Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

Aparenþe ºi aºteptãri

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

Imaginea unei companii se construieºte în ani de muncã, nu numai prin oferirea de
produse ºi servicii de calitate, ci ºi printr-o bunã comunicare cu clienþii, furnizorii ºi media.
Manifestãrile expoziþionale sunt, de asemenea, o bunã posibilitate de comunicare pentru
companii, care trebuie sã aparã la acestea cu tot ceea ce au mai bun. De aceea am
încercat sã aflãm, la rubrica Eveniment din numãrul acesta al revistei Fabrica de Carne,
care sunt aºteptãrile unora dintre participanþii de anul acesta la Indagra, de la cea mai
importantã expoziþie din România, pe domeniul alimentar. Materialul „Indagra 2010 – un
târg de la care se aºteaptã multe” se doreºte o avanpremierã a manifestãrii pentru care
Romexpo ºi-a unit forþele ºi douã dintre cele mai mari târguri organizate în anii anteriori:
Indagra Food ºi Indagra Farm.

Cât de mult conteazã eticheta în construirea imaginii unui produs? Ce aºteptãri creeazã?
ªi, mai ales, sunt ele justificate? Etichetarea produselor din carne ar trebui sã se facã
conform unor reguli clare, însã mulþi fie nu le cunosc, fie le ignorã din raþiuni de marketing,
care cer ca un produs sã fie bine diferenþiat de cele concurente, prin orice mijloace; ºi
etichetarea diferitã este una dintre cele mai simple variante. Despre reguli ºi nereguli în
etichetarea produselor din carne, am discutat cu dl Cristian Popa, Msc. European Food
Regulatory Affairs.

Rubrica „Analiza de Piaþã” abordeazã, numãrul acesta, un subiect controversat:
nanotehnologiile. Metode mai eficiente de detectare a agenþilor patogeni alimentari, mai
buna eliberare a micronutrienþilor din alimente, perioade de valabilitate mai mari pentru
produsele alimentare – toate acestea sunt aºteptãri ale punerii în aplicare a
nanotehnologiilor în industria alimentarã. Dar, aºa cum ne aratã mai multe studii,
consumatorii vor trebui sã capete încredere cã nanotehnologia este sigurã pentru uzul
alimentar, ºi, la fel, are nevoie de aceste asigurãri ºi industria. Subiectul, deºi ar putea sã
parã de genul science-fiction-ului pentru sectorul industriei alimentare româneºti, este din
ce în ce mai de actualitate în lume.

Ce aºteptãri ar trebui sã aveþi de la o fermã de prepeliþe vã spune un expert în domeniu,
managerul Sipomi, unul dintre primii crescãtori de astfel de pãsãri în România. „Febra”
creºterii prepeliþelor a cuprins familia Popescu la începutul anilor 2000, când prea puþini
cunoºteau în România aceastã îndeletnicire veche din secolul al XIII-lea. Mihai ºi Silvia
Popescu au dezvoltat, într-un sat din apropierea Bucureºtiului, una dintre cele mai
importante prepeliþerii din þarã, fiind, în acelaºi timp, punctul de plecare pentru cei care vor
sã investeascã într-o astfel de afacere. Astãzi familia Popescu ºtie cã a format peste 400
de crescãtori de prepeliþe. Povestea lor o gãsiþi la rubrica „Idei de afaceri”.

În plus, numãrul acesta al revistei Fabrica de Carne este unul special, care se distribuie
gratuit participanþilor ºi vizitatorilor de la Indagra 2010, ºi a fost ales de multe nume
importante din industria cãrnii ca mijloc de promovare a produselor pe care aceºtia le
oferã, dar ºi ca mijloc de comunicare al noutãþilor ºi al realizãrilor care au apãrut în ultima
vreme. ªtim astãzi cã ne-am creat o imagine solidã pe piaþã, aºa cum partenerii noºtri ºtiu
cã îºi pot crea o imagine prin intermediul paginilor revistei Fabrica de Carne.

Nu, nu e drept!
Autor: Ilie Stoian  /   joi, 26 iulie 2018

L-ați luat în bâză de cum a deschis ușa ministerului. Ați făcut mișto de el în ultimul hal, că vine de pe tarla și că are pe suflet țărâna pământului pe care a crescut, deși n-ați luat în seamă școlile și experiența lui. L-ați portretizat în colaje foto ironice și în montaje video batjocoritoare, profitând de...

Ce avem în pahar, apă sau otravă?
Autor: Ilie Stoian  /   vineri, 20 iulie 2018

Suntem bine trecuți de prima jumătate a anului, așa că se cuvine să încercăm să facem un scurt bilanț, întrebându-ne pe bună dreptate: Ce are în el paharul, apă care să ne dea putere pentru a ieși la liman sau otravă? Ultimele evenimente ar tinde spre a doua variantă, deși credem că nu e chiar așa. Să începem, așadar, pe...