Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

Beneficiarii de sprijin pentru motorină pot depune cererile

Autor: Meat MIlkluni, 21 iulie, 2014

Cererile de plată a ajutorului pentru cantitătile de motorină achizitionate si utilizate aferente trimestrului II al anului 2014 se depun în perioada 01–31 iulie 2014, la Centrul APIA judetean sau al municipiului Bucuresti, anunţă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Producătorii agricoli care au obtinut acordul prealabil pentru 2014  pot depune cererile de plată a ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea. Acestea trebuie să fie însotite de o situație centralizatoare privind cantitătile de motorină achiziționate si utilizate aferente trimestrului respectiv precum si de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt persoanele juridice si persoanele fizice care se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonantei de Urgentă nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile individuale, după cum urmează:

a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuate si întreprinderile famiiliale si/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrati/te în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor, alte evidente funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislatiei în vigoare, în scopul obtinerii producției agricole;

b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale si/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizatii de producători recunoscute. (după caz, care sunt înregistrati în Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislatiei în vigoare, în scopul obtinerii productiei agricole);

c) organizațtile de îmbunătătiri funciare si federatiile de organizatiile de îmbunătătiri funciare înscrise în Registrul national al organizatiilor de îmbuntătiri funciare si Administratia Natională a Îmbunătățirilor Funciare asa cum sunt definite în Legea îmbunătătiri1or funciare nr.138/2004, cu completările ulterioare;

d) organismele/organizatiile de cercetare, respectiv universitătile, institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul tor juridic sau de modul lor de finantare, al căror scop principal este de efectua cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli mentionati mai sus care îndeplinesc următoarele condiții, în functie de sectorul (vegetal, zootehnic si/sau îmbunătătiri funciare) în care îsi desfăsoară activitatea:

a. să fie înscrisi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să detină ID fermier);

b. să fie înscrisi în evidentele Agentiei cu suprafetele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantațiilor viticole, după caz;

c. să fie înscrisi în Registrul agricol cu suprafata spatiilor protejate (sere si solarii), după caz;

d. să fie înregistrati în Registrul național al exploatatiilor (RNE) al Autoritătii Nationale Sanitar- Veterinare pentru Siguranta Alimentelor sau să detină document de înregistrare/autorizare sanitar veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;

e. suprafețele de teren pe care lă exploatează să fie de minimum 1 hectar inclusiv, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, cu exceptia suprafețelor aferente legumelor cultivate în spatii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minimă a parcelei trebuie să fie de cel putin 0,1 ha;

f. să exploateze/să detină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obtinerii producției agricole pentru care solicită ajutorul de stat;

g. să utilizeze instalatii de irigat actionate cu motoare termice.

Pentru sectorul vegetal, odată cu cererea trimestrială de plată se va depune si copia cererii unice pe suprafață sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantatiilor viticole.

Plata ajutorului de stat sub forma de rambursare se efectuează trimestrial în anul 2014, în limita cantităților maxime anuale aprobate prin Ordin MADR. În situatia în care cantitătile de motorină pentru care se solicită plăti în cadrul schemei de ajutor de stat depășește cantitățile maxime anuale, cuantumul plătilor se reduce proportional pentru toate sectoarele.

Ajutorul de stat se acordă sub forma de rambursare a diferentei dintre acciza standard si acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 de litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Valoarea se calculează în lei pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul valorii în lei a accizelor în anul 2014 este 1 euro = 4,7380 lei. Astfel este 379,395 euro/1000 litri, respectiv 1,7975/litrul de motorină.

„Beneficiarii au obligația să utilizeze cantitătle de motorină achiziționate cu acciza redusă strict în scopul destinat confiorm prevederilor legale. De asemenea, au obligatia să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a structurii de culturi (în cazul în care cantitatea de motorină per ha este diferentiată) si a suprafetei totale, modificarea efectivului de animale/pasări/familii de albine/viermi de mătase sau a cantitătii de apă ori cazurile exceptionale apărute ca urmare a efectelor unor circumstante naturale pentru care s-a solicitat determinarea si acordarea ajutorului de stat”.

În 2015, Frigoexpres va avea o creștere de 10 %
Autor: Maria Demetriad  /   vineri, 16 ianuarie 2015

În anul 2015, compania de transport Frigoexpres va avea o creștere de 10 % a afacerilor, a declarat Florian Mihuţ, Directorul General şi acţionarul majoritar al transportatorului orădean, la acest lucru urmând să contrinuie noile contracte semnate în Germania, Franţa şi Elveţia.   „Anul trecut l-am terminat cu o cifră de...

Afacerile VPK Packaging-Salonta vor trece de 23 de milioane de euro
Autor: Maria Demetriad  /   joi, 15 ianuarie 2015

Afacerile VPK Packaging-Salonta vor trece de 23 de milioane de euro, în 2015. Mai precis, producătorul belgian de ambalaje din carton VPK Packaging, care deţine pe piaţa locală două fabrici la Salonta, judeţul Bihor, şi-a bugetat pentru anul 2015 o cifră de afaceri de 23,6 mil. euro, mai mult cu 13% faţă de anul trecut, în principal pe...