Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Kantis Consulting, consiliere profesionista pentru obtinerea de fonduri nerambursabile

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

Kantis Consulting atrage atentia asupra programelor de interes pentru mediul rural in perioada imediat urmatoare:
PNDR (Programul National de Dezvoltare Rurala) Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”
PNDR (Programul National de Dezvoltare Rurala) Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi”.

Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole

Obiectiv general: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Obiective operationale: Promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agri­cole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc.

Beneficiari eligibili: fermieri persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole.

Conditii minime obligatorii:
• Sa demonstreze dreptul de proprietate sau de folosinta asupra terenului/spatiului unde se va implementa investitia;
• Sa asigure cofinantarea proiectului;
• Proiectul sa fie in acord cu potentialul agricol al zonei si sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei;
• Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile conform legislatiei in vigoare din domeniile: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar si de mediu, necesare realizarii investitiei in cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investitii, potentialii beneficiari trebuie sa obtina acordul de mediu in conformitate cu legislatia nationala.

Categorii de investitii finantabile (eligible)
• Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor;
• Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca nece­sare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
• Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc.
• Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
• Achizitionarea de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, de noi mijloace de transport specializate;
• Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile, ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minimum 40 de ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-de-vie;
• Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni, pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti;
• Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
•Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si rege­nerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
• Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei.

Valoarea ajutorului nerambursabil:
Prin Masura 121, se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 40%-75% din valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea maxima a cofinantarii publice este de 800.000 euro.

Sesiune de depunere pentru anul 2011:
01 aprilie-30 aprilie

Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi

Cine poate aplica:
• Persoane fizice – ce se angajeaza ca pana la finalizarea proiectului sa se autorizeze conform legii.
• Microintreprinderi vechi sau nou infiintate constituite conform legii 31/1990.

Conditii minime obligatorii:
• Sediul social si punctele de lucru ale societatii sa fie constituite in mediul rural;
• Reprezentantul legal trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale necesare sau sa se angajeze ca va urma cursuri de pregatire profesionala pana la finalizarea implementarii proiectului;
• Sa demonstreze dreptul de proprietate sau de folosinta pe cel putin 10 ani asupra terenului/spatiului unde se va implementa investitia;
• Sa asigure cofinantarea proiectului.

Categorii de investitii finantabile (eligible)
• Investitii corporale – construire, modernizare/extindere, dotarea cu echipamente/utilaje)
• Investitii necorporale – software, patente, licente.

Domenii de activitate eligibile:
Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:
• Industria usoara;
• In activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – incepand de la stadiul de cherestea (ex. mobila);
• Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesu­ga­resti.
Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:
• Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
• Servicii de conectare si difuzare internet;
• Servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport)
• Servicii sanitar-veterinare;
• Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.

Investitii in producerea de energie regenerabila.
• Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibili.
Valoarea ajutorului nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de:

• 50.000 Euro/proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoana fizica autorizata, intreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata, intreprindere familiala;
• 100.000 Euro/proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
• 200.000 Euro/proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoana fizica autorizata, intreprindere familiala, precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata, intreprindere familiala;

Sesiune de depunere pentru anul 2011: 2 mai – 31 mai
Descrierea etapelor unui proiect din momentul depunerii pana la implementarea acestuia:

Daca solicitantul indeplineste cumulativ criteriile de selectie enumerate, se intocmeste documentatia de finantare pentru obtinerea finantarii nerambursabile.

Odata depusa documentatia de finantare, proiectul va trece prin mai multe etape de evaluare, astfel:
– evaluarea conformitatii administrative – se verifica daca documentatia depusa este conforma cu cerintele din Ghidul Solicitantului si daca au fost atasate toate documentele mentionate in acesta;
– evaluarea tehnico-financiara – se verifica eligibilitatea proiectului si capacitatea de implementare a investitiei;
– vizitele precontractuale – se verifica veridicitatea datelor descrise in documentatia de finantare printr-o vizita la locul de implementare a investitiei;
– semnarea contractului de finantare;
– demararea procedurii de implementare a investitiei, respectandu-se graficul de realizare si procedurile de achizitie;
– depunerea Cererilor de Rambursare;
– verificarea veridicitatii datelor inscrise in Cererea de rambursare prin vizita la locul de implementare a investitiei si verificarea procedurilor de achizitie, a graficului de implementare etc. ;
– rambursarea finantarii nerambursabile;
– monitorizarea investitiei prin intocmirea unor rapoarte de progres.

In ce etapa intervin serviciile societatii KANTIS CONSULTING?
Kantis sprijina activitatea de accesare a fondurilor nerambursabile, de la momentul in care potentialul beneficiar decide sa intocmeasca o documentatie de finantare, pana la momentul final de implementare a proiectului (rambursarea ultimei cereri de plata)

Serviciile oferite de KANTIS CONSULTING sunt:
– verificarea eligibilitatii aplicantului;
– realizarea proiectului si intocmirea documentatiei pentru finantare;
– servicii de asistare pe perioada de implementare a investiei;
– servicii de asistare dupa incheierea contractului de finantare, in vederea realizarii rapoartelor de progres;
– servicii de project management ce au ca obiectiv atingerea unor nivele superioare de performanta si profitabilitate prin implementarea unor idei inovatoare si prin furnizarea unor solutii profesioniste pentru investirea resurselor materiale si umane in cadrul proiectului.

Str. Valea Merilor 45
Sector 1, Bucuresti
Tel./Fax: 021 222 40 48
office@kantis.ro / www.kantis.ro

Modificări aduse OUG nr. 92/2011 privind politicile aplicate în plan intern și internațional
Autor: meatmilk  /   luni, 27 august 2018

(Comunicat MADR) În ședință de Guvern a fost aprobată modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional.   Potrivit actului normativ...

S-a schimbat Legea societăților agricole și a formelor de asociere în agricultură
Autor: meatmilk  /   miercuri, 11 iulie 2018

(Comunicat) În Ședință de Guvern a fost adoptată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură ce reglementează cadrul juridic al înființării și desfășurării activității societăților agricole.   În vederea transformării...