar, duş şi, în final, un spaţiu destinat echipamentului de lucru şi decontaminării mâinilor, cu ieşire în zona curată;
 14. să fie dotat, pentru fiecare persoană care activează în zona curată, cu echipament de protecţie și de lucru individual, utilizat numai în spaţiul de producţie, săpun, substanţe dezinfectante, prosoape, uscător de păr;
 15. să fie dotat cu facilităţi pentru apă caldă și rece, fiind interzisă alimentarea prin surse de apă deschise;
 16. apa utilizată pentru adăpatul suinelor trebuie să respecte standardele în vigoare și conform normelor de bunăstare; este interzisă adăparea suinelor din surse naturale de suprafață;
 17. să fie dotat cu facilităţi pentru igienizarea hainelor de lucru, cu acces obligatoriu din zona curată;
 18. să fie construit din materiale uşor de curăţat, dezinfectat şi menţinut în permanenţă întro stare structurală şi igienică corespunzătoare; pereţii interior, tavanul și pardoseala să fie construiţi din materiale netoxice, rezistente, impermeabile, netede, care nu putrezesc și ușor de întreținut;
 19. k) amplasarea sălii de mese destinată personalului astfel încât să asigure transbordarea alimentelor din zona murdară în zona curată;
 20. l) amplasarea biroului medicului veterinar și al șefului de fermă în zona curată;
 21. m) existenţa unui spaţiu dotat corespunzător pentru farmacie veterinară; spaţiul special pentru depozitarea produselor medicinale veterinare este identificat şi dotat cu sistem de asigurare şi monitorizare a temperaturii şi umidităţii, paleţi, dulapuri, rafturi metalice sau din alte materiale lavabile, uşor igienizabile, precum şi cu frigidere prevăzute cu termo/hidrometre;
 22. n) amenajarea de dezinfectoare pentru încălţăminte la intrarea şi la ieşirea în/din vestiarulfiltru, precum şi accesorii pentru curăţarea mecanică acestora; se utilizează cel putin două tipuri/culori de încălțăminte, din care: una pentru utilizarea în interiorul adăposturilor de porcine și o pereche utilizată, separat, pentru zonele situate în afara adăposturilor.
 23. o) amenajarea de dezinfectoare pentru încălţămintea la intrarea şi la ieşirea în/din fiecare adăpost pentru suine sau spații;
 24. p) aplicarea la geamuri a plaselor de sârmă și a unor măsuri, la punctele de acces în halele de producţie și la intrarea în adăposturi, care să conducă la prevenirea pătrunderii păsărilor sălbatice și insectelor;
 25. q) existenţa dezinfectorului rutier care să asigure decontaminarea mijloacelor de transport la intrarea/ieşirea în/din zona de producţie; în cazul în care autovehiculul care intră în zona curată, trece prin dezinfectorul rutier se efectuează obligatoriu decontaminarea suplimentară a 7 mijlocului de transport, inclusiv a părţilor laterale ale acestuia iar conducătorul mijlocului de transport utilizează echipamentul de protecţie; după dezinfecția suplimentară mijlocul de transport va staționa o perioadă de timp egală cu perioada de contact necesară pentru neutralizarea virusului pestei porcine africane, prevăzută în prospectul produsului folosit la dezinfecție; locul în care a stat mijlocul de transport va fi imediat dezinfectat după plecarea acestuia;
 26. r) spațiul pentru încărcarea și descărcarea suinelor este amplasat la limita dintre zona de producție și zona murdară;
 27. s) interzicerea încărcării suinelor, în vederea livrării, în mijloace de transport neautorizate/neînregistrate sanitar-veterinar și care nu prezintă dovada efectuării acţiunilor de decontaminare;
 28. t) depozitarea furajelor în buncăre se efectuează prin transbordare; în cazul în care autovehiculul care aprovizionează cu furaje intră în zona curată, trece prin dezinfectorul rutier și se efectuează obligatoriu decontaminarea suplimentară a mijlocului de transport, inclusiv a părţilor laterale ale acestuia iar conducătorul mijlocului de transport utilizează echipamentul de protecţie; după dezinfecția suplimentară mijlocul de transport va staționa o perioadă de timp egală cu perioada de contact necesară pentru neutralizarea virusului pestei porcine africane, prevăzută în prospectul produsului folosit la dezinfecție; locul în care a stat mijlocul de transport va fi imediat dezinfectat după plecarea acestuia; se stabilește un traseu de către medicul veterinar sau șeful de fermă;
 29. u) depozitarea și păstrarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman în condiții de refrigerare/congelare se efectuează într-un spațiu situat la marginea exploatației până la livrarea acestora la unitatea de neutralizare pentru a preveni vehicularea agenţilor patogeni şi contactul cu animale sau persoane neautorizate;
 30. v) realizarea colectării şi neutralizării subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu;
 31. x) interzicerea accesului în zona curată autovehiculelor care transportă subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman care provin din afara exploataţiei;
 32. y) existenţa de spaţii și dotări cu facilități și instrumentar corespunzătoare pentru executarea necropsiilor, inclusiv sursă de apă curentă; acest spațiu va fi amplasat în imediata apropiere a spațiului de depozitare și păstrare a cadavrelor; se vor asigura facilități pentru transportul corespunzător a cadavrelor de la hale la spațiile de depozitare, păstrare sau necropsie;
 33. z) efectuarea de acţiuni de decontaminare, dezinsecţie şi deratizare, ori de câte ori este necesar, utilizându-se numai produse înscrise în lista oficială a produselor medicinale de uz veterinar omologate, autorizate pentru comercializare şi care au concentraţia în substanţă activă prevăzută în instrucţiunile de utilizare, iar soluţia dezinfectantă trebuie să fie schimbată cu o frecvenţă care să asigure menţinerea aceleiaşi concentraţii; aceste activități sunt consemnate într-un registru;
 34. aa) după fiecare depopulare, suprafeţele din zonele de producţie se supun curăţării şi decontaminării într-o perioadă delimitată de timp care să permită efectuarea acestor acţiuni; fluxurile tehnologice sunt organizate astfel încât să se asigure efectuarea eficientă a acestor operaţiuni, inclusiv prin asigurarea posibilităţii principiului „totul plin – totul gol” subunitate de adăpostire; în acest scop, exploataţia de suine trebuie să dispună de echipamentele necesare pentru executarea curăţării mecanice, hidromecanice şi aplicarea substanţelor biocide;
 35. bb) interzicerea deţinerii de suine la domiciliu de către personalul care îşi desfăşoară activitatea în exploataţie;
 36. cc) interzicerea introducerii de către personalul care îşi desfăşoară activitatea în exploataţie alimentelor de origine animală provenite de la suine;
 37. dd) colectarea dejecțiilor se face cu respectarea normelor de protecția mediului. 8 Cap. IV Dispoziţii tranzitorii

 

Art. 4. (1) Normele de biosecuritate prevăzute la art. 3 sunt duse la îndeplinire în termen de 4 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei norme sanitare veterinare; (2) Exploatațiile comerciale de tip A care sunt înregistrate sanitar-veterinar la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare, solicită reînregistrarea sanitar-veterinară în decurs de 2 luni.

 

Cap. V Dispoziţii finale

 

Art. 5. – În scopul prevenirii introducerii unor boli infectocontagioase, proprietarii exploatațiilor comerciale de suine trebuie să întocmească şi să implementeze un program de biosecuritate propriu, bazat pe proceduri, care să cuprindă şi alte măsuri suplimentare specifice exploataţiei, avizat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

Art. 6. – Toate exploataţiile de suine trebuie să deţină adăposturi pentru animale care să asigure condiţii minime de bunăstare prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

Art. 7. – În ceea ce priveşte eliminarea şi utilizarea gunoiului de grajd, toate exploataţiile de suine trebuie să respecte prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002.

 

Art. 8. – Nerespectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

Actualizarea situației privind evoluția Pestei Porcine Africane
Autor: meatmilk  /   joi, 28 noiembrie 2019

La această dată, Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în 261 de localități din 28 de județe, cu un număr de 774 de focare (dintre care 15 focare în exploatații comerciale și 4 focare în exploatații de tip A).   Numărul focarelor active se află în scădere față de precedenta actualizare a situației. În alte 6...

Proiect ANSVSA de reorganizare a ICPB-Medicamente de Uz Veterinar
Autor: meatmilk  /   miercuri, 27 noiembrie 2019

ANSVSA a elaborat un Proiect privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 641/2014, pentru aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și...