Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

INDAGRA 2010

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

Manifestãrile expoziþionale din România, mai mult poate decât cele din întreaga lume, au fost influenþate negativ de criza economicã: expozanþi mai puþini, vizitatori aºijderea. Mulþi oameni de afaceri au ajuns la concluzia cã impactul unui astfel de târg nu meritã “deranjul”. Pentru a contracara aceastã tendinþã, Romexpo ºi-a unit forþele ºi douã dintre cele mai mari târguri organizate, Indagra Food ºi Indagra Farm, vor avea loc, în 2010, în aceeaºi perioadã (10-14 noiembrie).

„Începând cu ediþia din 2010, expoziþia Indagra Food va fi organizatã în aceeaºi perioadã cu Indagra Farm, All Pack ºi Târgul de Vinuri, reunind te – matica salonului de industrie alimentarã (maºini, utilaje ºi tehnologii pentru prelucrarea cãrnii, prelucrarea laptelui, a produselor de panificaþie, pastelor fãinoase, produselor de cofetãrie ºi dul – ciu rilor, carne ºi produse din carne, produse de pa – nificaþie, paste fãinoase, dulciuri, produse de cofetãrie, produse lactate, legume, fructe, conserve, miere ºi produse apicole, uleiuri ºi grãsimi vegetale), cu cea a salonului de pisciculturã ºi cea a salonului EcoAgricultura, a declarat pentru revista “Fabrica de Carne”, Irina Ardeleanu, Project Ma – nager Indagra Food.

ªi Gabrielle Utignani, manager al companiei Baroncini, crede cã Indagra reunitã este o formulã mai promiþãtoare: “Sperãm cã, în acest an, numãrul de vizitatori sã creascã, þinând cont de faptul cã, în anii trecuþi, s-a înregistrat o scãdere care a avut, dupã pãrerea noastrã, douã motive. Primul motiv a fost faptul cã expoziþia a fost împãrþitã în douã evenimente care aveau loc anual, Indagra Food ºi Indagra Farm, însemnând cã producãtorii erau invitaþi la douã expoziþii de profil în fiecare an, spre deosebire de alte þãri în care expoziþiile de utilaje pentru prelucrarea cãrnii se organizeazã o datã la trei ani. Al doilea motiv a fost criza financiarã glo – balã, pe care am resimþit-o cu toþii. Anul acesta, primul aspect a fost rezolvat de cãtre Romexpo. Sperãm ca ºi pe plan financiar situaþia generalã în industria cãrnii sã evolueze spre bine”.

În ceea ce priveºte numãrul de expozanþi, “ne aºteptãm ca, la ediþia de anul acesta, sã înre – gistrãm acelaºi nivel de participare ca ºi anul trecut”, a precizat dna Ardeleanu, mai ales cã “în ceea ce priveºte sectorul agricol autohton, Romexpo ºi Camerele de Comerþ ºi Industrie din România susþin prezenþa expozanþilor prin reduceri tarifare de pânã la 50% ºi încurajeazã promovarea agriculturii ºi zootehniei româneºti”, a menþionat aceasta. De asemenea, dna Irina Ardealean a apreciat cã partenerii din strãinãtate cred în potenþialul agricol al României, fapt care genereazã o creºtere a interesului extern. În 2009, numãrul expozanþilor strãini a fost de 50.45% din totalul participanþilor ºi anul acesta organizatorii se aºteaptã la o uºoarã creºtere.

La închiderea ediþiei, listele de expozanþi ale Indagra nu erau definitive, dar îi menþionau pe “obiºnuiþii locului”: Darimex, Multivac, Weber, Di- Co Total, Ria Do, Ion Moº, Metal Work, RBC, Systec, Baroncini, Linde Gaz etc.

Participanþii din industria cãrnii vin la târg cu produse noi. “Anul acesta vom prezenta la Indagra, în premierã, abatoare modulare”, a declarat Gabrielle Utignani, manager al Baroncini. “Abatoarele mo – dulare reprezintã o oportunitate pentru crescãtorii, pentru societãþi agricole sau agroturistice, care au capa citãþi de abatorizare mici ºi puncte de desfacere. Speciile care pot fi abatorizate sunt: pãsãri, iepuri, ovine, porcine. Abatorul modular este construit din structura metalicã zincatã la cald ºi panouri cu poliuretan pentru industria alimentarã. Pardoseala este antiderapantã, cu rigole pentru recoltarea apei ºi scafe rotunjite. În furnizare sunt cuprinse ºi ferestre, uºi din aluminiu, celulã frigorificã, ventilaþie, instalaþie termicã, instalaþie electricã. La interior, abatorul este despãrþit în douã zone: zona murdarã (asomare, sângerare, deplumare / depilare / jupuire) ºi zona curatã (eviscerare, refi – nisare, stocare în celula frigorificã). Clãdirile modulare pot fi folosite nu doar pentru abatorizare, ci pot funcþiona ºi ca secþii de prelucrare a cãrnii, peºtelui, produselor lactate sau ca puncte de desfacere”.

ªi Ria Do Trading va prezenta, în Pavilionul Central, câteva produse din portofoliul firmei: Tende – rizatorul, Porþionatorul manual ºi cel automat de mici. Dorel Vremeº, managerul companiei, se aºteaptã ca noua ediþie Indagra sã fie începutul unei perioade mai bune pentru industria cãrnii: “În acest an, sperãm cã vom trece peste crizã, aºteptãm sã vinã o perioadã bunã, atât pentru furnizori, cât ºi pentru clienþi, astfel ca piaþa sã se stabilizeze”, a declarat acesta.

Multivac îºi va expune echipamentele ºi anul acesta în Pavilionul Central, unde a închiriat 200 de metri pãtraþi. “Vom avea 10 maºini la Indagra, însã douã dintre ele, zic eu, sunt foarte interesante. În primul rând, vom prezenta o maºinã de capacitate foarte mare, circa 100 de pachete pe minut, cu încãrcare automatã; în mod sigur nu existã aºa ceva în România. De asemenea, vom prezenta o a doua maºinã, tot un concept integrat, cu alimentare automatã cu caserole, sigilare automatã, detector de metale, verificator de greutate”. În plus, vom prezenta o nouã variantã de pachet, foarte interesantã. Chiar zilele acestea am fãcut teste pentru acest produs cu un client ºi este foarte încântat de designul deosebit”, a precizat Adrian Dobre, director general al Multivac România.

Însã procesatorii de carne nu se mai înghesuie anul acesta sã-ºi expunã în standurile Indagra bunãtãþile: “Este vorba ºi de o reducere a cheltuielilor, pe fondul crizei economice dar, din ce am vorbit cu o bunã parte dintre reprezentanþii companiilor care fãceau astfel de standuri foarte frumoase, este un cost nejustificat. Pânã la urmã, orice patron trage linie ºi spune: «Dacã m-am dus la târgul cutare ºi am cheltuit 50.000 de euro, ce am obþinut? Cu câþi clienþi potenþiali m-am întâlnit, ce relaþii noi mi-am fãcut, ce perspective sunt ca sã îmi mãresc vânzãrile?». De aceea te prezinþi la târg”, este de pãrere Mihai Viºan, Director Executiv al Asociaþiei Române a Cãrnii (ARC).

În plus, Mihai Viºan considerã Romexpo prea aproape de centrul Bucureºtiului ºi biletele de intrare la târg prea ieftine, astfel încât mulþi vizitatori sunt neavizaþi ºi neaveniþi. “Am fost la câteva târguri din Vest ºi am vãzut cã acolo condiþiile sunt diferite faþã de cele de la noi. Intrarea la târg este foarte scumpã, iar târgurile sunt destul de departe de oraº. Aceste douã aspecte realizeazã o selecþie a celor care viziteazã expoziþia respectivã, din punct de vedere profesionist. Publicul larg este binedorit ºi binevenit la orice manifestare, dar firmele, în primul rând, cautã clienþi sau profesio – niºti care le pot aduce noutãþi ce le pot îmbunãtãþi afacerea. Cineva care plãteºte 20-30 de euro pe biletul de intrare nu intrã doar sã caºte gura. Nu ºtiu însã ce am putea face noi, pentru cã trebuie sã ne pliem pe realitãþile româneºti ºi, dacã am face un târg la 20-30 de km de Bucureºti, nu am mai avea pe nimeni ca vizitator”, explicã directorul executiv ARC. Aºteptãrile dlui Viºan se îndreaptã spre conºtientizarea necesitãþii ºi utilitãþii târgurilor, pe fondul unei mai bune organizãri a acestora: “una peste alta, cu sau fãrã crizã, unii dintre cei care expuneau, de regulã, în spaþii generoase, le-au res – trâns sau chiar au renunþat la târg pentru cã nu au vãzut impactul în afacere. Sã sperãm cã ten dinþa asta nu va continua pentru cã aici nu este vorba doar de mândrie naþionalã, cã avem nevoie ºi noi de un târg mare, agroalimentar, ci este vorba de utilitatea lor. Peste tot în lume expoziþiile ºi târgurile au o utilitate clarã”, a concluzionat acesta.

Centenarul Marii Uniri: Mesajul Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc
Autor: meatmilk  /   miercuri, 28 noiembrie 2018

Acum, când, peste numai câteva zile, România va sărbători Ziua Națională și Centenarul Marii Uniri, Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc poate anunța cu mândrie atingera numarului de 100 de membri și o cifra de afaceri consolidata a membrilor de peste 2 miliarde de euro, in crestere cu 17% .   Tocmai de aceea,...

Centenarul Marii Uniri: Mesajul Asociației Române a Cărnii
Autor: meatmilk  /   miercuri, 28 noiembrie 2018

Intr-un moment aniversar ca acela pe care il vom sarbatori peste cateva zile, cand vom aseza cununa celor  100 de ani peste ziua de 1 decembrie, Asociatia Romana a Carnii isi exprima convingerea ca viitorul industriei alimentare din Romania rezida in explorarea minutioasa a traditiilor si spiritului romanesc, adaptate provocarilor secolului...