Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Regimul de comercializare al ouălor

Autor: Ilie Stoianmarți, 19 martie, 2013

Producerea şi comercializarea ouălor pentru consum în România se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului C.E nr. 852/2004 privind regulile generale de igienă a alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 73/2005, care reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a Directivei C.E. nr.4/2004, Reg. C.E nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. C.E. nr. 1234/2007 ce stabileşte standardele de comercializare aplicabile ouălor şi ale Directivei 2000/13/C.E. cu privire la etichetarea şi modul de marcare a ouălor şi a ambalajelor, Ord. A.N.S.V.S.A nr. 57/2010 privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală şi Ord. A.N.S.V.S.A nr.111/2008, privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală.

Conform actelor normative mai sus menţionate, ouăle se clasifică după caracteristicile de calitate în :

Ouă de categoria A: formă normală, intacte şi cu coaja curată, la examenul ovoscopic prezintă camera de aer cu înălţimea până la 6 milimetri, imobilă, gălbenuşul vizibil în poziţia centrală, albuşul limpede, transparent, fără impurităţi şi mirosuri străine.

Ouă de categoria B: ouăle care nu respectă toate caracteristicile de calitate prevăzute pentru ouăle de categoria A

Ouăle din categoria A, după greutate, se clasifică în:

– categoria XL (foarte mare): greutate = 73 g;

– categoria L (mare): greutate = 63g si <73 g;

– categoria M (mediu): greutate = 53 g si < 63 g;

– categoria S (mic): greutate < 53 g.

Pentru asigurarea trasabilităţii, ouăle destinate comercializarii vor fi marcate obligatoriu cu codul producatorului. format dintr-un cod care reprezinta ţara, judeţul, un număr de ordine in cadrul judeţului, data ouatului (ziua şi luna) şi o cifră in faţa codului ţării care va indica metoda de creştere, astfel :

cifra 0 – pentru ouă de găină care se cresc ecologic.

cifra 1 – pentru ouă de găină care se cresc în aer liber;

cifra 2 – pentru ouă de găină care se cresc în hale la sol;

cifra 3 – pentru ouă de găină care se cresc în baterii (cuşti, îmbunătăţite)

Marcarea ouălor cu codul producătorului se va face la locul de producţie sau la primul centru de ambalare la care sunt livrate ouăle, cu respectarea condiţiilor legale. Ambalajele care conţin ouă de categoria A trebuie să poarte la exterior, pe lângă concordanţa între codul producătorului marcat pe ou şi cel de pe ambalaj, înscris vizibil şi perfect lizibil:

– codul centrului de ambalare ouă;

– categoria de calitate;

– categoria de greutate;

– data valabilităţii;

– metoda de creştere cu termenii: “Ouă de găini crescute în aer liber”; “Ouă de găini crescute în hale la sol”, “Ouă de găini crescute în baterii”.

Data valabilităţii minime trebuie stabilită la maxim 28 de zile de la ouat.

În judeţul Sibiu efectivul de 85.374 găini ouătoare sunt crescute în sisteme acreditate de normele europene, respectiv o fermă cu găini crescute semi liber (oul marcat cu cifra 1), trei ferme cu păsări crescute la sol (oul marcat cu cifra 2) şi patru ferme cu păsări crescute în cuşti îmbunătăţite (oul marcat cu cifra 3), un număr de cca 9.000 de găini sunt crescute la sol în cinci exploataţii de Tip A (cifra 2) şi din care se pot comercializa producţia obţinută pentru consum uman.

De asemenea un număr de 201.810 păsări sunt crescute în 16.734 exploataţii ale gospodăriilor populaţiei şi valorifică producţia de ouă pentru consum în familie sau prin vânzare directă în condiţiile legii (sunt înregistraţi la D.S.V.S.A. Sibiu pentru această activitate doar 9 persoane crescători de găini ouătoare)

Pentru prevenirea apariţiei unor toxiinfecţii alimentare prin producerea şi comercializarea de ouă, în alte condiţii decât cele legale, Conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, atenţionează producătorii, comercianţii şi consumatorii de ouă, să respecte valorificarea ouălor de consum se poate face numai in spaţii şi unităţi autorizate şi supuse controlului sanitar veterinar.

Se interzice comercializarea ouălor care nu sunt marcate, cu: ţara de provenienţă, ccodul unităţii producătoare, data producerii (ziua, luna şi anul), indici de standard de comercializare şi cifra sistemului de creştere, care.se aplică pe fiecare ou. Este interzisă comercializarea ouălor cu coaja crăpată sau lovită şi a ouălor de raţă,

Transportul ouălor se va efectua numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi însoţite de document de comformitate, care să ateste salubritatea acestora şi sistemul de creştere a găinilor. Se interzice depozitarea, expunerea în vederea comercializării a ouălor în aceleaşi locuri cu alte produse alimentare nepreambalate sau în spaţii necorespunzatoare care pot duce la alterarea sau contaminarea acestora. Păstrarea ouălor se face în frigider sau încăperi cu temperatura de 4 -14 0 C.

În această perioadă a anului 2013 au fost verificate fermele comerciale cu găini ouătoare, depozitele şi unităţiile de distribuţie de tip hiper şi supermarket care comercializează ouă, precum şi sectoarele specifice din pieţele agroalimentare. De asemenea au fost examinate 33 probe recoltate din ferme cu păsări pentru supravegherea Salmonelozei, toate probele fiind negative.

S-a constatat că în general se respectă condiţiile specifice de producere, depozitare şi comercializare a acestui produs, cu excepţia unor operatori comerciali, unde s-a constatat depozitarea necorespunzătoare (parametrii de igienă şi temperatură) şi ouă marcate nevizibil. Pentru abaterile constatate s-au aplicat trei amenzi în valoare de 3.200 lei la o fermă, o unitate de comercializare şi un mic producător. Controalele cu această tematică vor avea continuitate şi se vor fi intensificate în perioada Sărbătorilor Religioase.

Comercializarea ouălor nemarcate şi fără documente specifice, se sancţionează cu amendă de la 600 la 2.000 de lei şi confiscarea întregii cantităţi în cauză. (Dr. Penţea Ioan – Compartiment Comunicare DSVSA Sibiu)

Se extind controalele de sănătate la importul de porci din SUA și Canada
Autor: Meat MIlk  /   luni, 15 decembrie 2014

În urma deciziei Comisiei Europene luată săptămâna trecută, se extind controalele de sănătate asupra importurilor de porci vii din SUA și Canada, până la 31 octombrie anul viitor (2015) ca urmare a  preocupărilor legate de cazurile numeroase ale virusului diareei porcine epidemice (DPE). În luna iulie, Bruxelles-ul a impus re guli...

Laringotraheita infecțioasă aviară
Autor: Meat MIlk  /   vineri, 12 decembrie 2014

Laringotraheita infecțioasă aviară (LTI) este o boală infectocontagioasă endemică, care afectează îndeosebi găinile și fazanii, cu evoluție acută, caracterizată clinic prin tulburări respiratorii grave, iar morfopatologic prin leziuni catarale sau hemoragico-necrotice ale mucoasei laringotraheale.   Importanță,...