Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

Daniel Constantin: ”Am reuşit să depăşim câteva momente extrem de dificile!”

Autor: Ilie Stoianvineri, 26 iulie, 2013

Privit şi primit de neştiutori cu neîncredere, la preluarea mandatului, domnul Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a reuşit în scurt timp să înlăture orice umbră de îndoială asupra capacităţii sale manageriale şi asupra profesionalismului său. Mai cu seamă, însă, a reuşit să dinamizeze activitatea unuia dintre cele mai importante ministere ale României, responsabil de bunul mers al activităţii în cele mai importante sectoare ale economiei naţionale, agricultura şi industria alimentară. Despre activitatea domniei sale la conducerea MADR ne-a vorbit în interviul pe care l-a acordat agenţiei noastre, infoALIMENT, pe care îl prezentăm în continuare.

Sprijin total pentru fermieri

Fabrica de Carne: Domnule Ministru Daniel Constantin, acum mai bine de un an, aţi preluat conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale într-un moment nu tocmai fericit pentru agricultura şi industria alimentară din România. Dacă aţi face un bilanţ al activităţii de până acum, care ar fi punctele dumneavoastră de reper?

Daniel Constantin: Într-adevăr, momentul în care am preluat conducerea ministerului nu a fost tocmai liniştit. Din păcate, atât agricultura României, cât şi industria alimentară au traversat în acest răstimp câteva momente dificile, dar cred că am reuşit să le depăşim cu bine. Bineînţeles, împreună cu echipa pe care o am la dispoziţie, am căutat să dinamizăm activitatea în toate sectoarele.

Astfel, pentru sectorul vegetal, am stabilit sprijinul SAPS, în cuantum maxim de 119,66 euro/ha pentru culturile amplasate pe teren arabil. Sumele totale necesare aplicării schemelor de plăţi directe au fost de 1.052.061,36 mii euro (4.774.570,07 mii lei) ca sprijin financiar aferent FEGA, alocat temporar de la bugetul de stat, sau din vărsămintele obţinute din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, sume alocate temporar de către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Dar s-au aprobat plăţile pentru cantităţile de motorină aferente trimestrelor II, III şi IV, din 2012, am acţionat pentru încurajarea încheierii poliţelor de asigurare, a ajutoarelor de minimis, am sprijinit activ grupurile de producători recunoscute preliminar etc.

FDC: Se pune din ce în ce mai mult accent pe agricultura ecologică, pe sustenabilitate. Ce s-a întreprins în acest sens, la nivel de minister?

DC: Am avut în vedere acordarea ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică. Pentru întărirea sistemului de control în domeniul agriculturii ecologice s-au revizuit condiţiile de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare, prin publicarea O.M 181/2012. S-au acordat derogări, în conformitate cu legislaţia în vigoare, s-a efectuat centralizarea datelor operative privind operatorii înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică  pentru anul 2012. Am coordonat participarea la acţiunile organizate de Organismul Naţional de Acreditare RENAR. Iar, în luna aprilie a acestui an, s-a desfăşurat Misiunea de audit a Comisiei Europene FVO  DG(SANCO)/2013-6871, care a avut ca obiective principale supravegherea organismelor de inspecţie şi certificare din sectorul de agricultură ecologică, controalele pe piaţă, importurile de produse ecologice, verificarea trasabilităţii produselor ecologice.

FDC: Pentru agricultorii României, absenţa unui sistem naţional de irigaţii este o problemă deosebit de gravă. Care au fost acţiunile MADR în acest domeniu, precum şi al îmbunătăţirii funciare?

DC: Prin deciziile luate, am facilitat accesul fermierilor la apa pentru irigat, prin micşorarea tarifului, pe 1000 mc, de livrare a  apei de irigaţii cu circa 20%, printr-un act normativ ce prevede utilizarea de către ANIF a tarifului reglementat tip B-monom diferenţiat precum şi intervalele orare de funcţionare a staţiilor de pompare aparţinând acesteia, prin achitarea de către beneficiari a volumului util de apă consumat.

Am suplimentat fondurile alocate Măsurii 125 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru infrastructura de irigaţii. În urma realocărilor financiare din cadrul PNDR, prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit s-a pus la dispoziţia celor care vor să investească în irigaţii şi lucrări de îmbunătăţiri funciare suma de 60 milioane de euro,  bani disponibili în cadrul sesiunii de primire a cererilor de proiecte ce s-a desfăşurat în perioada 3 septembrie – 31 octombrie 2012, pentru Măsura 125 – componenta a 1Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare”.

Desigur, acestea nu au fost singurele acţiuni. Însă, cel mai important proiect este acela de elaborare a unui proiect care să asigure finanţarea pe fonduri structurale a realizării Canalului Siret-Bărăgan, lucrare extrem de importantă pentru agricultura României.

Zootehnia a primit fonduri substanţial mărite

FDC: Care au fost acţiunile MADR în privinţa zootehniei?

DC: Ţinând cont de dificultăţile din sector, ne-am axat în special pe majorarea sprijinului financiar. Astfel, au fost efectuate plăţi naţionale complementare directe în sectorul zootehnic, în cuantum de 500 lei/cap bovină, suma totală alocată fiind de 219 milioane de euro şi 40,8 lei/cap ovină/caprină, suma totală alocată fiind de 78 de milioane de euro. Am acţionat în sprijinul ameliorării raselor de animale acordând ca ajutor pentru ameliorarea raselor de animale în limita sumei de 21.000 lei pentru anul 2012 şi 3.000 lei pentru anul 2013.

Am coordonat acordarea sprijinului financiar pentru menţinerea producţiei de lapte şi carne în zonele defavorizate prin programul de Sprijin comunitar pentru producătorii de lapte şi carne din zone defavorizate (fonduri FEGA),  în limita sumei de 30.000 de euro. În domeniul Bunăstării la păsări şi porci, ajutoarele au fost următoarele: Pentru perioada 16 octombrie 2011 – 15 octombrie 2012, s-a alocat suma de 432.895 lei pentru păsări şi de 255.400 lei pentru porcine, iar ajutoarele financiare pentru bunăstare porcine şi păsări s-au transferat în cadrul Măsurii 215 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (Fonduri FEADR), începând cu 16 iulie 2012, respectiv cu 16 octombrie 2012. Nu mai puţin important, am întreprins măsuri pentru conservarea patrimoniului genetic animal, prin fundamentarea şi elaborarea submăsurii Conservarea patrimoniului genetic animal pentru includerea acesteia în PNDR – Măsura 214 – Plăţi pentru agromediu, cu finanţare FEADR. Totodată, s-a elaborat un proiect de Lege privind recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate.

FDC: Una dintre priorităţile fermierilor români este asocierea acestora. Ce s-a întreprins în acest sens?

DC: Într-adevăr, asocierea fermierilor este o prioritate naţională, dar, consider că avem o bună bază de dezvoltare, în acest sens. Astfel, în sectorul legume fructe sunt recunoscute 29 de grupuri de producători şi 4 organizaţii. Până în prezent, sunt 99 de grupuri de producători pentru grupele de produse cereale, plante oleaginoase, cartofi tutun, legume şi fructe, sfeclă de zahăr, carne de bovine, porcine, ovine/caprine, lapte şi produse lactate, miere, recunoscute în baza OG nr. 37/2005,  din care 24  grupuri au fost recunoscute în perioada analizată.

În domeniul îmbunătăţiri funciare activează 508 Organizaţii de Utilizatori de Apă pentru Irigaţii (OUAI). Organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare (OIPA) sunt în număr de 4 pentru sectoarele cereale, legume-fructe, vitivinicol, carne de pasăre, ouă şi procesate din acestea. În perioada analizată au fost depuse 2 cereri de recunoaştere din partea a 2 organizaţii: Organizaţia Interprofesională Naţională pentru Plante Medicinale şi Aromatice şi Asociaţia Interprofesională Bio România.

Strategia naţională, prioritară pentru MADR

FDC: Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru perioada următoare?

DC: Principalele programe aflate în derulare, dar care au aplicabilitate şi în viitor, sunt: Reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului de pe suprafaţa de cca. 800 mii ha, viabilă economic – valoarea lucrărilor cca. 982 de milioane de euro; Schimbarea soluţiei de alimentare pentru 3 sisteme de irigaţii cu suprafaţa de cca. 56 mii ha, care se alimentează în prezent din Siret şi Prut cu alimentare din canalul magistral Siret – Bărăgan, valoare lucrărilor cca. 90 de milioane de euro;

Amenajarea unei suprafeţe de cca. 425 mii ha, amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare în zonele limitrofe canalului magistral Siret – Bărăgan. Valoarea lucrărilor – cca. 2,8 mld. euro; Măsuri de consolidare a exploataţiilor şi comasare a terenurilor; Construirea şi modernizarea depozitelor; Formarea exploataţiilor pomicole viabile prin reconversie/restructurare care să asigure înlocuirea plantaţiilor îmbătrânite şi în declin precum şi introducerea în cultură a unor sortimente de pomi şi arbuşti care să facă faţă solicitărilor pieţei;

Crearea unor infrastructuri specifice de valorificare, dezvoltare a unor capacităţi de producţie specializate pe bazine şi centre pomicole şi a unui  sistem organizat de producţie, sortare, condiţionare, ambalare şi depozitare; Continuarea procesului de consolidare a formelor asociative pentru comercializare, în contextul viitoarei politici agricole comune post 2013; Acordarea de facilităţi la credite, pe termen lung, pentru înfiinţarea de noi exploataţii, gestionarea unor fonduri mutuale pentru situaţiile de criză; Stimularea înfiinţării de spaţii protejate – sere şi solarii – prin măsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, cu  adoptarea unor tipuri constructive noi care să permită modernizarea tehnologiilor de cultură şi obţinerea unor producţii de calitate superioară; Reglementarea pieţei produselor agricole prin crearea unor mecanisme de valorificare a produselor en-detail şi angro.

Totodată, acţionăm intens pentru finalizarea strategiei sectoriale în cadrul proiectului Strategii pentru valorificarea potenţialului agroalimentar al României”, în vederea elaborării viitoarelor politici agricole pe Pilonul I şi II.

FDC: Domnule Ministru, vă mulţumim!

Irina Crăciunescu-Diana: Politica salarială a Guvernului ne preocupă în mod deosebit
Autor: Ilie Stoian  /   joi, 27 aprilie 2017

Continuăm șirul opiniilor managerilor români din industriile de carne și lapte ale României, despre starea mediului de afaceri din acest moment, cu declarația doamnei Irina Crăciunescu-Director General al companiei Diana. Iată ce a declarat în acest sens, pentru revista Meat.Milk.:   "Mediul de afaceri din domeniile în care...

Petre Daea: România nu poate fi desțelenită. România nu poate fi decât cultivată!
Autor: Ilie Stoian  /   miercuri, 12 aprilie 2017

Ei, bine, în România de azi a Facebook-ului, a miștoului perpetuu, a telefonului deștept și a mitingurilor dirijate de agenții de publicitate, la Ministerul Agriculturii vine în cea mai înaltă funcție un om din altă lume, uitată de mulți. Dar este acea lume la care trebuie să ne raportăm în permanență, pentru că ea ne leagă...