Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Dealul abrupt al Fondurilor Europene

Autor: Meat MIlkmiercuri, 30 ianuarie, 2013

Conferinþa programatã la sfarºitul primului semestru de cãtre Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit (APDRP) a inceput intr-un aer dominat de entuziasm cabotin. Prezentatorii calificaþi de grafice, statisticile cu zero-uri neacoperite, directorii din cadrul APDRP ºi din Ministerul Agriculturii nu au avut prizã la publicul format din ministrul Agriculturii, Valeriu Tabãrã, specialiºtii in economie, secretarii de stat, preºedinþii organizaþiilor profesionale din industria alimentarã, fermierii-aspiranþi la finanþare. Elanul comentatorilor economici ad-hoc, ingropaþi in cifre neconcludente, a fost dezamorsat de ministrul Valeriu Tabãrã, care a reuºit o prezentare apropiatã de realitatea situaþiei accesãrii fondurilor europene. Lipsa eficienþei ºi a problemelor reale intampinate la unison de cãtre solicitanþii ºi specialiºtii Ministerului Agriculturii a fost readusã deasupra liniei de plutire. Consultanþilor li s-a solicitat, din nou, apreciere corectã ºi transparenþã, in relaþia cu beneficiarii.

Mare, mult, dar nesemnificativ

Dintre cele aproape 28.000 de cereri de platã inregistrate de APDRP, panã la sfarºitul celui de-al doilea trimestru din 2011, cu o valoare aproximativã de 920 de milioane de euro, beneficiarilor le-a fost rambursat puþin peste 12% din totalul alocat. In dezacord cu cifrele ºi comentatorii acestora, ministrul a incercat sã aducã in atenþie diferendele reale dintre obiectivele spaþiului rural romanesc ºi cele ale Uniunii Europene: “Nu vrem sã fim alãturaþi Braziliei, Argentinei sau marilor puteri agricole ºi am reþineri (…) panã la aceastã datã, noi am valorificat 35-40% din potenþial.

Structurarea terenurilor, a fermierilor pe criterii de varstã, relaþionarea spre valorificare sunt puncte de vedere unanim acceptate, dar cauzele rezilierii unui mare numãr de contracte se doresc descoperite in teritoriu ºi motivate. “Aºtept sã aflu de unde vin discrepanþele, de la momentul contractãrii, la finaliza­rea contractului. Nu imi spune nimic numãrul proiectelor depuse. Sunt lãsate la urmã proiecte, in funcþie de societatea de consultanþã care a fãcut proiectul. Aceasta este una dintre problemele majore la nivel local. Vrem incredere totalã in cel care a caºtigat, iar cel care nu a reuºit trebuie sã afle motivele reale ale eºecului., a punctat Valeriu Tabãrã.

Duel APDRP – procestori de carne, arbitrat de ministru

Fermierii din sectorul de creºtere a bovinelor pentru lapte, porcinelor pentru reproducþie ºi ingrãºare, ovine ºi caprine, pãsãri, pot solicita printre altele sprijin pentru investiþii (non)corporale pentru construirea sau modernizarea clãdirilor utilizate in producþia agricolã la nivel de fermã, incluzand investiþiile pentru respectarea standardelor comunitare ºi pe cele pentru protecþia mediului ºi depozitarea ingrãºãmintelor. Sunt, de asemenea, sprijinite investiþiile in linii de fabricare-ambalare a produselor, maºini, utilaje, echipamente ºi software de specialitate.

Un numãr important de beneficiari SAPARD din industria de prelucrare a cãrnii au, in prezent, conturile blocate ca urmare a recepþionãrii de cãtre autoritãþile romaneºti a recomandãrii OLAF “de recuperare totalã a debitului, in urma unor suspiciuni de fraudã, la achiziþionarea de echipamente. Procesatorii sunt nemulþumiþi ca urmare a aplicãrii, de cãtre autoritãþile de la Bucureºti, a unei recomandãri nebazate pe argumente juridice.

“In rezoluþia pe care ne-a trimis-o OLAF, in care se aratã cã existã suspiciuni de fraudã, am primit ºi recomandãri pentru debit local, a declarat Mihai Vãdan, director general al APDRP. Sunt in discuþie 62 de firme beneficiare de fonduri europene acordate in programul de preaderare, obligate sã restituie sumele nerambursabile, in urma cercetãrilor ºi constatãrilor Oficiului European de Luptã Antifraudã.

Procesatori cu afacerile blocate

Afacerile procesatorilor vizaþi, din industria cãrnii, au fost blocate, in baza unei suspiciuni de fraudã(?!). Sorin Minea, preºedintele Asociaþiei Romane a Cãrnii, a menþionat in cadrul Confe­rinþei pentru Dezvoltare Ruralã cã firma sa este una dintre cele vizate, in urma achiziþiei unei maºini de spãlat in valoare de 4.000 de euro, din Germania, in cadrul unui proiect de douã milioane de euro. “Nu existã bazã legalã pentru aceastã decizie. Existã doar o suspiciune ºi de aceea il acuzãm pe domnul Vãdan de sabotarea unei ramuri a industriei alimentare romaneºti. Mãsurile luate de domnia sa contravin legislaþiei. A incercat sã execute silit 60 de firme din industria cãrnii, cu retragerea fondurilor SAPARD pentru fraude sau nereguli, in condiþiile in care OLAF nu a transmis un raport final, ci doar unul preliminar.

Cel care a rezolvat pentru moment situaþia a fost tot ministrul Agriculturii, hotãrand cã suma ce urmeazã a fi restituitã trebuie sã includã exclusiv partea fãcand obiectul suspiciunilor, nu valoarea proiectului aprobat: “Nu existã o bazã juridicã a deciziei, este doar o recomandare; s-a dat dovadã de superficialitate in analizã, caz cu caz.

Conferinþa APDRP s-a dovedit interesantã, interactivã, dar fãrã rezultate coerente in stabilirea perspectivelor aprobãrii cererilor de finanþare, a ordonãrii acestora in clasamente, a informãrii aspi­ranþilor ºi a verificãrii in teren a proiectelor.

Din pãcate, ce s-a intamplat la conferinþa la care facem referire a demonstrat incã o datã totala lipsã de coerenþã in procesul de absorbþie a fondurilor europene. Mai grav este faptul cã mulþi procesatori de carne, fermieri sau agricultori, iºi vãd afacerile puse in real pericol de decizii ale unor reprezentanþi ai autoritãþilor, decizii care nu au nicio legãturã nici cu legislaþia in vigoare ºi, mai grav, nici mãcar cu realitatea. Privind toate acestea, nu este de mirare cã Romania este pe penultimul loc in clasamentul european al accesãrii fondurilor europene de dezvoltare.

Modificări aduse OUG nr. 92/2011 privind politicile aplicate în plan intern și internațional
Autor: meatmilk  /   luni, 27 august 2018

(Comunicat MADR) În ședință de Guvern a fost aprobată modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional.   Potrivit actului normativ...

S-a schimbat Legea societăților agricole și a formelor de asociere în agricultură
Autor: meatmilk  /   miercuri, 11 iulie 2018

(Comunicat) În Ședință de Guvern a fost adoptată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură ce reglementează cadrul juridic al înființării și desfășurării activității societăților agricole.   În vederea transformării...