Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

Romalimenta, centrată pe dezvoltarea sectorului alimentar românesc

Autor: Meat MIlkluni, 27 iunie, 2016

Dezbaterile legate de proiectul de amendare a Legii 321 privind comercializarea produselor agroalimentare au dus, din pãcate, la polarizãri excesive ṣi chiar la atacuri la persoanã care depãṣesc limitele dialogului civilizat al cãrui adept rãmânem.

 

Federaṭia Romalimenta ṣi-a declarat din start susṭinerea faṭã de scopul   proiectului ṣi anume uṣurarea accesului producãtorilor români la piaṭã, inclusiv în sectorul supermarketurilor. In cursul audierilor, însã, au apãrut amendamente  asupra eficienṭei cãrora ne-am exprimat rezerve, astfel cã am încetat sã mai fim parte a procesului. Suntem obligaṭi sã pãstrãm o atitudine neutrã faṭã de proiect ṣi considerãm cã este necesar cel puṭin un an de verificare în practicã a implementãrii prevederilor sale, înainte de a decreta cã efectele lor sunt preponderent pozitive sau, din contrã, sunt inaplicabile.

 

Faptul cã unii acṭioneazã conform dictonului « cine nu e cu noi, e împotriva noastrã » nu este în mãsurã sã ne abatã de la principii pe care ni le-am impus, între care neamestecul în acṭiunea altor organizatii profesionale ṣi apolitismul tradus prin echidistanṭa faṭã de forṭele politice, care nu exclude colaborarea cu acestea, ci dimpotrivã, se bazeaza pe respectul reciproc.

 

Federaṭia Romalimenta este compusã, aṣa cum se poate vedea pe site-ul sãu, din asociaṭii profesionale/patronate de sector (ex. lapte, panificaṭie, ape minerale, bãuturi rãcoritoare, bere, vin), pe de o parte, ṣi din firme de procesare individuale cu capital românesc, mixt sau strãin, a cãror caracteristicã majorã este respectul legii ṣi respectul faṭã de cel care ne susṭine existenṭa- consumatorul. Reprezentãm în egalã mãsurã ṣi cu aceeaṣi mândrie micile firme autohtone, ca ṣi procesatorii de dimensiune mare sau mijlocie, inclusiv companii multinaṭionale  cunoscute pe toate meridianele lumii, angajând circa 50.000 salariaṭi.

 

Armonizarea intereselor unei asemenea diversitãṭi de agenṭi economici ṣi ṣtergerea eventualelor fricṭiuni este posibilã, cea mai bunã dovadã fiind însãṣi existenṭa federaṭiei noastre, care a fost infiinṭatã in 1994 ṣi care este, încã din 2004, singurul membru român, cu drepturi depline, al Confederaṭiei europene a industriei alimentare « FoodDrinkEurope », confederaṭie care, la fel, reprezintã un sector dominat de IMM-uri.

 

Romalimenta rãmâne adepta efortului colectiv în direcṭia progresului realitãṭilor româneṣti, alãturi de alte organizaṭii profesionale, de instituṭiile statului, de partidele politice ṣi a relaṭiilor sincere, deschise cu publicul, prin intermediul mass media. Acṭionând astfel, am reuṣit, între altele, implementarea unor standarde de calitate (prin colaborarea cu MADR), a unui control oficial modern (ANSVSA), a etichetãrii europene (ANPC), iar parteneriatul cu Ministerul Sãnãtãṭii pune pe primul plan educatia pentru un stil de viaṭã sãnãtos al generatiei tinere.

Președinte: Sorin Minea

Director executiv: Mihai Vișan

 

Noutăți la Meat Milk 2019: Forum Retail
Autor: meatmilk  /   marți, 12 martie 2019

Ediția 2019 a Expo-Conferinței Internaționale Meat Milk, evenimentul central în calendarul anual de manifestări de profil, care se va desfășura în zilele de 30 și 31 mai la Hotel Alpin din Poiana Brașov sub genericul ”Protejarea interesului național în condițiile globalizării sectoarelor de carne și lapte”, va aduce în fața...

Sergiana va participa și va expune la Meat Milk 2019
Autor: meatmilk  /   luni, 11 martie 2019

Una dintre companiile de elită din sectorul de procesare a cărnii, Sergiana Poiana Mărului, va participa și în acest an la Expo-Conferința Internațională Meat Milk, care își va desfășura cea de-a VIII-a ediție în zilele de 30 și 31 mai la Hotel Alpin din Poiana Brașov.   Astfel, în cele două zile ale evenimentului,...