Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

Masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat, acordate producatorilor agricoli

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

Incepand cu anul 2010, prin Ordonanta de Guvern nr. 14/2010, modificata prin Legea nr. 74/2010, Guvernul Romaniei a adoptat o serie de masuri privind acordarea ajutoarelor de stat in agricultura, in conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat in sectorul agricol si forestier, 2007-2013, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 319/27.12.2006, pentru realizarea unor productii competitive si in scopul asigurarii securitatii alimentare a populatiei si protectiei mediului.

In esenta, prin actul normativ mentionat, se stabilesc domeniile pentru care statul este abilitat sa acorde forme de ajutor de stat, beneficiarii si institutiile responsabile cu acordarea acestora, precum si modalitatea de solutionare a diferitelor conflicte care pot aparea.

In ceea ce priveste implementarea formelor de ajutor de stat, institutiile responsabile sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv prin centrele judetene ale acesteia sau cel al municipiului Bucuresti sau, dupa caz, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, res-pectiv a municipiului Bucuresti, cat si Ministerul Mediului si Padurilor, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. In acelasi sens, implementarea formelor de ajutor de stat pentru sti-mularea sectorului de cercetare si dezvoltare din agricultura cade `n sarcina Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

Beneficiarii ajutoarelor de stat, enumerati prin actul normativ sunt:
• producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile fami-liale constituite potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;
• producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile fami-liale constituite potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau in forme de asociere, conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;
• organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare si Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, asa cum sunt definite in Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu completarile ulterioare;
• organismele/organizatiile de cercetare, respectiv universitatile, institutele si statiunile de cer-cetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finantare, al caror scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie;
• proprietarii de terenuri forestiere si asociatiile de proprietari inscrise in Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri.

In ceea ce priveste domeniile pentru care pot fi acordate ajutoare de stat, acestea sunt prevazute in art. 4 si art. 7 ale Ordonantei, urmand a aminti cateva dintre acestea, insa fara a le epuiza, astfel:
• protectia mediului inconjurator: altele decat ajutoarele privind investitiile destinate mediului care intra in categoria ajutoarelor din domeniile prevazute la lit. s) pct. 1, precum si altele decat ajutoarele in domeniile prevazute la lit. s) pct. 3 si 4;
• incurajarea producerii si comercializarii de produse agricole de calitate;
• furnizarea de asistenta tehnica in sectorul agricol;
• remedierea daunelor provocate de catastrofe naturale sau evenimente exceptionale;
• compensarea producatorilor agricoli pentru pierderile cauzate de conditii climatice nefavorabile;
• combaterea bolilor la animale si plante;
• plata primelor de asigurare;
• inchiderea capacitatilor de productie, procesare si comercializare in sectorul agroalimentar;
• salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate;
• ocuparea fortei de munca;
• stimularea sectorului de cercetare-dezvoltare;
• ajutoare pentru formare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 68/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001, privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE, privind ajutoarele pentru formare;
• ajutoare de stat pentru capitalul de risc in domeniul agricol;
• ajutoare de stat sub forma garantiilor acordate in conformitate cu Comunicarea Comisiei referitoare la aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat sub forma de garantii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, precum si cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind datoria publica;
• ajutoare de stat sub forma compensarii serviciilor publice, acordate in conformitate cu Cadrul comunitar, privind ajutoarele de stat sub forma compensatiilor pentru obligatia de serviciu public;
• prestarea unui serviciu de interes economic general, acordat in conformitate cu Decizia 2005/842/CE a Comisiei din 28 noiembrie 2005, privind aplicarea Articolului 86, alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public, acordat anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general;
• promovarea produselor agricole;
• ajutoare pentru sectorul cresterii animalelor;
• activitati de dezvoltare rurala s.a.

Ceea ce prezinta un interes deosebit, odata cu adoptarea acestui act normativ, este procedura de recuperare a ajutoarelor necuvenite; astfel acestea au fost definite: „sumele acordate in temeiul prezentei ordonante (nr. 14/2010, n.r.) si utilizate pentru alte scopuri decat cele pentru care au fost solicitate, sumele acordate prin inscrierea sau atestarea de catre beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevazut in prezenta ordonanta sau cu incalcarea in orice mod a prevederilor prezentei ordonante”.

Aceste sume se recupereaza in baza unui do-cument de constatare, stabilire si individualizare a obligatiilor de plata privind creantele bugetare care reprezinta titlu de creanta si de la comunicarea caruia se naste obligatia de plata, astfel: daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 al lunii, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare, daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 al lunii, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare. Mai mult, pentru neachitarea la termen a obligatiilor de plata inscrise in titlul de creanta, debitorul datoreaza majorari de intarziere. Daca obligatia de plata nu se executa de bunavoie in termenul stabilit, organul emitent al titlului de creanta va inainta organelor fiscale su-bordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal debitorii in vederea efectuarii procedurii de executare silita.

Impotriva titlului de creanta, debitorul, in speta beneficiarul ajutorului de stat, poate depune constestatie la organul emitent, criticand legalitatea emiterii titlului, motivat de indeplinirea conditiilor de atribuire a ajutorului si a modalitatii de utilizare a acestuia.

Pentru mai multe informatii, cu privire la actul normativ analizat, a se vedea |www.cdep.ro|.

S-a schimbat Legea societăților agricole și a formelor de asociere în agricultură
Autor: meatmilk  /   miercuri, 11 iulie 2018

(Comunicat) În Ședință de Guvern a fost adoptată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură ce reglementează cadrul juridic al înființării și desfășurării activității societăților agricole.   În vederea transformării...

APIA : Ghidul Prim-Cumpărătorului de lapte de vacă
Autor: meatmilk  /   joi, 7 iunie 2018

Ghidul este adresat operatorilor economici care desfăşoară activităţi de achiziţionare a laptelui crud de vacă de la producători, în vederea procesării sau vânzării către alte unităţi de procesare şi care au obligaţia de a se înregistra în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte.   Ghidul este întocmit...