Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Asigurarea statusului de bunăstare a porcinelor

Autor: Meat MIlkjoi, 28 februarie, 2013

Anul 2012 a reprezentat un interval în care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a acordat o atenţie deosebită standardelor minime pentru protecţia animalelor. Tot de o atenţie aparte s-a bucurat asigurarea statusului de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale.

 

Ordinul, direct şi neinterpretabil

 

Publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Ordinul 20/2012 al preşedintelui ANSVSA a aprobat normele metodologice de monitorizare a respectării condiţiilor superioare standardelor minime obligatorii, în vederea asigurării statusului de bunăstare a porcinelor din unităţile comerciale. S-a pus accentul pe asigurarea şi respectarea condiţiilor, de către operatorii economici care solicită acordarea unui sprijin financiar.

 

S-a făcut, prin acest ordin, referire directă la susţinerea financiară necesară acoperirii costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi pentru o reală bunăstare a animalelor. Obligaţia de a supraveghea modul în care sunt duse la îndeplinire prevederile a revenit ANSVSA şi direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti.

 

Dintre normele metodologice necesare unor standarde minime asigurării statusului de bunăstare a porcinelor se desprinde obligativitatea medicilor veterinari oficiali, cu atribuţii în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor, din cadrul ANSVSA şi DSVSA judeţene de a controla respectarea condiţiilor superioare impuse de acest Ordin.

 

Pentru exploataţiile comerciale de porcine, prin “condiţii superioare” se înţelege:

  1. Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat, disponibil fiecărui animal, prevăzut în legislaţia naţională, care stabileşte standardele minime obligatorii pentru protecţie porcinelor din categoria “porci la îngrăşat” şi “scroafă matcă”. Beneficiarii au obligaţia de a păstra evidenţele privind numărul maxim de animale distribuite pe suprafaţa respectivă.

 

  1. Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială, cu o valoare a iluminării 50 lucşi, exceptând exploataţiile comerciale unde iluminatul se face exclusiv artificial: o iluminare de 50 lucşi (cel puţin 1 bec cu puterea de 150W la fiecare 33 metri), în intervalul orar stabilit prin angajament convenţional.

 

  1. Îmbunătăţirea, pe timpul transportului, a condiţiilor de bunăstare pentru suine, prin reducerea numărului de animale cu cel puţin 30%, astfel încât să nu depăşească 165 kilograme/metrul pătrat. Această condiţie superioară se aplică numai pentru transportul animalelor în afara exploataţiei sau pentru transportul animalelor provenite din alte exploataţii decât cea pentru care se solicită plata. Beneficiarii au obligaţia să păstreze evidenţe în care să înregistreze zilnic orice transport (către şi dinspre exploataţia comercială), înregistrarea conţinând: numărul de vehicule, spaţiul disponibil, numărul şi greutatea animalelor, documentele de însoţire prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru a fi prezentate controalelor oficiale.

 

  1. Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă. Asigurată din surse proprii, apa trebuie să corespundă standardelor privind calitatea apei şi a conţinutului de nitriţi şi nitraţi. Beneficiarii au obligaţia de a ţine registre, în care să evidenţieze analizele suplimentare efectuate, rezultatul acestor analize, numărul operaţiunilor de tratare a apei şi buletinele de analiză din care să reiasă îmbunătăţirea calităţii apei, pentru a fi prezentate controalelor oficiale. Conţinutul de nitriţi şi nitraţi din apa asigurată din surse proprii nu trebuie să depăşească următoarele niveluri, potrivit cerinţelor superioare din prezentul ordin:

–         Nitraţi = 50 mg/l;

–         Nitriţi = 0,5 mg/l.

 

  1. Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu, prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat. Pentru asigurarea constantelor fiziologice, alăturat condiţiilor optime de cazare, furajare, adăpare şi zooigienă, este necesar ca efectivele de suine să aibă un microclimat în limite optime, conducând astfel la reducerea nivelului noxelor din adăposturi. Beneficiarii au obligaţia de a ţine evidenţa tuturor măsurătorilor efectuate, prin înregistrarea acestora într-un registru şi de a păstra dovezile care să demonstreze că au fost atinse condiţiile îmbunătăţite, pentru a fi prezentate în controalele oficiale. Nivelul maxim al noxelor din adăpost, potrivit cerinţelor superioare, este de: 10,5 mg/m cub pulberi şi de 700 ppm. dioxid de carbon.

 

  1. Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă, pentru a promova bunăstarea animalelor. Având în vedere comportamentul natural de investigare al suinelor, este necesar ca, pentru perioada de odihnă, să existe o zonă permanent uscată. Beneficiarii au obligaţia de a ţine registre cu privire la data, cantitatea şi locul în care au fost utilizate materialele absorbante, pentru a fi prezentate controalelor oficiale.

 

  1. Suprafaţa de pardoseală din adăposturi trebuie asigurată potrivit cerinţei superioare, fiind următoarea:

–         porci cu o greutate vie între 50-85 kg = 0,605 mp;

–         porci cu o greutate vie între 85-110 kg = 0,715 mp;

–         porci cu o greutate vie peste 110 kg = 1,1 mp;

–         scrofiţe ţinute în grup – 1,804 mp, respectiv 2,475 mp.

 

Motivare şi stimulare

 

“Pentru motivarea fermierilor români, Hotărârea Guvernului 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru angajamentele asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor a stabilit cadrul legal necesar aplicării schemei multianuale de acordare a ajutorului de stat privind acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri, datorate asumate, pe bază voluntară, în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor, prin aplicarea unor măsuri care au fost asigurate prin bugetul naţional.” (din Referatul de aprobare a Ordinului 20/2012).

 

Pentru continuarea sprijinului financiar menţionat, a fost emisă măsura 215, cunoscută celor implicaţi sub denumirea “Plăţi privind bunăstarea animalelor”, măsură compusă din 6 subpachete, materializate în măsuri suplimentare de bunăstare. Măsura 215 a fost inclusă în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR, prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2012) 3529, din 25 mai, de aprobare a revizuirii programului de dezvoltare rurală al României, pentru perioada de programare 2007-2013 şi de modificare a Deciziei C(2008)3831 a comisiei, din 16 iulie 2008, de aprobare a programului de dezvoltare rurală al României.

 

Aplicarea acestor condiţii superioare aferente subpachetelor mai sus menţionate (una sau mai multe, asociate) determină o reducere a numărului de animale, raportat la suprafaţa exploataţiei sau a mijloacelor de transport. Aceste situaţii influenţează în mod direct indicatorii integraţi de poluare (apă, aer, sol). Limitele condiţiilor de microclimat şi parametrii de calitate ai apei, prevăzute de Ordinul mai sus-menţionat, sunt preluate din diferite studii şi au fost analizate şi convenite în cadrul întâlnirilor cu Patronatul Român al Cărnii de Porc.

 

Este determinat astfel un management mai bun al furajelor, al apei şi dejecţiilor, creîndu-se o limită mai bună a parametrilor de protecţie pentru solul şi apele de pe teritoriul ţării noastre. Deoarece angajamentele privind bunăstarea animalelor sunt superioare standardelor obligatorii – relevante în domeniul creşterii porcinelor – acestea trebuie să fie cuantificabile.  Acordarea ajutoarelor vizează, în principal, stimularea creşterii competitivităţii sectorului porcin românesc şi atingerea obiectivelor europene privind bunăstarea animalelor, prin acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri datorate angajamentelor asumate pe bază voluntară.

 

Astfel, România, în calitate de stat membru al UE, a transpus prevederile Directivei Consiliului 91/630/CEE, codificată şi înlocuită de Directiva Consiliului 120/2008/CEE de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor, prin Ordinul ANSVSA 202/2006.

Modificări aduse OUG nr. 92/2011 privind politicile aplicate în plan intern și internațional
Autor: meatmilk  /   luni, 27 august 2018

(Comunicat MADR) În ședință de Guvern a fost aprobată modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional.   Potrivit actului normativ...

S-a schimbat Legea societăților agricole și a formelor de asociere în agricultură
Autor: meatmilk  /   miercuri, 11 iulie 2018

(Comunicat) În Ședință de Guvern a fost adoptată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură ce reglementează cadrul juridic al înființării și desfășurării activității societăților agricole.   În vederea transformării...