Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Restituiri la export

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

Restituirile reprezinta subventiile acordate de Comunitatea Europeana exportatorilor pentru anumite produse PAC (Politica Agricola Comuna), aflate in libera circulatie in cadrul UE in scopul de a le facilita acestora competitia pe pietele tarilor terte unde exista preturi mai mici. Acordarea restituirii este conditionata de prezentarea unui Certificat cu fixare in avans a restituirii (CFA).

Atat aceste certificate, cat si cele de import sau export se elibereaza de catre organele competente ale statelor membre ale Uniunii Eu­ro­pene, fiind valabile pentru importurile si exporturile care urmeaza a fi efectuate in oricare stat membru, cu exceptia cazurilor speciale preva­zute de normele comunitare.

In Romania, autoritatea competenta sa eli­be­re­ze licente de export si certificate cu fixare in avans a restituirii este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). In general, CFA se solicita si se elibereaza pen­tru toate produsele incluse la o subpozitie din nomenclatura combinata (NC), insa, in unele ca­zuri particulare, expres prevazute de normele co­munitare, certificatul se solicita si se eli­be­rea­za pentru produse de la mai multe subpozitii din NC sau doar pentru o parte a produselor incluse la o subpozitie din NC.

In ceea ce priveste indicarea tarii sau a grupului de tari de destinatie, aceasta este necesara in ca­zul certificatelor de export cu fixare in avans a dreptului de restituire, insa, simplul fapt al men­tio­narii tarii sau, dupa caz, al zonei de destinatie, nu face ca aceasta destinatie sa fie obligatorie.

Plata restituirilor la export se realizeaza numai pentru produsele agricole exportate ca atare si pentru anumite produse agricole exportate sub forma de marfuri. In conditiile specifice stabilite de legislatia comunitara, modalitatile de plata a restituirilor la export sunt: plata standard si plata in avans.

Plata standard se efectueaza in termen de 3 luni, iar plata in avans se realizeaza in termen de 30 de zile, calculat din ziua in care APIA este in po­sesia tuturor documentelor si informatiilor ne­ce­sare pentru a da curs cererii de plata. Plata in avans a restituirii la export este conditionata de constituirea de catre exportator, la dispozitia APIA, a unei garantii de 110% din suma restituirii so­licitate, astfel incat se pot plati in avans restituirile de pana la 2 000 de euro inclusiv.

Beneficiarii acestor subventii sunt obligati la restituire, in situatia in care acestia se autosesi­zeaza ca au incasat necuvenit aceste sume sau daca, in urma controalelor efectuate de APIA sau de alte organisme abilitate in acest sens, se constata ca sumele reprezentand restituiri la export au fost platite fara temei.

In acest caz, beneficiarii vor fi informati ca au obligatia restitu­i­rii sumelor respective. APIA tine evidenta de­bi­te­lor provenite din plata subventiilor necuvenite si le poate recupera din platile viitoare sau prin al­te modalitati prevazute de lege, in cazul in care a­cestea nu sunt platite de catre debitori.

Documentele solicitate de catre organele competente in vederea restituirii sunt urmatoa­rele:
– Licenta / CFA andosat corespunzator de vama;
– Cererea de plata restituire;
– DVE (declaratia vamala de export)
– Documentul T5 (daca formalitatile vamale nu se fac la un punct de iesire din teritoriul vamal);
– Documentul de transport;
– Dovada de import in tara terta, daca este cazul;
– Certificat sanitar veterinar de import;
– Autorizatie sanitar-veterinara de functionare a firmei, la prima solicitare de restituire.

In ceea ce priveste exemplarul de control T5, atunci cand operatiunile vamale presupun pre­zen­tarea unui document tip licenta de export sau cer­tificat de fixare in avans, eliberat de APIA (au­to­ritatea competenta in Romania sa elibereze ast­fel de documente), persoana interesata va in­scrie in rubrica B, «se returneaza la», denumi­rea agentiei de plati in cauza sau a autoritatii com­petente sa acorde restituirea, dupa caz;

In situatia operatiunilor vamale ce implica pre­zen­tarea unui document tip licenta de export sau certificat de fixare in avans, eliberat de au­to­ri­ta­tile competente din statele membre UE, persoa­na interesata va inscrie in rubrica B autoritatea com­petenta care urmeaza sa elibereze garantia sau sa acorde restituirea, dupa caz.

Pentru mai multe informatii: www.apia.org.ro

Modificări aduse OUG nr. 92/2011 privind politicile aplicate în plan intern și internațional
Autor: meatmilk  /   luni, 27 august 2018

(Comunicat MADR) În ședință de Guvern a fost aprobată modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional.   Potrivit actului normativ...

S-a schimbat Legea societăților agricole și a formelor de asociere în agricultură
Autor: meatmilk  /   miercuri, 11 iulie 2018

(Comunicat) În Ședință de Guvern a fost adoptată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură ce reglementează cadrul juridic al înființării și desfășurării activității societăților agricole.   În vederea transformării...