Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Ordonanța privind neutralizarea deșeurilor de origine animală

Autor: Maria Demetriadluni, 29 august, 2016

Guvernul a adoptat o ordonanţă privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deșeurilor de origine animală.

 

Ordonanţa, elaborată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, răspunde recomandării Comisiei Europeane de la începutul anului ca ”autoritățile române să identifice, cât mai repede posibil, un Plan de acțiune pentru un sistem adaptat condițiilor din România și viabil din punct de vedere financiar și al rentabilității”, astfel încât să se evite deschiderea acțiunii de infrigement împotriva ţării noastre, cu repercusiuni asupra producătorilor români care, în caz contrar, vor fi penalizați prin interzicerea accesului la piața europeană.

 

Actul normativ stabileşte cadrul legal de organizare şi desfăşurare a activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală, sub aspectele referitoare la sistemul de colectare, transport şi eliminare a acestora.

 

Ordonanţa reglementează situaţiile şi procedurile specifice de neutralizare a deşeurilor de origine animală, precum şi autorităţile responsabile în fiecare din cazuri, după cum urmează:

 

În cazul epizootiilor, autorităţile competente pot dispune incinerarea şi/sau îngroparea la faţa locului a subproduselor de origine animală, în vederea ţinerii sub control şi a limitării extinderii bolilor;

în cazul focarelor de epizootii, considerată situaţie de urgență, prefectul  coordoneaza la nivelul judeţelor toate activităţile de ecarisare;

neutralizarea deșeurilor de origine animală este operată în unităţi autorizate şi aprobate sanitar-veterinar şi de mediu;

responsabilitatea bunei desfășurari a activității de neutralizare a cadavrelor provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale revine consiliului județean, acesta având obligația de a asigura, contractual si în condițiile legii, realizarea activității de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată;

crescătorii individuali de animale care își desfășoară activitatea în exploatații nonprofesionale au obligația să anunțe consiliul local în maximum 24 de ore asupra morții animalelor deținute;

permiterea, în localitățile izolate, a îngropararii cadavrelor de animale în locuri special amenajate pe baza autorizării sanitare veterinare şi a autorităților privind protecția mediului, amenajarea acestor locuri revenind consiliilor locale.

 

Normele metodologice de aplicare a ordonanţei vor fi reglemetate printr-o hotărâre de Guvern, care va stabili:

 

organizarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală;

procedura asigurării din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale a resurselor financiare necesare realizării activitătii de neutralizare a deseurilor animale de către Consiliile Județene și Consiliul General al Municipiul Bucuresti, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judetelor;

categoriile de subproduse de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale pentru a caror neutralizare se acordă sprijin financiar, precum si cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar si modul de acordare a acestuia;

autoritățile abilitate sa verifice respectarea conditiilor de neutralizare din ordonanta de guvern;

contravețiile și sancțiunile.

Modificări aduse OUG nr. 92/2011 privind politicile aplicate în plan intern și internațional
Autor: meatmilk  /   luni, 27 august 2018

(Comunicat MADR) În ședință de Guvern a fost aprobată modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional.   Potrivit actului normativ...

S-a schimbat Legea societăților agricole și a formelor de asociere în agricultură
Autor: meatmilk  /   miercuri, 11 iulie 2018

(Comunicat) În Ședință de Guvern a fost adoptată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură ce reglementează cadrul juridic al înființării și desfășurării activității societăților agricole.   În vederea transformării...