Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

PIC: Ameliorarea geneticã pentru creºterea calitãþii cãrnii nu prea are adepþi în România

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

Ameliorarea animalelor este procesul de modificare dirijatã a potenþialului productiv, a caracterelor ereditare, a genofondului populaþiilor de animale domestice în direcþia doritã de om. Acest procedeu determinã modificãri în structura geneticã a populaþiei, în potenþialul de producþie ºi, deci, indirect, influenþeazã producþia.

Creºterea producþiei zootehnice globale se poate realiza prin creºterea numãrului de animale, deºi acest procedeu nu este întotdeauna economic, sau prin creºterea producþiei medii pe cap de animal (acþionând simultan prin ameliorarea geneticã ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de exploatare). Factorii care modificã frecvenþa genelor ºi a genotipurilor dintr-o populaþie sunt mutaþia (sursa primarã de variaþie geneticã), migraþia, selecþia (procesul de discriminare reproductivã), deriva geneticã (modificare într-o direcþie neprevãzutã, dar cantitativ cunoscutã), consangvinizarea (împerecherea indivizilor mai apropiat înrudiþi). Principalele mijloace folosite în ameliorare sunt selecþia ºi dirijarea împerecherilor (încruciºare ºi consangvinizare).

În România, ameliorarea raselor de animale este supravegheatã de Agenþia Naþionalã pentru Ameliorare ºi Zootehnie prof. dr. G.K. Constantinescu (ANARZ). Potrivit raportului de activitate pentru primele ºase luni ale acestui an, ANARZ a stabilit câteva strategii pentru ameliorarea geneticã a raselor de animale cu scopul de a îmbunãtãþi calitatea cãrnii. Însã, la nivel local, îmbunãtãþirea ca li – tãþii cãrnii prin ameliorare geneticã este o activitate mai puþin practicatã, scopul principal al ameliorãrii fiind sporirea productivitãþii fermei. „Nu poate exista decât un singur scop al ameliorãrii genetice a raselor de animale: creºterea constantã a profitabi – li tãþii fermei. Cum anume se ajunge aici? E o poveste lungã ºi þine de strategia fiecãrei companii care acþioneazã în acest domeniu. De reþinut, însã, cã ameliorarea e o activitate complexã în care, dacã schimbi azi ceva, se va regãsi la nivelul fermei dupã câþiva ani. Deci, într-un fel, trebuie sã ai premoniþie ºi viziune pentru a estima care vor fi cerinþele ºi nevoile pieþei în viitor. Acesta este ºi motivul pentru care programul de ameliorare geneticã al PIC conþine ºi elemente ce vizeazã îmbunãtãþirea calitãþii cãrnii, un element care încã nu ºi-a gãsit adepþi la noi. Acum, conteazã mai mult elementele de calitate a carcasei ca întreg, nu cele care se referã, de exemplu, la marmorare / perselare sau calitãþi gustative”, a explicat Ioan Ladoºi, directorul general al companiei PIC, România.

Ioan Ladoºi precizeazã faptul cã întreprinzãtorii mici nu au puterea financiarã necesarã pentru derularea proiectelor în domeniul geneticii, fiind necesare investiþii substanþiale pentru obþinerea unor rezultate. „În domeniul geneticii animale în general – ºi mã refer aici la toate speciile – întreprinzãtorii mici fac ameliorare doar la nivel de hobby sau se orienteazã spre rase tradiþionale, de niºã. Un program genetic real ºi serios nu se poate face la nivelul unei singure ferme, pentru cã realizarea progresului genetic depinde mult de investiþii. La PIC, doar în anul 2010, s-au bugetat investiþii în Cer – cetare/ Dezvoltare de 18.000.000 lire sterline, împãrþite aproximativ egal pe cele douã specii: suine ºi bovine”, precizeazã oficialul PIC România.

Controale ANSVSA privind ouăle provenite din comerțul intracomunitar
Autor: meatmilk  /   miercuri, 24 aprilie 2019

(Comunicat) Inspectorii Autoritătii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului General al Poliției Române au desfăşurat o acţiune la nivel naţional, pentru verificarea modului în care operatorii din sectorul alimentar respectă condiţiile sanitare veterinare şi de...

Studiu: Ce înțeleg românii printr-o alimentație sănătoasă?
Autor: meatmilk  /   miercuri, 24 aprilie 2019

Femeile sub 30 de ani reprezintă categoria cea mai interesată de un stil de viață sănătos   Zahărul și produsele care conțin grăsimi saturate și colesterol sunt considerate a fi alimentele cele mai dăunătoare sănătății   Doar 1 din 5 persoane interesate de un stil de viață sănătos folosește...