Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Bilantul apia pe 2011 in sectorul zootehnic

Autor: Meat MIlkmiercuri, 30 ianuarie, 2013

Elaborarea strategiei in domeniul cresterii animalelor are ca obiectiv general pe termen lung acoperirea necesarului de consum de pe piata interna, prin cresterea productiei la toate speciile de animale, diminuarea importului si cresterea disponibilitatii la export.

Strategia a fost elaborata in stransa colaborare si continuu dialog cu reprezentantii formelor asociative, in acord cu regulamentele europene. Iata principalele aspecte prezentate, saptamana trecuta, de specialistii Ministerului Agriculturii.

FORME DE SPRIJIN PENTRU SUSTINEREA ACTIVITATII ZOOTEHNICE ªI IMPLICIT A CRESCATORILOR DE ANIMALE IN ANUL 2011

Plati Nationale Complementare Directe pentru bovine, ovine si caprine (CNDP)

– 593.191.280 lei, destinate CNDP in sectorul zootehnic pentru specia bovine in anul 2011, in cuantum de 410 lei/cap, conform prevederilor H.G. nr.1200/2011, pentru 233 505 beneficiari, respectiv 1.446.808 capete

– 299.103.480 lei, destinate CNDP in sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine in anul 2011, in cuantum de 40 lei/cap, conform prevederilor H.G. nr.1199/2011, pentru 47.213 beneficiari, respectiv 7.477.587 capete.
Raportat la 2010 au crescut numarul de beneficiari si numarul de animalele eligibile la plata. Suma totala alocata a crescut cu aproximativ 6,5 % fata de anul 2010 .

Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale. 12.500 mii lei reprezentand sprijin acordat pentru ameliorarea raselor de animale conform H.G. nr.207/2011. Elaborarea procedurilor pentru acreditarea asociatiilor de crescatori pentru intocmire si mentinere a registrelor genealogice si efectuarea Controlului Oficial al Productiilor. Mentionam ca aceasta forma de sprijin nu s-a acordat in anul 2010.

Sprijin comunitar pentru vaci de lapte din zone defavorizate – Suma alocata in perioada 2011-2013 este 22.447.205 euro/an, reprezentand ajutorul specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate de maximum 250 euro/cap de vaca de lapte. Suma acordata pe cap de animal in 2011 a fost de 99.63/euro pentru un numar de 69.520 de beneficiari.

– In baza art. 68 din Regulamentul CE nr. 73/2009, au fost notificate la Comisia Europeana doua noi forme de sprijin pentru anul 2012:
– sprijin pentru crescatorii de bivolite din zonele defavorizate in valoare totala de 1,5 milioane euro
– sprijin pentru crescatorii de bovine de carne si metisi ai raselor de carne din zonele defavorizate in valoare de 6,5 milioane euro.

Ajutor de stat pentru bunastarea pasarilor si porcinelor
– 388.698,9 mii lei reprezentand sprijinul acordat pentru bunastarea pasarilor pentru un numar de 440 de beneficiari
– 301.740,5 mii lei reprezentand sprijinul acordat pentru bunastarea porcilor pentru un numar de 378 de beneficiari

A fost creat cadrul legal prin care beneficiarii sprijinului sa poata accesa credite in baza adeverintelor eliberate de APIA. Pentru ultimul trimestru al anului 2011 si trimestrul I al anului 2012 s–a alocat suma de 195.000.000 lei la pasari si 155.000.000 lei la porci ( HG 975/2011) .

Sprijin comunitar pentru depozitarea privata a carnii de porc – Valorea totala a ajutorului financiar in avans pentru depozitarea privata a carnii de porc – 1.300.000 euro/2011.

Ajutor de stat pentru colectarea cadavrelor de animale – 60,0 mii lei reprezentand ajutorul de stat acordat producatorilor agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale

Finantarea Programului National Apicol (Co-finantare 50% Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si 50% buget national). Din 29.402.288 lei alocati pentru perioada 2011 – 2013, au fost accesate 24.956.662 lei, respectiv 84,88 %. In anul 2011 au beneficiat 110 forme asociative de ajutor financiar pentru sectorul apicol. Ordinul ministrului 119/2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor prevazut in anexa 1 din PNA.

Valorificarea superioara a produselor de origine animala – Pentru abatoare de capacitate mica, s-a aprobat o flexibilizare a Anexei III a Regulamentului CE nr. 853/2004. Prin Ordinul 35/2011 al ANSVSA au fost aprobate conditiile minime de functionare a abatoarelor de capacitate mica. In propunerea de modificare a PNDR a fost prevazuta posibilitatea de finantare prin masura 123, in proportie de 50% dintr–un plafon maxim de 200 000 euro / proiect. Realocare este de aprox. 100 mil euro.

Reluarea exporturilor de carne de porc din Romania – In urma deciziei luate in cadrul sedintei Comitetului permanent pentru lantul alimentar si sanatatea animalelor care s-a desfasurat la Bruxelles in data de 6 decembrie 2011, Romania este autorizata sa comercializeze si sa exporte carnea de porc pe piata intracomunitara si in tarile terte.
Forme de sprijin pentru sustinerea activitatii zootehnice si, implicit, a crescatorilor de animale in anul 2012
 CNDP bovine, ovine si caprine – Conform prevederilor O.U.G. nr. 125/2006, anual, prin Hotarare a Guvernului se aproba cuantumul platilor nationale directe complementare in limita sumelor alocate de la bugetul de stat si a plafoanelor maximale aprobate Romaniei cu aceasta destinatie de catre Comisia Europeana.
 Finantarea Programului National Apicol – In limita sumei de 29.307.674 lei.
 Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale – In limita sumei de 21.000.000 lei.
 Sprijin comunitar pentru vaci de lapte din zone defavorizate – In limita sumei de 22.447.205 euro.
 Sprijin comunitar pentru crescatorii de bivolite din zonele defavorizate (fonduri FEGA) in valoare totala de 1,5 milioane Euro.
 Sprijin comunitar pentru crescatorii de bovine de carne si metisi ai raselor de carne din zonele defavorizate (fonduri FEGA) in valoare de 6,5 milioane Euro.
 Ajutor de stat pentru colectarea cadavrelor de animale – Pentru perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 de pana la 100% din costul activitatii de colectare a cadavrelor de animale, respectiv de maximum 213 lei/tona de cadavre de animale colectate, in limita sumei de 5.815 mii lei.
 Ajutor de stat pentru bunastarea pasarilor si a porcilor – Pentru perioada 16 octombrie 2011 – 15 aprilie 2012 s-a alocat suma de 195.000 mii lei pentru pasari si de 155.000 mii lei pentru porcine.
 Ajutoarele financiare pentru bunastare pasari si porcine se vor transfera in cadrul Masurii 215 din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR).
 Conservarea fondului genetic autohton, adaptat la conditiile geoclimatice ale tarii noastre;
 Elaborarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
 Elaborarea proiectului de HG privind cerintele pentru inscrierea operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul producerii si comercializarii produselor alimentare in Registrul Industriilor Alimentare si conditiile de respectare a procesului tehnologic, a compozitiei produselor alimentare prelucrate si/sau procesate, destinate comercializarii pe piata.
 Elaborarea proiectului de OUG cu privire la securitatea alimentara in industria de profil.
 Elaborarea unor documente si acte normative (Conventie intre MADR si Asociatia de Acreditare din Romania (RENAR), participare la elaborarea Procedurilor de acreditare RENAR a organismelor de certificare, proiect de Ordin de Ministru) cu privire la cerintele specifice pentru acreditare privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor de origine ale produselor agricole si alimentare si privind specialitatile traditionale garantate din produse agricole si alimentare.
 Elaborare Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala;
 Elaborare HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala. (Biroul de Presa al MADR)

UNCSV va colabora cu APIROM pentru reciclarea deșeurilor agricole
Autor: meatmilk  /   vineri, 24 mai 2019

(Comunicat) Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) și Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) au încheiat un Protocol de colaborare prin care cele două organizații profesionale vor forma un parteneriat activ pentru promovarea și susținerea obiectivelor comune în interesul...

Convenții pentru acordarea garanțiilor bancare PNDR și POPAM
Autor: meatmilk  /   vineri, 24 mai 2019

(Comunicat) FNGCIMM a incheiat doua conventii de lucru cu EXIMBANK in vederea acordarii de garantii in baza OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 si POPAM 2014-2020, precum si pentru dezvoltarea afacerilor in domeniul productiei vegetale,...