Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Autorizarea unităţilor din domeniul hranei pentru animale

Autor: Meat MIlkmiercuri, 17 aprilie, 2013

Unităţile care produc, prelucrează, ambalează, depozitează, transportă, distribuie şi/sau comercializează hrană şi produse utilizate în hrana animalelor, de la care se obţin produse alimentare destinate consumului uman, necesită autorizaţii specifice.

 

Etape preliminare

 

Unităţile din domeniul hranei pentru animale îşi pot desfăşura activitatea, numai după ce au fost autorizate sanitar veterinar, de către autorităţile competente, respectiv Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţeană. Condiţiile şi procedurile pentru autorizarea sanitară veterinară a acestor unităţi sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor.

 

În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare, reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la sediul local al DSVSA un dosar, care să cuprindă:

–         cererea de autorizare tip;

–         copie a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară activitatea unitatea din domeniu;

–         schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul;

–         dovada deţinerii spaţiului;

–         memoriul tehnic justificativ;

–         lista cu personalul de specialitate calificat, în condiţiile legii;

–         dovada achitării tarifului de evaluare, în contul DSVSA locală.

 

DSVSA poate acorda o autorizaţie sanitară veterinară provizorie, atunci când se constată, în urma controlului pe teren, că unitatea respectă cerinţele în ceea ce priveşte infrastructura şi echipamentele. Autorizaţia sanitară veterinară definitivă va fi acordată după o nouă evaluare a activităţii unităţii, efectuată în termen de 3 luni de la acordarea autorizaţiei provizorii, arătând că unitatea evaluată respectă cerinţele sanitare veterinare în vigoare. Dacă s-au realizat progrese efective, dar unitatea nu respectă încă toate cerinţele, DSVSA poate prelungi autorizaţia provizorie. Cu toate acestea, durata unei autorizaţii provizorii nu poate fi mai mare de 6 luni, în total.

 

Atribuirea şi eliberarea

 

În baza referatului de evaluare, DSVSA emite autorizaţia sanitară veterinară unităţilor solicitante, din domeniul hranei pentru animale, care îndeplinesc condiţiile legale specifice, în maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare. Autorizaţia îşi păstrează valabilitatea cât timp sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare.

 

Unităţile din sectorul hranei pentru animale, care desfăşoară activităţi comerciale fără a deţine produsele în incintă şi care sunt autorizate sanitar veterinar, sunt scutite de efectuarea evaluării. Aceşti operatori vor prezenta autorităţii sanitare veterinare competente o declaraţie pe proprie răspundere, potrivit căreia furajele puse pe piaţă sunt conforme cu condiţiile impuse de legislaţia europeană.

 

Autoritatea sanitară veterinară emitentă consemnează, într-un registru special întocmit în acest scop, unităţile care au fost autorizate, activităţile desfăşurate de acestea, numărul referatului de evaluare, concluzia acestuia, numărul şi data emiterii autorizaţiei sanitare veterinare sau ale autorizaţiei sanitare veterinare provizorii.

 

Fiecărei unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar, ce desfăşoară activitate/activităţi în domeniul hranei pentru animale I se atribuie un număr de identificare, conform legislaţiei europene. Numărul de identificare are următoarea structură:

  1. semnul “alfa”, dacă întreprinderea este autorizată;
  2. codul ISO al României;
  3. numărul de referinţă naţional, care este format din 6 semne alfanumerice, cuprinzând indicativul judeţului în care se află unitatea, urmat de codul cifric acordat de către DSVSA locală. Acest număr de identificare este înscris pe autorizaţia/înregistrarea sanitară veterinară eliberată unităţilor ce desfăşoară activitate în domeniul hranei pentru animale.

 

DSVSA judeţene vor transmite lunar la direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) lista unităţilor cărora le-a fost eliberată autorizaţia sanitară veterinară sau autorizaţia sanitară veterinară provizorie, precum şi orice modificare privind suspendarea, retragerea sau anularea acestora.

Cursurile ”Auditul intern si Auditul furnizorului din perspectiva IFS” la Cluj și Iași
Autor: meatmilk  /   joi, 15 martie 2018

Inaq Consulting, companie condusă de domnul Ionuț Nache, organizează în perioada imediat următoare, la Cluj și Iași, o nouă serie de cursuri cu titlul ”Auditul intern și Auditul furnizorului din perspectiva IFS”.   CURS NOU 2018 vezi toate detaliile despre curs Cluj Napoca 19-20.03.2018  Inscrie-te acum! Au mai...

Curs Inaq: Auditul intern și Auditul furnizorului din perspectiva IFS
Autor: meatmilk  /   joi, 1 martie 2018

Inaq Consulting organizează noul curs cu tema ”Auditul intern si Auditul furnizorului din perspectiva IFS”, deosebit de util tuturor celor care derulează afaceri în relație directă cu marele retail. vezi toate detaliile despre curs   Programul următoarelor cursuri:   Brașov  06-07.03.2018 Inscrie-te acum! Au...