Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Fonduri europene nerambursabile pentru industria carnii

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

Industria carnii sufera, alaturi de celelalte sectoare ale economiei nationale, in urma limitarii optiunilor de finantare din cauza crizei financiare. In aceste vremuri, in care bancile acorda credite cu mare greutate, Uniunea Europeana ofera, incepand cu luna septembrie, o oportunitate de finantare pentru zona rurala romaneasca, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), masura 123. FEADR este un instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune. FEADR a fost infiintat in 1958 si finanteaza masuri de dezvoltare rurala si ajutoare pentru fermieri, in special in regiuni cu intarzieri in dezvoltare.

FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc, in valoare de apro­ximativ 7,5 miliarde de euro, incepand cu 2007 si pana in 2013. Acest fond este corespondentul Fondului SAPARD, accesibil insa statelor membre ale UE, si are ca obiective sustinerea pietei produselor agricole si promovarea restructurarii agriculturii comunitare.

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala urmareste patru axe de dezvoltare:

Axa I: “Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier”- 45% din totalul fondurilor UE, reprezentand suma de 3.246.064.583 euro;
Axa II: “Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale”; 25% din fondurile UE,
in suma de 1.805.375.185 euro;
Axa III: “Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” – 30% din fondurile europene, totalizand suma de 2.046.598.320 euro;
Axa IV: „LEADER” va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte domenii,
adica 123.462.653 euro.
Axa I: Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier urmareste dezvoltarea durabila a unui sector agro-alimentar competitiv prin modernizarea si imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si dezvoltarea re­sur­selor umane prin imbunatatirea instruirii pro­­fesionale a producatorilor agricoli si a infra­struc­turii relationata cu dezvoltarea si adaptarea agriculturii atat in vederea cresterii valorii adaugate a materiilor prime de natura agricola, cat si a crearii si imbunatatirii filierelor agro-alimentare locale. De asemenea, se urmareste si im­bu­na­ta­ti­rea competitivitatii produselor forestire prin crearea si modernizarea unitatilor de procesare ce folosesc tehnologii moderne, dezvoltarea in­fra­structurii, precum si printr-un management per­formant asigurat de dezvoltarea resurselor umane prin imbunatatirea instruirii profesionale a detinatorilor de paduri in vederea asigurarii createrii productivitatii, mentinerii vitalitatii si gospodaririi durabile a acestor paduri.

Axa II: Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale – urmareste obiective care vor duce la mentinerea populatiei care desfasoara activitati agricole si forestiere in zonele muntoase si cu handicap natural pentru a se asigura evitarea abandonarii terenurilor si eventualelor pierderi de terenuri agricole, unde se practica agricultura extensiva in zone montane ce au valoare naturala si culturala ridicata.
Axa III: Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale urmareste cresterea multifunctionalitatii si a atractivitatii spatiului rural prin orientarea catre activitati non-agricole si crearea de servicii de baza. De asemenea, acesta axa are un rol deosebit de important in crearea de noi locuri de munca in spatiul rural si absorbtia fortei de munca ce va fi eliberata din sectorul agricol pe masura cresterii productivitatii acestuia.

Axa IV: LEADER – sprijinul in cadrul Axei LEADER ofera oportunitatea de a introduce o abordare teritoriala integrata a dezvoltarii rurale, a carui concept se construieºte pe baza identificarii necesitatilor locale si a capacitatii de a implementa strategii de dezvoltare locale care vor integra unul sau mai multe din obiectivele prioritare. In ceea ce priveste finantarea proiectelor specifice industriei carnii, se pot obtine fonduri nerambursabile prin intermediul Masurii 123.

Masura 123 se incadreaza in Axa I – „Cres­te­rea competitivitatii sectorului agricol si forestier” – si are ca obiectiv general creºterea competitivitatii intreprinderilor de procesare agro­a­li­men­­tare si forestiere, prin imbunatatirea per­for­man­­tei generale a intreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai buna utilizare a re­sur­se­lor umane si a altor factori de productie. In ca­drul acestei linii de finantare, pot depune pro­iec­te pentru obtinere de fonduri nerambursabile o serie mai larga de beneficiari eligibili:

• micro-intreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii;
• alte intreprinderi care nu sunt micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, care au mai putin de 750 de angajati sau cu o cifra de a­fa­ceri care nu depaseste 200 de milioane de Euro;
• cooperative agricole de procesare a produselor agricole;
• societati cooperative de valorificare;
• asociatii familiale;
• grupuri de producatori care au ca scop co­mer­cializarea in comun a produselor agricole si silvice si apartin urmatoarelor forme juridice:
– societati comerciale
– cooperative agricole de procesare a produselor agricole

Prin intermediul Masurii 123, pot obtine fi­nan­ta­re proiecte ce vizeaza activitati de genul:

a) constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitatile, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
b) constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice angro;
c) achizitionarea (inclusiv leasing) de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare;
d) investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifa­bri­ca­te­lor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing;
e) achizitionarea (inclusiv leasing) de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie;
f) investitiile pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul unitatii;
g) organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta
alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
h) cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului.

I­n ceea ce priveste finantarea proiectului, aceasta este formata din cofinantarea publica (Fondul European de Dezvoltare Regionala si alocari din bugetul de stat) si cofinantarea privata (surse proprii ale solicitantului, imprumuturi bancare etc.). In cadrul a­ces­tei operatiuni, va­loarea cofinantarii pro­iec­telor din fonduri publice (nerambursabile) se face conform procentelor prezentate in ta­bel.

Important este faptul ca aceste procente maxime de cofinantare publica se aplica doar asupra totalului cheltuielilor eligibile ale unui proiect. Un beneficiu major al acestei linii de finantare il reprezinta faptul ca solicitantul poate obtine o prefinantare (avans) de pana la 50% din valoarea maxima a finantarii ne­rambur­sa­bi­le in vederea demararii investitiei.

De asemenea, important de stiut este si faptul ca un solicitant poate depune in acelasi timp mai multe proiecte pentru masuri diferite din PNDR, pentru a fi cofinantate prin FEADR. Un beneficiar poate depune un al doilea proiect in cadrul Masurii 123, doar cu conditia ca primul proiect sa fie finalizat.

In eventualitatea in care intentionati sa depuneti un proiect in cadrul acestei operatiuni de finantare a investitiilor pentru industria carnii si considerand termenul de redeschidere a liniei de finantare, la inceputul lunii septembrie 2009, specialistii COMPASS va recomanda sa demarati lucrul la proiect cat mai curand, pentru a asigura timpul necesar intocmirii temeinice a cererii de finantare, a studiului de fezabilitate/ memoriu justificativ, dar si obtinerii tuturor avizelor necesare, maximizand astfel sansele de reusita ale proiectului.

Pentru a depune un proiect spre cofinantare din fonduri publice in cadrul Masurii 123 FEADR, solicitantul va intocmi un dosar al cererii de finantare.
Principalele documente ce trebuie incluse in acest dosar sunt:
• cererea de finantare,
• studiu de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau montaj / memoriul justificativ pentru proiecte fara astfel de lucrari
• situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierderi si formularele 30 si 40) pentru exercitiul financiar precedent depunerii dosarului,
• documente pentru cladirile si terenurile pe care sunt/vor fi realizate investitiile (act de proprietate, contract de concesiune etc.)
• certificat de urbanism si/sau acord de mediu, daca este cazul
• diverse autorizatii/notificari sanitar veterinare
• un set de declaratii pe proprie raspundere referitor la asigurarea cofinantarii proiectului, ca firma nu este in dificultate, etc.

COMPASS Consulting SRL – Consulting in Management, Marketing, Finance + Training
128, Matei Voievod, bl. 231, ap. 21, S2, 73226 Bucharest, Romania
Tel/Fax: + 4 021 321 5987
Tel/Fax: + 4 021 320 4292
www.compass.ro
fondurieuropene@compass.ro

Avastar, gustul si savoarea carnii
Autor: Meat MIlk  /   joi, 31 ianuarie 2013

Companie de prestigiu in peisajul productiei de carne, Avastar a dovedit inca de la infiintare ca performanta nu poate fi realizata decat prin asigurarea celei mai inalte calitati a produselor. Conturand an de an un business-plan pe cat de temeinic, pe atat de eficient, Avastar justifica pe deplin fiecare efort, dand, asa cum spune si sloganul...

Aaylex, sub semnul performantei si al calitatii
Autor: Meat MIlk  /   miercuri, 30 ianuarie 2013

Jucator de prim plan al industriei de productie si procesare a carnii de pasare, numele AAylex se afla cu siguranta sub semnul performantei in afaceri, performanta al carui principal ingredient este calitatea deosebita a cresterii si productiei carnii de pui, dar si a produselor Coco Rico, brandul impus cu autoritate pe piata de...