Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Sprijin european nerambursabil pentru investitii productive in acvacultura

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

Programul Operational pentru Pescuit reprezinta instrumentul prin care se asigura finantare nerambursabila pentru sectorul pescuitului si acvaculturii din România, pentru perioada 2007-2013. Astfel, aferent acestei perioade, România primeste 230 de milioane de euro din Fondul European pentru Pescuit.

In cadrul Programului Operational pentru Pescuit, exista o linie de finantare de­dicata exclusiv sprijinirii investitiilor in acvacultura. Masura 2.1 are urmatoarele obiective principale:

• Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune;
• Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala;
• Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, având in vedere conservarea si dezvoltarea atât a cadrului economic si social, cât si a mediului;
• Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura.
Cine poate depune proiecte

In cadrul acestei masuri, pot solicita finantare urmatoarele tipuri de solicitanti, considerati eligibili: agentii economici de tip IMM (inclusiv microintreprindere) si intreprinderile mari, cu mai putin de 750 de angajati sau cu o cifra de afaceri mai mica de 200 de milioane de euro. De asemenea, este obligatoriu ca solicitantul sa aiba cel putin un specialist in acvacultura sau o persoana cu experienta in domeniul acvaculturii de cel putin 5 ani.

Un proiect poate sa includa orice investitii/costuri care sunt relevante si necesare pentru implementare; insa, numai „activitatile eligibile” pot fi luate in considerare atunci când se calculeaza valoarea proiectului (exista costuri pe care Comisia Europeana nu le considera ca fiind eligibile si, din aceasta cauza, ele nu pot fi luate in considerare atunci când se calculeaza valoarea eligibila a proiectului).

Astfel, pot obtine finantare nerambursabila urmatoarele tipuri de activitati, ce sunt considerate eligibile:
• modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere;
• construirea de noi ferme;
• diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi: pesti (sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste etc.
• achizitionarea de tehnologii noi si know-how;
• construirea de micro-unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie;
• achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale;
• achizitionarea echipamentelor de ocazie;
• capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste;
• construirea sau amenajarea unui centru de vânzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura, si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura;
• achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu;
• achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura;
• drumuri si platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultura;
• construirea si/sau modernizarea depozitelor de furaje;
• achizitionarea echipamentelor si instalatiilor de producere a furajelor (capacitatea acestor echipamente si instalatii trebuie corelata cu necesarul de furaje pentru acvacultura din cadrul fermei; nu este permisa valorificarea furajelor in alt scop sau la terti);
• achizitionarea de plase, garduri si alte tipuri de echipamente pentru protectia impotriva pradatorilor;
• echipamente de pescuit, unelte de pescuit, instalatii si ambarcatiuni folosite pentru furajare, tratamente, distribuire de ingrasaminte, pescuit si transport peste;
• achizitionarea de software si sisteme de monitorizare a activitatii de productie in cadrul unitatilor de acvacultura;
• achizitionarea de echipamente si imbunatatirea conditiilor de munca si securitate a lucratorilor din acvacultura.
De asemenea, aferent activitatilor de mai sus, sunt considerate eligibile cheltuielile realizate pentru realizarea acestor investitii. Mai mult, cheltuielile pentru proiectele de investitii sunt eligibile pentru o contributie FEP, chiar si in cazul in care au fost platite efectiv de catre beneficiar dupa 1 ianuarie 2007 si pâna la semnarea contractului de finantare, in cazul in care proiectul a fost declarat câstigator. Insa, pentru aceste tipuri de cheltuieli, beneficiarul va depune dosarul achizitiei publice in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de finantare, insotit de un raport al unui evaluator tehnic independent, care sa certifice realitatea investitiilor pentru care se solicita rambursare.

Un alt aspect important este faptul ca toate cheltuielile privind plata salariilor, remuneratiilor si stimulentelor pentru personalul având atributii in implementarea operatiunii/proiectului efectuate de beneficiar in cadrul si exclusiv pe durata implementarii proiectului /operatiunii sunt eligibile si reprezinta o cheltuiala generala a proiectului.
Ce finantare se poate obtine?
Valoarea totala maxima a contributiei nerambursabile ce se poate acorda pentru un proiect de finantare este de 12.408.000 de lei (aproximativ 3.000.000 de euro). Pentru acest apel de depunere a cererilor de finantare, valoarea contributiei solicitantului in bani, este de:
• 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie (IMM);
• 70% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru o intreprindere mare (cu mai putin de 750 de angajati sau o cifra de afaceri mai mica de 200 de milioane de EURO);

In cazul acestei masuri, nu se acorda plati in avans, ci doar se ramburseaza cheltuielile eligibile deja facute. Rambursarea fiecarei cereri de rambursare se realizeaza in maximum 60 de zile
calendaristice de la data inregistrarii cererii de rambursare, daca dosarul cererii de rambursare este complet si conform.

Suma indicativa alocata acestui apel pentru depunerea cererilor de finantare (valoarea totala eligibila, fara TVA) este de 148.550.165 lei.

Ce contine dosarul proiectului

Dosarele proiectelor de finantare se primesc permanent de la lansarea apelului de depunere a Cererilor de Finantare (25 martie 2010) pâna la termenul de inchidere a acestuia (31 decembrie 2010). Dosarele se depun la sediul Compartimentelor regionale, conform programului afisat pe site-ul www.madr.ro.

Dosarul de finantare contine, pe lânga Cererea de finantare completata in formatul standard, o serie de documente obligatorii ce trebuie anexate acesteia, printre care:
• Plan de afaceri;
• Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii-montaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj sau care nu necesita certificat de urbanism;
• Situatii financiare aferente anului precedent depunerii Cererii de finantare;
• Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante;
• Certificat constatator complet emis de Oficiul Re­gistrului Comertului;
• Statutul sau actul de infiintare;
• Avizul sanitar prin care se certifica faptul ca proiectul propus pentru finantare este in concordanta cu legislatia nationala privind normele de igiena si sanatate publica;
• Certificat de urbanism/autorizatie de constructie pentru proiecte care prevad constructii
• Licenta de acvacultura pentru unitatile care se extind sau se modernizeaza etc.;
• In cazul „speciilor straine”, nou introduse in acvacultura, aprobarea ANPA si MMP.

Atentie: Un solicitant poate sa deruleze simultan maximum doua proiecte finantate prin intermediul Programului Operational pentru Pescuit, pe masuri diferite.

Specialistii COMPASS va recomanda, in cazul in care intentionati sa depuneti un proiect in cadrul acestei linii de finantare, sa aveti in vedere complexitatea dosarului de proiect si a documentelor ce trebuie anexate, pentru a asigura timpul necesar intocmirii temeinice a cererii de finantare, a studiului de fezabilitate/ memoriu justificativ, dar si obtinerii tuturor avizelor necesare, maximizând astfel sansele de reusita a proiectului.

Avastar, gustul si savoarea carnii
Autor: Meat MIlk  /   joi, 31 ianuarie 2013

Companie de prestigiu in peisajul productiei de carne, Avastar a dovedit inca de la infiintare ca performanta nu poate fi realizata decat prin asigurarea celei mai inalte calitati a produselor. Conturand an de an un business-plan pe cat de temeinic, pe atat de eficient, Avastar justifica pe deplin fiecare efort, dand, asa cum spune si sloganul...

Aaylex, sub semnul performantei si al calitatii
Autor: Meat MIlk  /   miercuri, 30 ianuarie 2013

Jucator de prim plan al industriei de productie si procesare a carnii de pasare, numele AAylex se afla cu siguranta sub semnul performantei in afaceri, performanta al carui principal ingredient este calitatea deosebita a cresterii si productiei carnii de pui, dar si a produselor Coco Rico, brandul impus cu autoritate pe piata de...