Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Finantari nerambursabile pentru activitati de procesare si marketing ale produselor din peste

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

Domeniul pescuitului si acvaculturii este sprijinit prin intermediul fondurilor europene nerambursabile, alocate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit (POP). Astfel, pentru perioada 2007-2013, Romania poate primi aproximativ 230 de milioane de euro din Fondul European pentru Pescuit.

Masura 2.6 – Investitii in procesare si marketing
In cadrul Programului Operational pentru Pescuit, exista o linie de finantare (masura) dedicata exclusiv sprijinirii activitatilor de procesare si marketing ale produselor obtinute in special din acti­vitatile interne de pescuit si acvacultura, avandu-se in vedere si imbunatatirea conditiilor de mediu si respectarea standardelor comunitare de sanatate si igiena.

Astfel, Masura 2.6 – Investitii in procesare si marketing urmareste un set clar de obiective precum:
• imbunatatirea activitatii de procesare si comercializare pentru produsele interne, provenite atat din acvacultura, cat si din pescuit;
• realizarea de produse de calitate pentru nisele din piata;
• imbunatatirea facilitatilor pentru piata;

Solicitanti eligibili
Pentru a putea accesa Fondul European pentru Pescuit, solicitantul trebuie sa fie persoana fizica sau juridica care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei si sunt inscrise in Registrul Comertului.
Astfel, cei care doresc sa obtina astfel de fonduri trebuie sa se incadreze intr-una dintre urmatoarele categorii eligibile:

– Agenti economici de tipul:
• microintreprindere (£ 9 angajati si o cifra de afaceri < 2 milioane de euro) • intreprindere mica (10-49 de angajati si o cifra de afaceri < 10 milioane de euro) • intreprindere mijlocie (50-249 de angajati si o cifra de afaceri < 50 de milioane de euro) • intreprindere mare (cu mai putin de 750 de angajati sau o cifra de afaceri mai mica de 200 de milioane de euro). - Persoane fizice sau juridice, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei si sunt inscrise la Registrul Comertului din Romania - Asociatii - Organizatii de producatori Tipuri de investitii eligibile si cheltuieli eligibile
In cadrul Masurii 2.6, pot fi finantate o serie larga de investitii ce sunt considerate eligibile. Astfel, proiectele depuse pentru aceasta linie de finantare pot include investitii si activitati de tipul:
• construirea de noi unitati de procesare si/sau extinderea si modernizarea unitatilor existente;
• achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale;
• achizitionarea de echipamente moderne pentru procesarea produselor si a subproduselor; (inclusiv utilaje second-hand)
• achizitionarea de tehnologii noi si metode de productie inovatoare;
• achizitionarea de mijloace de transport specializate pentru transportul pestelui si a altor materii prime necesare procesarii, precum si a produselor din peste;
• construirea de depozite frigorifice pentru materia prima si depozitarea produselor si subproduselor din peste, precum si a semiconservelor din peste;
• construirea, extinderea si/sau modernizarea capacitatilor de depozitare a pestelui, produselor si subproduselor din peste, a conservelor si semiconservelor din peste;
• achizitionarea de instalatii si echipamente destinate exclusiv tratarii, prelucrarii si comercializarii deseurilor de produse pescaresti si de acvacultura.
• achizitionarea de echipamente pentru imbunatatirea sigurantei si a conditiilor de munca;
• realizarea infrastructurii si achizitionarea de echipamente care vor reduce impactul negativ asupra mediului (in special prin imbunatatirea folosirii subproduselor si a reziduurilor);
• achizitionarea de software si sisteme de mo­nitorizare pentru managementul unitatilor de procesare;
• realizarea de facilitati pentru infiintarea de piete de gross si burse electronice de peste;

In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea activitatilor prevazute in cadrul proiectului, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:

• cheltuielile privind plata salariilor, remuneratiilor si stimulentelor efectuate de beneficiar in cadrul implementarii proiectului (inclusiv cotizatii sociale si salariale) constituie cheltuieli eligibile daca acestea sunt, in mod real si definitiv, suportate de catre beneficiar. Ele sunt justificate prin statele de salarii sau fise fiscale.
• contributia in natura constituie cheltuieli eligibile doar in conditii in care contributia consta in terenuri, cladiri, echipamente, materiale, activitate profesionala sau prestatii voluntare, daca nu au fost achizitionate prin intermediul unor finantari comunitare nerambursabile;
• cheltuielile generale ale proiectului reprezentand: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti; taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor; taxe pentru elaborarea planului de afaceri /studiului de fezabilitate / memoriu justificativ; sunt eligibile numai in cazul in care nu depasesc 12% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul prevede constructii montaj) sau 5% din va­loarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul nu prevede constructii montaj sau care nu necesita certificat de urbanism).

Intensitatea sprijinului nerambursabil
In cadrul acestei linii de finantare, ajutorul se acorda sub forma de finantare nerambursabila intr-un procent maximum de 60% din totalul cheltuielilor eligibile, indiferent de tipul solicitantului sau tipurile de investitii prevazute de proiect.

Restul de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta co-finantare minima obligatorie din partea solicitantului. De asemenea, eventualii beneficiari vor asigura integral si finantarea cheltuielilor neeligibile care pot aparea (exemple: comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare, taxa pe valoarea adaugata recupe­rabila, costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi etc.).

Rambursarea cheltuielilor
In cadrul Programului Operational pentru Pescuit, nu se acorda plati in avans (prefinantare). Astfel, solicitantul are dreptul la rambursarea chel­tuielilor eligibile pe masura ce acestea sunt realizate. Insa, beneficiarii pot solicita decontarea cheltuielilor efectuate in maximum cinci transe de plata (cereri de plata).

Dosarul proiectului
In cadrul Masurii 2.6, dosarele cererilor de finantare se primesc permanent de la lansarea apelului de depunere a cererilor de finantare (11 mai 2009). Dosarele sunt depuse la Filiala Regionala pe raza careia are loc implementarea proiectului.

Dosarul de finantare contine, pe langa cererea de finantare completata in formatul standard, o serie de documente obligatorii ce trebuie anexate acesteia, printre care:

• Plan de afaceri;
• Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii-montaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj sau care nu necesita certificat de urbanism;
• Situatii financiare aferente anului precedent depunerii Cererii de finantare;
• Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante;
• Certificat constatator complet, emis de Oficiul Registrului Comertului;
• Statutul sau actul de infiintare;
• Avizul sanitar prin care se certifica faptul ca proiectul propus pentru finantare este in concordanta cu legislatia nationala privind normele de igiena si sanatate publica;
• Certificat de urbanism/autorizatie de constructie pentru proiecte care prevad constructii
• Licenta de procesare pentru unitatile care se extind sau se modernizeaza etc.

Nota: Un Solicitant poate sa deruleze simultan doua proiecte finantate prin intermediul Programului Operational pentru Pescuit, dar pe masuri diferite.

In cazul in care intentionati sa depuneti un proiect in cadrul acestei linii de finantare a investitiilor, specialistii COMPASS va recomanda sa aveti in vedere complexitatea dosarului de proiect si a documentelor ce trebuie anexate, pentru a asigura timpul necesar intocmirii temeinice a cererii de finantare, a studiului de fezabilitate/ memoriu justificativ, dar si obtinerii tuturor avizelor necesare, maximizand astfel sansele de reusita a proiectului.

COMPASS Consulting SRL
Consulting in Management,
Marketing, Finance + Training

128, Matei Voievod, bl. 231, ap. 21, S2, 73226 Bucharest, Romania

Tel/Fax: + 4 021 321 5987
Tel/Fax: + 4 021 320 4292

|www.compass.ro|
|fondurieuropene@compass.ro|

Olympus a lansat primul iaurt bio cu specific grecesc
Autor: meatmilk  /   luni, 26 august 2019

(Comunicat) Olympus, unul dintre cei mai mari producători de lactate din România, a lansat primul iaurt bio cu specific grecesc de pe piața românească.   Parte a grupului Hellenic Dairies, Olympus România a căutat în permanență să ofere clienților săi cele mai inovatoare produse, la cele mai înalte standarde de...

ANZM a autorizat noi lactate drept ”Produse montane”
Autor: meatmilk  /   luni, 26 august 2019

(Comunicat MADR) Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) a acordat unui operator economic din județul Harghita, dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”, pentru un număr de 14 produse.   Astfel, în data de 20.08.2019, SC BOMILACT MĂDĂRAȘ SRL a primit decizia de acordare a dreptului de...