Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Bunăstarea animală și raportul dintre starea acestuia și factorii tehnologici de exploatare

Autor: Meat MIlkmiercuri, 2 martie, 2016

Bunăstarea animală reprezintă starea animalului la un moment dat în raport cu factorii tehnologici de exploatare, oferiţi de către om, respectiv un anumit confort biologic, fără de care nu este posibilă exprimarea integrală a vitalităţii, inclusiv a comportamentului natural, adecvat schimbărilor ce intervin în mediul de viaţă.

 

Aceasta înseamnă asigurarea spaţiului vital indispensabil, supravegherea zilnică a tuturor animalelor, monitorizarea computerizată a factorilor de microclimat, a ventilaţiei, a consumului de furaj şi de apă şi aplicarea programelor de profilaxie a bolilor etc.

 

Pentru o evaluare realistă a bunăstării animalelor, este necesară efectuarea de măsurători cu privire la nivelul producţiei, comportament, anatomie, fiziologie, starea de sănătate şi imunitate, dar şi alte elemente precum:

 • impactul asupra mediului cu referire la sol, apă, aer;
  • starea de sănătate şi siguranţa angajaţilor şi a lucrătorilor;
  • economicitatea fermei;
  • sistemul de producţie; 
  • interacţiunile comunitare ale exploataţiei (în legătură cu poluarea, sau alţi factori);
  • comerţul internaţional. 

Protecţia şi bunăstarea animalelor de interes economic, sunt reglementate prin acte normative specifice pentru fiecare specie, emise de A.N.S.V.S.A. (transpuse din legislaţia U.E.) şi care stabilesc standarde minime pentru protecţia acestora.

Prin implementarea normelor de bunăstare, crescătorii de animale şi păsări persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008, sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, pot beneficia din bugetul M.A.D.R, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de o susţinere financiară prin acordare de suvenţii.

 

Pentru a beneficia de aceste ajutoare financiare, pe lângă forma de organizare crescătorii de animale şi păsări, au obligaţia:

 

să deţină autorizaţie sanitară veterinară pentru exploataţie sau să fie înregistraţi sanitar veterinar, după caz;

să fie înregistraţi în Registrul agricol şi în Registrul Naţional al Exploataţiilor deţinând un cod de exploataţie,

să îşi asume voluntar angajamentul ferm pentru utilizarea măsurilor tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor sau bunăstarea şi protecţia porcinelor, după caz;

să respecte normele sanitare veterinare de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om.

 

Documentul de autorizare sau inregistrare sanitară veterinară de funcţionare, pentru agricultori, se eliberează de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, judeţeană în baza  Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A nr.16 / 2010, complectat cu Ordinul 112 / 2010, cu modificăriile şi complectările ulterioare, privind procedura de înregistrare sau autorizare sanitară veterinară a fermelor zootehnice cu activitate comercială de animale şi păsări vii, de produse de origine animală, a mijloacelor de transport şi a altor obiective din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor.

 

Pentru eliberarea „Documentului de autorizare / înregistrare sanitară veterinară”, proprietarul unităţii zootehnice v-a prezenta la D.S.V.S.A. judeţeană următoarele documente:
• cererea, în original, conform modelului oficial;
• certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, după caz; 
• cartea / cardul de exploataţie; 
• declaraţia pe propria răspundere că animalele din exploataţie sunt identificate şi înregistrate în Baza naţională de date şi că orice mişcare a animalelor, inclusiv sacrificare, dispariţie şi moarte, va fi anunţată serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente; 
• declaraţia pe propria răspundere că în cazul animalelor moarte va apela la serviciile unităţilor de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării; 
• declaraţia pe propria răspundere că deţine adăposturi pentru animale care să asigure acestora condiţii de sănătate şi bunăstare; 
• declaraţia pe propria răspundere că exploataţia şi animalele sunt incluse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, şi are asigurată asistenţa de specialitate prin contract cu un medic de liberă practică organizat în condiţiile legii.

 

D.S.V.S.A.judeţeană, prin personalul de specialitate, verifică documentele prezentate, eliberează certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, şi înscrie operatorul economic în Registrul unităţilor înregistrate sanitar-veterinar.

 

Pe teritoriul României, animalele şi păsările domestice se cresc în trei sisteme:

 

Exploataţie comercială  –  exploataţie de animale înregistrată în S.N.I.I.A. şi autorizată sanitar-veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau de persoane juridice organizate în condiţiile legii, care îndeplinesc prevederile normelor de biosecuritate; din care se comercializează pe piaţa unică europeană (naţională şi intracomunitară) şi la export, animale vii şi produsele de origine animală de la acestea.

 

Exploataţie comercială de tip A – exploataţie de animale deţinută de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în conditţile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în S.N.I.I.A. care indeplineşte anumite condiţii de biosecuritate şi este înregistrată sanitar-veterinar, din care se comercializează pe piaţa naţională animale vii şi produsele de origine animală de la acestea;

 

Exploataţie nonprofesională  –  exploataţie de animale înregistrată în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (S.N.I.I.A) şi deţinută de persoane fizice, neînregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie în care produsele de origine animală rezultate de la acestea sunt destinate consumului familial;

 

Producătorii agricoli organizaţi potrivit O.U.G. nr. 44/2008, beneficiari de spijin financiar din partea statului, autorizaţi sau înregistraţi cu exploataţie comercială sau exploataţie comercială de tip A, trebuie să îndeplinească şi condiţiile specifice fiecărei măsuri de asigurare a bunăstării animalelor şi păsărilor.
De reţinut că înregistrarea exploataţiilor zootehnice la D.S.V.S.A. judeţeană, constituie o condiţie obligatorie pentru crescătorii de animale şi păsări care doresc să acceseze fonduri europene în cadrul programelor de dezvoltare rurală, sau suvenţii pe bunăstare, sau care doresc să valorifice animale, păsări sau producţia obţinută de la acestea.
Producătorii agricoli care doresc informaţii suplimentare pot apela la medicii veterinari arondaţi, sau la serviciile de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. sau A.P.I.A.. (Dr. Penţea Ioan  –  Secretar Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu)

Sprijin acordat crescătorilor de suine
Autor: meatmilk  /   miercuri, 6 februarie 2019

(Comunicat) Guvernul a aprobat Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.    Comisia Europeană a emis Decizia 6928 din 25.10.2018 de autorizare a schemei de ajutoare instituită de Legea...

Susținerea longevității scroafelor
Autor: Maria Demetriad  /   luni, 28 ianuarie 2019

Scorul optim de stare a corpului, la sfârșitul perioadei de lactație, influențează pozitiv longevitatea scroafelor. Utilizarea probioticelor alimentare a dovedit că este perfect posibilă reducerea pierderilor în greutate, în timpul perioadei de lactație, având ca rezultat îmbunătățirea fertilității scroafelor. În plus,...