Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

Seleniul, nutrient esenþial pentru o performanþã optimã în aviculturã

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

De la descoperirea sa la începutul anilor 1900, seleniul a prezentat o enigmã nutriþionalã datoritã condiþiei sale duale de element chimic cu potenþial toxic, dar ºi de microelement esenþial. Cercetãrile desfãºurate din ultimul deceniu au dus la recunoaºterea seleniului organic Sel-Plex® ca microelement esenþial în îmbunãtãþirea nutriþiei, a stãrii de sãnãtate ºi a bunãstãrii animalelor (Surai, 2000, 2006a). Cercetãrile documentate au demonstrat clar cã intervenþia nutriþionalã cu Sel-Plex® are ca rezultat beneficii semnificative privind producþia ºi starea de sãnãtate pentru toate speciile.

Seleniul, sãnãtatea ºi productivitatea în aviculturã
Carenþa de seleniu este responsabilã de un numãr de boli degenerative specifice la pãsãri.

Stãri morbide asociate carenþei de seleniu la pãsãri
● Atrofia pancreasului
● Diatezã exsudativã
● Encefalomacie
● Distrofie muscularã
● Acoperire deficitarã cu pene
● Producþie redusã de ouã
● Numãr crescut de embrioni morþi
● Ratã redusã de ecloziune a ouãlor
● Greutate redusã a puilor la eclozare
● Imunocompetenþã deficitarã
● Deficienþã reproductivã ºi infertilitate

Un nivel adecvat de seleniu este esenþial în procese fundamentale precum creºterea ºi reproducþia. Seleniul a fost asociat multã vreme cu o varietate de probleme costisitoare legate de fertilitate, dezvoltare ºi bunãstare, rezistenþa la boli ºi dereglãri ale metabolismului hormonilor tiroidieni (McCartney, 2006).

Beneficiile seleniului asupra stãrii de sãnãtate ºi a calitãþii produselor
● Îmbunãtãþirea sistemului de apãrare antioxidantã, care duce la o rezistenþã crescutã la boli
● Îmbunãtãþirea rãspunsului imun
● Rezistenþã superioarã la afecþiuni virale
● Susþinerea funcþiei tiroidiene
● Îmbunãtãþirea fertilitãþii
● Duratã de viaþã productivã mai lungã la lotul de reproducþie
● Nivel crescut de Se în carne ºi ouã
● Îmbunãtãþirea culorii cãrnii, reducerea pierderii suculenþei
● Prospeþime îndelungatã ºi pãstrarea calitãþii produselor

Importanþa seleniului în nutriþia pãsãrilor a fost asociatã unui numãr de beneficii privind starea de sãnãtate ºi calitatea produselor (tabelul 2). Be – neficiile legate de starea de sãnãtate depind de formã (anorganicã sau organicã) ºi de doza corectã de seleniu (Rayman, 2004; Schrauzer, 2001).

Roluri biologice majore ale proteinelor care conþin seleniu

Selenoproteina Funcþie primarã Sindrom/Afecþiune
Iodotironin deiodinaza Metabolism tiroidian Creºtere redusã
Acoperire deficitarã cu pene
Sensibilitate la frig
Glutation peroxidaza
Selenoproteina P
Selenoproteina W
Proprietãþi antioxidante Miopatii musculare
Predispoziþie la îmbolnãvire
Diatezã exsudativã
Atrofia pancreasului
Pierderea suculenþei cãrnii
Infertilitate
Ratã redusã de ecloziune
Selenoproteina din
capsula spermatozoidalã
Structura
spermatozoidului
Motilitatea spermatozoizilor
Infertilitate la masculi

Funcþiile biologice ale seleniului
Deºi simptomele carenþei de seleniu diferã de la o specie la alta, funcþiile seleniului în metabolism sunt la fel de importante pentru toate animalele. Dupã absorbþia sa în organism, seleniul este înglobat în numeroase enzime ºi proteine cu rol fiziologic major.

Îmbunãtãþirea statusului seleniului
Stãrile morbide de carenþã primarã de seleniu sunt identificate din ce în ce mai mult, în prezent, în fermele comerciale. Suplimentele de seleniu sunt disponibile sub diferite forme, atât anorganice cât ºi organice (Schrauzer, 2001). Principalele forme anorganice de seleniu sunt selenitul de sodiu ºi selenatul de sodiu ºi pot fi extrem de toxice chiar la niveluri reduse. Deºi este absorbit în micã mãsurã, selenatul prezintã o biodisponibilitate extrem de redusã, cea mai mare parte fiind excretatã prin urinã, înainte sã poatã fi înglobat proteinelor. Pe de altã parte, selenitul este slab absorbit de cãtre organism, ºi utilizarea lui ca supliment este controversatã. Spre deosebire de acestea, s-a demonstrat clar cã suplimentarea cu seleniu organic sub forma de Sel-Plex® îmbunãtãþeºte statusul seleniului în þesuturi ºi este asociatã unor rãspunsuri cu impact practic în starea de sãnãtate ºi performanþa pãsãrilor.

Alte studii au analizat expresia genelor în þesuturi precum cortexul cerebral, intestin, ficat ºi musculatura sceleticã. Una dintre genele principale studiate codificã proteina GADD45b (de oprire a creºterii ºi cauzatoare de leziuni la nivel de ADN). Aceastã genã este implicatã în reglarea ciclului celular ºi în apoptozã (moartea programatã a celulei). Activarea ei este indusã de stresul oxidativ ºi, în particular, de leziuni la nivel de ADN. Expresia acestei gene este recunoscutã acum ca un marker excelent pentru aceºti agenþi stresori. Studiile au arãtat cã nivelurile de exprimare a acestei gene au fost semnificativ reduse în toate þesuturile, însã doar în lotul tratat cu Sel-Plex®. Acest lucru indicã un nivel redus de stres oxidativ endogen ºi mai puþine leziuni la nivel de ADN în întregul organism ºi demonstreazã încã o datã superioritatea produsului Sel-Plex faþã de alte surse de seleniu.

Nutrigenomica ºi Sel-Plex®
Cercetãri recente desfãºurate la Centrul Alltech de Nutrigenomicã ºi Nutriþie Animalã Aplicatã au utilizat o metodã bazatã pe microanaliza ADN-ului pentru a compara exprimarea genelor la puiul de carne în þesuturi specifice ca rãspuns la suplimentarea cu seleniul organic Sel-Plex®, selenometioninã ºi seleniu anorganic sub formã de selenit. Unul dintre cele mai remarcabile beneficii ale unui nivel optim de seleniu este reducerea stresului celular asociat cu rãspunsul oxidativ. Genele care conþin codificarea proteinelor antioxidante GSH-Px 1 ºi tioredoxin reductaza au fost stimulate de 4 ºi, respectiv, 2 ori comparativ cu loturile martor (Dawson, 2006). Alte gene stimulate ca urmare a administrãrii seleniului au fost tioredoxina 2 ºi iodotironin deiodinaza, ambele cu rol esenþial în fertilitate (Dawson, 2006).

Concluzie
Este evident cã suplimentarea cu seleniu organic provoacã schimbãri la nivel molecular, ceea ce duce la creºterea cantitãþii de antioxidanþi în tot organismul. Studiile de nutrigenomicã au ilustrat cã astfel de schimbãri sunt consecinþa creºterii statusului seleniului prin: reducerea nivelurilor de expresie a genelor care codificã proteinele de rãspuns la stresul oxidativ ºi creºterea expresiei genelor care conþin proteine antioxidante. Se preconizeazã cã alte rãspunsuri pozitive la suplimentarea cu seleniu, cum ar fi transferul de seleniu cãtre embrioni, nivelul ridicat de seleniu în ouã ºi carne, potenþialul amplificãrii funcþiei cognitive ºi reducerea generalã a incidenþei îmbolnãvirilor rezultã din efectele la nivel molecular. Cercetãrile ulterioare în nutrigenomicã, proteomicã ºi me – tabolomicã vor permite oamenilor de ºtiinþã sã punã întrebãri-cheie, referitoare la nutriþie ºi efectele acesteia asupra organismului. Concentrându-ne pe expresia genelor ºi genomica funcþionalã, este foarte probabil ca în curând sã putem înþelege mai clar importanþa intervenþiei în strategiile nutriþionale. Deºi este încã la început, aceastã nouã frontierã ºtiinþificã va revoluþiona gândirea privind modul în care suplimentarea dietei poate avea astfel de rãspunsuri esenþiale ºi benefice asupra stãrii de sãnãtate a întregului organism.

IT Genetics: Black Friday, cu reduceri de până la 60%, pentru companii
Autor: meatmilk  /   vineri, 16 noiembrie 2018

(Comunicat) Compania românească IT Genetics, unul dintre cei mai mari furnizori de soluţii de identificare automată, colectare de date (AIDC) şi puncte de vânzare (POS), organizează, pe 16 noiembrie, ceamai mare campanie de Black Friday dedicatăsegmentului B2B, cu reduceri de până la 60% la toateprodusele din stoc.   Campania...

FAO: Restaurarea habitatului râurilor poate îmbunătăți pescuitul în apele interioare
Autor: meatmilk  /   vineri, 16 noiembrie 2018

(Comunicat) Ecosistemele de apă dulce găzduiesc 40% din speciile de pește din lume și contribuie direct la securitatea alimentară a gospodăriilor rurale. Cu 11,47 milioane de tone pe an, pescăriile interioare generează 12% din capturile globale de pește, potrivit ultimelor date ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și...