Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Autorizarea in domeniul hranei pentru animale

Autor: Meat MIlkmiercuri, 30 ianuarie, 2013

O etapa aparte in comertul cu furaje, aditivi furajeri sau premixuri este autorizarea sanitara veterinara acordata unitatilor ce desfasoara activitati in domeniul hranei pentru animalele destinate productiei de alimente, in toate stadiile, de la productia primara a furajelor, pana la (si) inclusiv punerea pe piata a acestor produse. Se alatura acestei grupe de avize autorizatiile atribuite unitatilor ce desfasoara activitate de export sau import de hrana pentru animalele destinate productiei de alimente. Sunt supuse autorizarii unitatile din acest sector, indiferent daca au sau nu drept scop obtinerea de profit si indiferent daca sunt publice sau private, desfasurand oricare dintre operatiile de productie, fabricare, prelucrare, transport sau distributie a furajelor pentru animale. Nu face exceptie niciun producator care prelucreaza, produce sau depoziteaza furaje pentru animale, in propria sa unitate, pentru consumul animalelor proprii.

Activitati supuse autorizarii

In conformitate cu normele sanitare veterinare comunitare si cele emise de Autoritatea Nationala Sanitara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), activitatile unitatilor supuse acestui tip de autorizare sunt urmatoarele:
fabricile de aditivi furajeri: fabricarea pentru punerea pe piata a aditivilor furajeri si a produselor mentionate in Regulamentul (CE) 182/2005;
intermediari (1) pentru punerea pe piata a aditivilor furajeri si/sau a furajelor medicamentate: unitati de ambalare, depozite, distribuitori, magazine de furaje, societati ce desfasoara activitati de intermediere, fara detinere de furaje in cladirile/incintele/instalatiile proprii;
fabricile de premixuri de aditivi furajeri: fabricarea pentru punerea pe piata a premixurilor preparate cu ajutorul unor aditivi mentionati in Regulamentul (CE) 183/2005;
intermediari (2) pentru punerea pe piata a premixurilor mentionate anterior si/sau a furajelor medicamentate;
fabrici de furaje combinate, pentru fabricarea si punerea pe piata de furaje combinate, cu utilizarea aditivilor furajeri sau a premixurilor ce contin aditivi furajeri mentionati in normele europene;
fabrici de furaje combinate, ferme cu malaxor propriu sau malaxoare mobile pentru furaje, necesare fabricarii de furaje combinate pentru nevoile exclusive ale exploatatiei proprii, cu utilizarea aditivilor furajeri sau premixurilor ce contin aditivi mentionati in reglementarile comunitare;
fabrici de furaje medicamentate.

 

Evaluarea

Primul pas, pentru fiecare dintre aceste unitati, este inregistrarea cererii de autorizare, la autoritatea sanitara veterinara competenta, solicitare depusa de reprezentantul legal al unitatii. Autoritatea verifica documentele anexate si – in 25 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete – prin personalul de specialitate, verifica indeplinirea conditiilor sanitar-veterinare prevazute prin normele legale pentru activitatile enumerate anterior.

Verificarile sunt urmate de intocmirea referatului de evaluare pentru activitatea ce va fi desfasurata. Depunerea unei cereri/documentatii incomplete sau neconforme impune completarea sau revizuirea documentelor. Solicitantul este intotdeauna informat cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a cererii. In baza referatului de evaluare, autoritatea sanitara veterinara emite unitatilor solicitante, care indeplinesc conditiile prevazute, autorizatia sanitar-veterinara, in maximum 5 zile lucratoare de la data intocmirii refaratului de evaluare.

Se poate intampla ca, in urma evaluarii efectuate de personalul de specialitate din cadrul autoritatii sanitare veterinare, sa se constate neindeplinirea conditiilor sanitar-veterinare prevazute de legislatia in vigoare. In acest caz, se acorda un termen de 30 de zile pentru remedierea deficientelor constatate in referat, sub semnatura reprezentantului legal al unitatii. Daca, la expirarea timpului de remediere, unitatea nu corespunde cerintelor legale, dosarul se respinge, reluandu-se procedura de autorizare.

Sunt scutite de verificarea indeplinirii conditiilor sanitare veterinare prevazute de legislatia comunitara, in vederea autorizarii:
– unitatile ce desfasoara activitati de intermediere, fara detinere de furaje in cladirile/incintele/instalatiile proprii sau mijloacele de transport. Suplimentar documentatiei, acesti operatori prezinta autoritatii sanitare veterinare o declaratie pe proprie raspundere, potrivit careia furajele pe care le pun pe piata sunt conforme conditiilor prevazute de Regulamentul (CE) 183/2005 al Parlamentului European;
– unitatile care desfasoara activitati in domeniul farmaceutic veterinar si care detin autorizatie/inregistrare sanitara veterinara si/sau autorizatie de distributie, eliberata in baza Ordinului presedintelui ANSVSA 24/2008.

In baza procedurii prevazute in acest Ordin, cu completarile si modificarile ulterioare, vor fi evaluate unitatile scutite de verificarea conditiilor impuse de regulamentele comunitare. Prin exceptie, unor unitati din aceste categorii nu li se va emite alta autorizatie sanitara veterinara.

Conditii pentru autorizare

Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor (DSVSA) judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pot acorda o autorizatie sanitara veterinara provizorie atunci cand, in urma controlului efectuat pe teren, se constata ca unitatea respecta partial cerintele privind igiena furajelor, dar indeplineste integral cerintele privind infrastructura si echipamentele.

Autoritatea nu acorda autorizatia definitiva decat dupa ce o noua verificare a activitatii din acea unitate, efectuata in 3 luni de la data acordarii autorizatiei provizorii, demonstreaza ca sunt respectate toate cerintele sanitare veterinare. Daca se constata progrese efective, dar in continuare nu sunt respectate toate cerintele, autoritatea poate prelungi valabilitatea autorizatiei provizorii. Cu toate acestea, valabilitatea unei autorizatii provizorii nu poate depasi 6 luni. Reevaluarea unei unitati posesoare de autorizatie provizorie, in vederea autorizarii definitive, se face de catre personalul din cadrul DSVSA judetene sau a municipiului Bucuresti, fara perceperea de noi tarife.

Totusi cand, ulterior obtinerii autorizatiei sanitar-veterinare/autorizatiei provizorii, unitatea isi schimba sediul social sau denumirea, autoritatea emitenta va fi notificata in termen de 7 zile lucratoare de la survenirea modificarilor. In termen de 5 zile de la data notificarii de catre unitate, autoritatea sanitara veterinara va preschimba vechea autorizatie, fara a percepe vreo taxa si fara sa intocmeasca un nou referat de evaluare a activitatii, la punctul de lucru.

In schimb, pot sa apara modificari ale activitatii desfasurate, prin dezvoltarea de noi activitati. In acest caz, unitatea va solicita eliberarea unei noi autorizatii, depunand la sediul autoritatii o noua cerere de autorizare, insotita de dovada achitarii tarifului aferent acestui serviciu, alaturat oricarui document necesar inlocuirii celor ce nu mai sunt de actualitate. Daca sunt indeplinite conditiile pentru activitate/activitatile pentru care se solicita autorizarea, se elibereaza o noua autorizatie sanitar-veterinara, care include toate activitatile, anulandu-se autorizatia detinuta anterior.

Controale masuri si sanctiuni

Unitatile din sectorul hranei pentru animale de la care se obtin produse alimentare sunt supuse controlului sanitar-veterinar oficial, efectuat de personalul de specialitate, cu atributii de inspectie si control, din cadrul DSVSA judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pecum si din cadrul ANSVSA. In vederea realizarii controlului oficial, aceste unitati au obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor toate datele si documentele solicitate.

In cazul in care, in urma controalelor oficiale efectuate, se constata ca activitatile desfasurate in acest sector nu mai indeplinesc conditiile sanitar-veterinare pentru care sunt autorizate/inregistrate, se dispune, dupa caz, sanctionarea contraventionala sau sanctionarea complementara. Sanctionarea complementara consta in: suspendarea temporara a autorizatiei/inregistrarii unitatii pentru una, mai multe sau toate activitatile desfasurate, anularea autorizarii/inregistrarii sanitare veterinare sau anularea inregistrarii sanitar-veterinare a mijlocelor de transport destinate hranei pentru animalele.

JTP-Finlanda, invită fermierii să-i viziteze standul din cadrul târgului Indagra
Autor: meatmilk  /   miercuri, 24 octombrie 2018

(Comunicat) JPT-Industria este o companie finlandeză, cu peste 30 de ani de experiență în domeniul producerii furajelor. JPT Industria se adresează deopotrivă fermelor mici și mari, produsele lor fiind adaptate fiecărei ferme în parte și datorită modului de livrare în containere etanșeizate, piața țintă a companiei fiind întreaga...

Suplimentarea cu proteine by-pass a dietei bovinelor de lapte
Autor: Nora Marin  /   vineri, 3 august 2018

Îmbunătățirea producției de lapte este un instrument important de creștere a calității vieții, în special pentru persoanele din mediul rural. Cum, în România există numeroase exploatații comerciale de dimensiuni mici sau medii, am găsit util ca, de această dată, să facem referire la recomandările FAO privind îmbunătățirea...