Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

Înfiinţarea unui centru logistic pentru depozitarea cărnii

Autor: Maria Demetriadjoi, 28 februarie, 2013

Un centru logistic pentru depozitarea cărnii şi a preparatelor de carne poate reprezenta o oportunitate atât pentru cei care doresc să se limiteze strict la o astfel de afacere, cât şi pentru companiile aflate în expansiune. De aceea, în articolul de faţă, vă oferim câteva informaţii legate de înfiinţarea unui astfel de centru, axându-ne mai mult pe latura organizării afacerii.

 

Etape premergătoare

 

Nu vom insista pe documentaţia în sine a constituirii unei companii care îşi va avea ca obiect de activitate logistica şi depozitarea, gândind că acestea sunt, oarecum, comune. Bineînţeles, însă, este de preferat ca investitorul să deţină în proprietate terenul pe care va construi depozitul sau centrul logistic şi, înainte de a proceda la construcţia efectivă, să deţină toate avizele necesare, cu tot ce cuprind ele: avize de construcţie, avize de mediu (inclusiv pentru capacităţile de transport), avizele care trebuie să certifice respectarea normelor sanitare şi de siguranţă a alimentului etc.

 

FDC 23 IDEI 2La întocmirea proiectului, eventualul investitor va trebui să aibă în vedere din start capacitatea de depozitare pe care o vizează, pentru o mai eficientă organizare a afacerii, ca atare, dar şi pentru o corectă cheltuire a sumelor investite. Se vor avea în vedere câteva condiţii de bază, precum: Posibilitatea de control direct al produselor, construirea spaţiilor în funcţie de produsele depozitate (carcase, produse finite), necesarul de utilaje de frig (luându-se în calcul faptul că acestea vor fi utilizate la o capacitate de cel puţin 80 % pe an, asigurarea facilităţilor de intrare şi eliberare a produselor din depozit.

 

În mod firesc, proiectarea va fi fost făcută, deja, dar localizarea viitorului depozit trebuie să ţină cont de cerinţele de mai sus, dar şi de posibilitatea asigurării unui flux continuu de circulaţie a produselor, de la primire şi până la expediţie, circulaţia produselor efectuându-se într-un arc de cerc de 180 de grade.

 

Alegerea furnizorilor depozitari

 

”Cu cât mai mulţi clienţi, cu atât mai bine pentru afacere” nu este un dicton valabil 100%. De aceea (conform recomandărilor făcute de colectivul de universitari ai Facultăţii de Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii  Babeş-Bolyai care au elaborat o lucrare cu titlu orientativ, lucrare din care am extras prezentele idei), este preferată o atentă alegere a furnizorilor, alegere care trebuie şi ea să ţină seama de mai mulţi factori. Aceştia sunt:

 

Corectitudinea preţului convenit la semnarea contractului, calitatea tehnologiei folosite de aceştia la prelucrarea cărnii sau a produselor, credibilitatea în piaţă a companiei, respectarea termenelor de transport, promptitudinea răspunsurilor la eventualele reclamaţii, disponibilitatea de negociere, facturarea corectă şi rapiditatea facturării, frecvenţa livrărilor, posesia documentelor de certificare a calităţii produselor (Certificate de garanţie, de calitate, Buletine de analiză şi conformitate, acreditări ISO sau HACCP.

 

Îndeplinite, toate acestea pot pune la adăpost compania deţinătoare de centru logistic (depozit) de eventualele necazuri pentru care nu s-ar face vinovat. Ideea că ”E marfa lui, e treaba lui”, nu stă în picioare, în acest caz.

 

Eficientizarea logisticii intrărilor

 

Pentru o foarte eficientă activitate, se va da o foarte mare atenţie tuturor evidenţelor, începând cu logistica intrărilor, ca parte distinctă. Logistica intrărilor poate fi împărţită în trei categorii, potrivit caracterului activităţii specifice, după cum urmează:

 

Depozitul primar (în cazul procesatorilor): cuprinde activităţi precum achiziţionarea, aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi distribuirea materiilor prime care intră în componenţa produsului final, cu asigurarea fluidizării circulaţiei spre fluxul tehnologic.

 

Depozitul final (pentru procesator): cuprinde activităţi de evidenţă pe categorii de produse, cu asigurarea fluidizării circulaţiei produselor spre punctul de descărcare din depozit.

 

Centru logistic (ca activitate separata, pentru terţi): cuprinde activităţi de evidenţă pe grupe de produse şi pe companii furnizoare, cu asigurarea fluidităţii circulaţiei produselor.

 

În fiecare caz în parte, se presupune că spaţiile au fost corect amenajate. Corectitudinea evidenţei mărfurilor aflate în depozit contribuie la rapiditatea circulaţiei produselor sau subproduselor, fapt care va genera economii pe tot fluxul de producţie, precum şi în zona cheltuielilor generale (de energie, de manipulare, de personal etc).

 

Departamentul asociat cu aprovizionarea este Serviciul de aprovizionare, fiind condus şi organizat de gestionar. La rândul său, în cazul procesatorilor, Serviciul de aprovizionare răspunde de coordonarea activităţilor de aprovizionare cu materie primă în strânsă corelare cu programele de producţie, în conformitate cu procedurile şi reglementările în vigoare. În fiecare tip de depozit, manipularea minimă a intrărilor reduce deteriorarea şi degradarea produselor.

 

Managementul depozitării

 

Produsele finite sunt depozitate conform normelor de siguranţă alimentară. Este obligatoriu ca traseele de transport să fie lăsate libere. Produsele ale căror ambalaje au fost deteriorate sau au fost degradate trebuie sortate şi separate. La depozitul de materii prime şi de semifabricate vor fi folosite conveiere elevatoare acţionate cu lanţuri sau prin gravitaţie.

 

Amenajarea interioară a depozitelor ţine cont de înălţime, suprafaţă, dotarea cu rampe de încărcare-descărcare, condiţii de depozitare determinate de specificul produselor, cerinţe de temperatură, lumină, umiditate, metoda FIFO (primul intrat, primul ieşit), modul de ambalare, tipul de palete, lăzi, saci. Desfăşurarea activităţii de depozitare necesită utilaje şi mecanisme de încărcare-descărcare, utilaje de transport mici, instalaţii pentru păstrarea mărfurilor.

 

Managementul transportului

 

Investiţiile în capacităţile de transport trebuie să fie corelate cu volumul de mărfuri depozitate, cu volumul de aprovizionare şi desfacere. În mod obligatoriu, utilajele de transport trebuie să fie conforme cu standardele Industriei alimentare, inclusiv în cazul utilajelor de manipulare.

 

În cazul în care sunt antrenate mai multe mijloace de transport, dar şi în cazul utilizării unui singur utilaj care trebuie sa efectueze mai multe rute, trebuie realizată o complexă activitate de programare operativă, pentru realizarea transportului în cele mai bune condiţii. Se recomandă ca utilajele să transporte câteva tone pe zi, respectiv, câteva sute de tone pe săptămână.

 

Facilităţi de finanţare

 

Pentru a veni în sprijinul celor care intenţionează să efectueze investiţii într-un centru logistic, există mai multe programe europene de finanţare care pot fi accesate, programe care îşi au derularea până în anul 2013, inclusiv. Cum, tot mai multe companii de procesare doresc să îşi extindă propriile capacităţi de depozitare, chiar şi în vederea efectuării unor servicii pentru terţi, facem referire la programul derulat prin Recomandarea CE nr. 361/2003, cu finalitate în 2013, inclusiv, cu specificaţia că, deşi se adresează global, părţii de abatorizare şi procesare, are inclus un capitol legat de depozitare. Programul se adresează firmelor cu mai puţin de 750 de salariaţi şi cu o afacere care nu depăşeşte 200 de milioane de euro.

 

Se consideră ca eligibile:

– Construcţiile noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice angro; 

– Achiziţionarea sau luarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare; 

– Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

– Achiziţionarea de noi mijloace de transport specializate. 

 

Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenţiei de plăţi, plata unui avans în cuantum de până la 20% din ajutorul public pentru investiţii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurală din FEADR, iar plata este condiţionată de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente, corespunzătoare unui procent de 110% din valoarea avansului.

Ferma de midii Agigea, vinde scoicile cu2 euro pe kilogram
Autor: Maria Demetriad  /   joi, 17 septembrie 2015

România există o singură fermă de midii, la Agigea. Delicioasele scoici se găsesc de vânzare în două lanţuri de hypermarketuri şi în câteva restaurante de pe Litoral, la un preţ de aproximativ 2 euro pentru un kilogram. Cele mai importante detalii: midiile sunt româneşti şi mereu proaspete.   Mirel Crivăț a pus pe...

Înființarea și exploatarea unei ferme de nurci
Autor: Aura Alexa Ioan  /   vineri, 29 mai 2015

În România, o afacere care se dovedeşte profitabilă, a fost foarte puţin dezvoltată: cea a fermelor de animale de blană! Asta nu a însemnat că olandezii, mari crescători de animale de blană, nu au “mirosit” această oportunitate, începând deja să îşi mute afacerile de acest gen în România, pentru a nu fi în permanență sub...