Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Principii tehnologice de construire a halelor de păsări

Autor: Meat MIlkvineri, 7 februarie, 2014

În România, se impune o atenţie deosebită adaptării sistemelor de creştere şi exploatare a păsărilor la cerinţele Uniunii Europene. În acelaşi timp, trebuie protejate, ori de câte ori este posibil, acele caracteristici ale exploatării păsărilor, care reprezintă avantaje competitive în termeni de calitate a produselor şi impact asupra mediului înconjurător. În faza dezvoltării de soluţii noi, este important să se depună cât mai multe eforturi în vederea promovării sistemelor de producţie prietenoase pentru mediul înconjurător şi pentru bunăstarea animalelor. Obiective realizabile.

Technological principles for building poultry housing

In Romania, there is required careful attention for adapting poultry breeding and exploitation systems in accordance with European Union requirements. At the same time, there must be protected, wherever possible, the characteristics of poultry exploitation, which represent competitive advantages in terms of product quality and environmental impact. In the development phase of new solutions, it is important to make as many efforts to promote environmentally friendly production systems and for animal welfare. Achievable goals.

Generalităţi impuse de asigurarea condiţiilor minime

ferpAlegerea amplasamentului pentru sistemele de adăpost trebuie să se facă cu atenţie, deoarece orice decizie eronată duce la cheltuieli suplimentare. Fără excepţie, halele destinate creşterii păsărilor trebuie prevăzute cu termoizolaţie, iar construcţia trebuie să fie etanşă, în special la îmbinarea dintre elemente, pentru a permite funcţionarea ventilaţiei mecanice, care asigură eliminarea aerului viciat din adăpost. În cele mai multe cazuri, se utilizează sisteme de ventilaţie prin presiune negativă. Ca şi poziţionare, latura cea mai mică a construcţiei trebuie situată pe direcţie vânturilor predominante, în funcţie de regiune.

Pentru a expune clădirea cât mai puţin la curenţii de aer şi a menţine un mediu curat este necesară realizarea perdelelor de protecţie, prin plantarea de pomi. Atunci când adăpostul este populat cu păsări, temperatura interioară este ridicată, iar aerul proaspăt introdus poate fi uneori considerabil mai rece; de aceea este important să existe posibilitatea de a controla mişcarea aerului în interior. În caz contrar, aşternutul se deteriorează şi este imposibil să se creeze un microclimat optim.

Asigurarea condiţiilor de igienă a construcţiei implică facilitarea prin proiect a curăţării, după fiecare lot şi înaintea populării. În hală, pardoseala trebuie să aibă o pantă de 1-2%, orientată către canalele de scurgere, amplasate de-a lungul axei longitudinale a construcţiei, la distanţe de 10-15 m între ele. În toate camerele-tampon, este necesar să existe, pe lângă instalaţiile sanitare, canale de scurgere. Apa reziduală menajeră poate fi preluată de sistemul de canalizare (dacă există). Este indicat ca reziduurile rezultate din procesul de producţie (ex. apa uzată) să fie drenate către un rezervor fără evacuare.

Panoul electric, inclusiv întrerupătoarele de circuit, precum şi computerul, imprimanta fermei etc. sunt amplasate în camerele tampon, lângă fereastra de inspecţie. Generatorul de rezervă poate fi amplasat în camera boilerului. Construcţia unui adăpost avicol trebuie să asigure o temperatură de 18-20 grade Celsius, o umiditate relativă a aerului situată sub nivelul de 70-80% şi o intensitate minimă a luminii de 75 lucşi.

Camerele tehnice conţin dispozitivele de control şi măsurare, precum şi instrumentele de bază pentru întreţinerea instalaţiilor, incluzând în special:

–         sistemul de control pentru ventilaţie, încălzire şi răcire;

–         sistemul de control al iluminatului;

–         sistemele de cântărire şi distribuţie a furajelor;

–         sistemul de măsurare şi control a apei furnizate;

–         un ansamblu de relee şi microprocesoare conectat la un computer care controlează parametrii şi înregistrează datele;

–         spaţiu pentru păstrarea produselor chimice, farmaceutice şi dezinfectanţilor etc. (se aplică doar micilor ferme).

Biosecuritatea adăpostului

Biosecuritatea se referă la totalitatea normelor, tehnicilor şi măsurilor organizatorice de prevenire şi combatere a bolilor în cadrul fermelor avicole. Prevenirea ia în considerare condiţiile tehnologice, comportamentul uman şi igiena. O atenţie deosebită trebuie acordată dinspre şi în adăpostul pentru păsări. Fiecare adăpost trebuie privit ca o entitate de sine stătătoare, să aibă propria intrare şi propriile spaţii tampon.

Procedurile zilnice de acces în adăpost – intrare şi ieşire – sunt foarte importante şi trebuie aplicate de fiecare dată. Se recomandă ca adăpostul să fie prevăzut cu două intrări, pentru a respecta “principiul unidirecţional”. O intrare este folosită pentru introducerea materialelor noi, a puilor de o zi, puicuţelor etc. cealaltă intrare este destinată livrării păsărilor pentru sacrificare, evacuării dejecţiilor etc.

Camioanele de la abator, de la fabrica de nutreţ combinat şi centrele de împachetare a ouălor constituie factori de risc. Este recomandat ca silozul pentru furaje să aibă o construcţie închisă şi să fie amplasat în afara adăpostului. Eventualele furaje risipite lângă siloz vor fi îndepărtate imediat, pentru a nu atrage păsările sălbatice şi rozătoarele. De asemenea, containerele destinate păsărilor moarte se amplasează cât mai departe de hala pentru păsări.

poPadocul este considerat zonă igienizată. În consecinţă, acesta trebuie împrejmuit pentru a nu permite accesul animalelor sălbatice, câinilor şi persoanelor neautorizate. Pentru limitarea, pe cât posibil, a bolilor contagioase dintr-o fermă, este recomandată aplicarea, la cel puţin un nivel de adăpost, principului “totul plin, totul gol”. De preferat ca acest principiu să fie aplicat la nivelul întregii ferme, ceea ce impune înlocuirea întregii populaţii avicole.

Curăţarea şi dezinfectarea temeinică în perioada dintre două populări este esenţială. De aceea, este necesar ca activitatea de curăţare să fie avută în vedere încă din faza de proiectare a adăpostului: suprafeţe uşor de curăţat, un sistem de drenare eficient şi platforme în afara construcţiei. Din punct de vedere funcţional, se delimitează două zone distincte în cadrul fermei: zona administrativă şi zona de producţie. Delimitarea celor două zone se realizează cu ajutorul unui gard. Trecerea în zona de producţie se realizează numai prin filtrul sanitar. Pentru efectivele mici de păsări, filtrul sanitar se amplasează la intrarea în adăpost.

Oamenii reprezintă vectorul cel mai frecvent pentru transmiterea agenţilor patogeni. Tocmai de aceea, personalul angajat se deplasează de la o fermă sau alta doar dacă e necesar şi numai trecând prin filtrul sanitar existent. În mod obligatoriu, la toate intrările din perimetrul fermei, halelor de producţie etc. trebuie să existe dezinfectoare pentru încălţăminte. Dezinfectoarele pentru încălţăminte sunt tăviţe din diferite materiale, în care se introduce un material absorbant (rumeguş, burete, resturi textile) şi o soluţie decontaminantă.

Creşterea puilor de carne în sistem intensiv – condiţii stricte

Înainte de înfiinţarea unei exploataţii, este necesar să se aibă în vedere următoarele aspecte: situaţia financiară, posibilităţile de achiziţie a materiilor prime şi caracteristicile pieţei de desfacere. Acest tip de adăposturi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe principale:

–         satisfacerea unor condiţii impuse de procesul biologic specific populaţiilor avicole;

–         realizarea unor condiţii de microclimat, specifice activităţii de creştere şi exploatare a păsărilor;

–         rezistenţă în timp a construcţiei, posibilitatea de readaptare a profilului pentru care a fost concepută clădirea;

–         costuri de construcţie cât mai mici.

Aceste construcţii sunt concepute în funcţie de producţia urmărită, soluţia tehnologică referitoare la sistemele de întreţinere, sistemul de furajare şi adăpare, evacuarea dejecţiilor, gradul de mecanizare şi automatizare a proceselor de producţie. Analizând aceste date, se stabilesc datele pentru proiectarea halelor de producţie: spaţiile destinate păsărilor, camerele tampon, organizarea interioară a adăpostului, condiţiile de adăpare şi furajare.

De asemenea, se stabilesc parametri geometrici corespunzători construcţiei: deschideri, înălţimi, condiţii higrometrice ale elementelor de închidere (acoperiş, pereţi, pardoseală) precum şi sistemul de execuţie. Acesta rezultă din analiza tuturor caracteristicilor prezentate anterior, pe care trebuie să le îndeplinească halele de producţie. Pentru construcţia adăpostului, se pot utiliza materiale precum lemnul, zidăria portantă, betonul armat monolit, prefabricatele din beton armat, metalele etc. Alegerea materialelor este influenţată îndeosebi de parametrii dimensionali, de condiţiile de execuţie, cât şi de preţul acestora.

FAO: Restaurarea habitatului râurilor poate îmbunătăți pescuitul în apele interioare
Autor: meatmilk  /   vineri, 16 noiembrie 2018

(Comunicat) Ecosistemele de apă dulce găzduiesc 40% din speciile de pește din lume și contribuie direct la securitatea alimentară a gospodăriilor rurale. Cu 11,47 milioane de tone pe an, pescăriile interioare generează 12% din capturile globale de pește, potrivit ultimelor date ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și...

La Indagra 2018, Ecoaktiv a reinventat performanța
Autor: meatmilk  /   luni, 5 noiembrie 2018

Una dintre prezențele de excepție de la ediția din acest an a târgului Indagra a fost aceea a companiei Ecoaktiv, în fapt, o nouă firmă desprinsă din mai vechea Agro Input Distribution.   Prezența, nu doar că a atras atenția vizitatorilor dar a și confirmat creșterea afacerilor și, mai ales, reinventarea unei formule de...