Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

C.E.: Restricțiile din comerț afectează performanța pieței

Autor: Nora Marinmiercuri, 13 iunie, 2018

Recent, Comisia Europeană a dat publicității un document de o deosebită importanță, referitor la necesitatea revizuirii principiilor legislative care se referă la modul în care se desfășoară comerțul cu amănuntul în interiorul UE. Ținând cont de importanța acestor informații, vă prezentăm principalele idei conținute de raportul intitulat în original ”COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS-A European retail sector fit for the 21st century”.

 

Piața unică esențială pentru comerțul cu amănuntul

 

În decembrie 2017, Comisia a prezentat două propuneri legislative pentru a facilita vânzarea de către comercianți a produselor lor în întreaga UE și consolidarea controalelor, pentru a preveni vânzarea produselor nesigure către consumatori. În plus, Comisia a depus o propunere de eliminare a barierelor esențiale legate de dreptul contractual care împiedică comerțul transfrontalier. Comisia ia, de asemenea, inițiative suplimentare de îmbunătățire a cadrului juridic pentru consumatori și întreprinderi.

 

Consiliul European a subliniat că punerea în aplicare a legislației existente este esențială pentru funcționarea pieței unice. În punerea în aplicare a directivei privind serviciile, statele membre au făcut o serie de ajustări ale cadrelor de reglementare pentru servicii. Compatibilitatea deplină cu normele UE ar îmbunătăți mediul de reglementare pentru comerțul cu amănuntul și ar permite companiilor și, prin urmare, și consumatorilor să profite de avantajele pieței unice.

 

Strategia privind piața unică a evidențiat restricțiile impuse comerțului cu amănuntul și restricțiile care afectează operațiunile de vânzare cu amănuntul de zi cu zim ca impedimente semnificative pentru un sector de comerț cu amănuntul mai performant.

 

Factori negativi

 

Comercianții se confruntă cu numeroase restricții în ceea ce privește deschiderea unor magazine (mărimea și locația magazinului, procedura de obținere a unei autorizații specifice) și de operațiuni (orele de deschidere, promoții, canalele de distribuție, impozitarea, aprovizionarea). Multe dintre aceste restricții pot fi justificate de obiectivele legitime ale politicii publice, însă acumularea acestora poate crea bariere disproporționate și, prin urmare, va afecta în mod negativ productivitatea sectorului.

 

Reducerea restricțiilor are efecte pozitive asupra funcționării pieței. Un mediu de reglementare mai puțin restrictiv încurajează mai multe firme să intre pe piață, să profite de oportunități. Comercianții au mai multă flexibilitate în a investi în locația și formatul corect al magazinelor lor, pentru a răspunde mai bine nevoilor consumatorilor locali. Toate acestea, împreună cu prosperitatea comerțului electronic, sporesc concurența și conduc la succesul comercianților.

 

Ca urmare, productivitatea sectorului se îmbunătățește și în beneficiul consumatorilor. Consumatorii se pot bucura de mai multă varietate, mai multă inovație și calitate superioară atât a produselor, cât și a serviciilor oferite. Este, de asemenea, probabil să plătească prețuri mai mici. În plus, un sector mai puternic de comerț cu amănuntul poate oferi oportunități suplimentare de angajare.

 

O directivă contraproductivă

 

Toate statele membre reglementează stabilirea punctelor de vânzare cu amănuntul. Foarte adesea, unitatea de comerț cu amănuntul este reglementată la nivel regional și/sau local, ceea ce adaugă la diversitatea condițiilor pe care trebuie să le respecte comercianții. Directiva privind serviciile interzice anumite cerințe, cum ar fi evaluările privind necesitățile economice, s-a dovedit contraproductivă. Pentru a evalua oferta (ex: numărul, tipurile și formatele magazinelor existente) sau pentru a măsura cererea de pe piață (ex: puterea de cumpărare sau consumul gospodăriilor în zonele de unitate relevante), se încadrează această categorie. Aceste cerințe au fost interzise de legiuitorul UE, deoarece ele urmăresc interese pur economice sau pot fi înlocuite cu mijloace mai puțin restrictive.

 

Multe state membre, în momentul punerii în aplicare a directivei privind serviciile, și-au revizuit condițiile de stabilire și au îndepărtat cerințele pentru o evaluare economică. Cu toate acestea, în anumite state membre, în legislație sau în practică, sunt încă necesare sau utilizate informații economice. Regulile privind înființarea de magazine de vânzare cu amănuntul se orientează pe considerente de planificare urbană și urbană, de multe ori cu scopul de a menține vitalitatea centrelor urbane sau de a proteja mediul.

 

Principiul proporționalității

 

Proporționalitatea este esențială în comerțul cu amănuntul. Un exemplu în acest sens ar putea fi planurile spațiale foarte detaliate, specificând tipurile de mărfuri care urmează să fie vândute. Hotărârea Visser a reamintit obligația statelor membre de a-și verifica reglementările și practicile, pentru a verifica proporționalitatea restricțiilor teritoriale aplicabile unității de comerț cu amănuntul.

 

Prin stabilirea pragurilor de dimensiune, statele membre aplică de multe ori norme diferite pentru proiectele de comerț cu amănuntul, în funcție de dimensiunea magazinului de vânzare cu amănuntul planificat. Acest lucru poate duce la modelarea artificială a peisajului cu amănuntul prin afectarea formatelor și dimensiunilor magazinelor deschise, care au impact asupra productivității.

 

Păstrarea centrelor urbane reprezintă o preocupare politică legitimă pentru autoritățile naționale, regionale sau locale, iar numărul de magazine vacante crește. Pentru a aborda această preocupare, unele autorități aplică restricții comercianților cu amănuntul, în afara centrelor urbane. Dacă se aplică, aceste restricții trebuie să fie justificate și proporționale.

 

Reducerea birocrației

 

Procedurile de stabilire simple, transparente și eficiente și reducerea birocrației oferă oportunități sectorului de retail pentru a-și îmbunătăți productivitatea.  Găsirea unor informații relevante și exacte privind cerințele și procedurile legale într-un format ușor de înțeles, precum și posibilitatea accesării și derulării procedurilor administrative on-line, este esențială pentru toți cei care doresc să profite de avantajele pieței unice și în special pentru IMM-uri. Pentru a răspunde mai bine acestor nevoi, Comisia a prezentat o propunere legislativă privind crearea unui singur ”gateway” digital.

 

Având în vedere hotărârea Visser, statele membre ar trebui să evalueze dacă simplificarea administrativă în sectorul comerțului cu amănuntul a fost suficient de ambițioasă sau dacă este nevoie de mai multă muncă . În directivă, statele membre sunt obligate să creeze puncte de contact unice pentru a oferi posibilitatea de a finaliza procedurile la distanță și prin mijloace electronice și de a facilita accesul la informații privind cerințele și procedurile naționale.

 

Reducerea restricțiilor

 

Pe lângă regulamentele care afectează înființarea de magazine de vânzare cu amănuntul, comercianții cu amănuntul se confruntă cu o serie de reglementări legate de operațiunile lor zilnice (ex: ore de deschidere, promoții, canalele de distribuție și aprovizionarea).

 

S-au pus adesea restricții operaționale pentru a îndeplini obiective de politică publică, cum ar fi protecția angajaților, a consumatorilor, a mediului și a sănătății publice. Aceasta face ca statele membre să evalueze și să modernizeze, după caz, cadrele lor de reglementare, inspirându-se, de la soluții bine funcționale și mai puțin perturbatoare. Restricțiile operaționale afectează de obicei comercianții cu amănuntul.

 

În statele membre care au reguli privind promoțiile și reducerile, consumatorii pot beneficia, de regulă, de promoțiile și reducerile oferite de magazinele situate în statele membre cu reguli mai flexibile (de exemplu, acelea care nu impun restricții stricte la sfârșitul anului), perioade de vânzare sezoniere sau permite vânzări sub costuri. De aceea, regulamentele concepute în principal pentru abilitatea comercianților cu amănuntul la limita de vânzare cu amănuntul off-line trebuie să se adapteze și să reacționeze la schimbările aduse de comerțul electronic.

 

Asigurarea unor lanțuri de aprovizionare echitabile și eficiente

 

Piața unică permite comercianților să cumpere produse de oriunde din UE. Acest lucru crește eficiența, poate fi mai productiv și reduce costurile pentru avantajul final al consumatorilor. Piața unică a avut ca efect creșterea numărului de produse disponibile. Barierele de reglementare poate fragmenta piața unică încălcând Tratatul privind libera circulație a mărfurilor. De asemenea, se depun eforturi la nivelul UE și la nivel național pentru promovarea unor lanțuri echilibrate de aprovizionare pentru reducerea impactului asupra mediului și pentru încurajarea consumului durabil. UE a luat deja măsuri pentru a aborda chestiunea privind deșeurile din plastic.

 

Comisia este, de asemenea, conștientă de constrângerile legate de furnizarea teritorială stabilite de operatorii privați, care pot limita posibilitățile comercianților de a cumpăra produse de unde doresc, având un efect negativ asupra pieței unice. Se pare că, în unele cazuri, comercianții cu amănuntul cu sediul într-un stat membru și care se ocupă de un furnizor multinațional, nu au posibilitatea de a decide de la care entitate națională a furnizorului ar trebui ca bunurile să fie furnizate, de preferință, referindu-se la o filială națională specifică.

 

Comercianții cu amănuntul se confruntă cu aceeași barieră, în cazul în care furnizorul împiedică rețeaua sa de angrosiști ​​independenți să livreze produsele transfrontaliere cu efect de blocare a pieței. În cazul în care furnizorul care impune constrângeri teritoriale de aprovizionare se află într-o poziție dominantă sau dacă se aplică în cadrul unui acord încheiat între furnizor și un comerciant angrosist independent, legea concurenței poate să fie utilizată pentru a sancționa aceste constrângeri, ca un comportament anticoncurențial.

 

Concluzii

 

Comisia va continua să monitorizeze evoluția cadrelor de reglementare relevante și tendințele din sectorul comerțului cu amănuntul. Această monitorizare va alimenta analiza economică a Comisiei în cadrul semestrului european. De asemenea, va oferi o bază pentru stabilirea priorităților în cadrul politicii Comisiei de aplicare a legislației în sectorul comerțului cu amănuntul.

 

Este necesar un parteneriat eficient între actorii relevanți ai UE și ai statelor membre, la toate nivelurile, pentru a îmbunătăți cadrul general de politică pentru sectorul comerțului cu amănuntul. Comisia va continua dialogul dintre instituțiile UE și autoritățile naționale, regionale și locale, precum și reprezentanții sectorului comerțului cu amănuntul cu privire la viitorul acestui sector.

Guvernul a aprobat înființarea Casei Române de Comerț Agroalimentar “UNIREA”
Autor: meatmilk  /   miercuri, 5 decembrie 2018

(Comunicat) Guvernul a aprobat înființarea Casei Române de Comerț Agroalimentar “UNIREA”, în contextul aniversării centenare a Marii Uniri a României.   Casa Română de Comerț Agroalimentar “UNIREA” este o societate comercială de interes național, menită să contribuie pro-activ la implementarea politicii agricole...

Zestre culinară dichisită de Profi
Autor: meatmilk  /   luni, 3 decembrie 2018

(Comunicat) Vin sărbătorile și un nou motiv de bucurie își croiește drum către casele oamenilor: cartea Zestre culinară dichisită de PROFI - rețete culinare din satele românești, culese și povestite de Claudia-Romana Rista. În locuri retrase din România, în tihna micilor gospodării țărănești, la căldura cuptorului...