Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Stabilirea contingentelor tarifare la importul carnii de pasare si alte produse in perioada 1 iulie-30 septembrie 2011

Autor: Meat MIlkmiercuri, 30 ianuarie, 2013

Va informam ca in perioada 01.06.2011 – 07.06.2011, se pot depune, la APIA – Sediul Central, cereri pentru emiterea licentelor in cadrul contingentelor tarifare de import, subperioada 01 iulie – 30 septembrie 2011, in sectorul carnii de pasare, deschise in baza urmatoarelor regulamente:

Regulamentul (CE) nr.1385/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului in ceea ce priveste deschiderea si modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare in sectorul carnii de pasare:

Regulamentul (CE) nr.1384/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2398/96 al Consiliului in ceea ce priveste deschiderea si modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul in cadrul Comunitatii a produselor din sectorul carnii de pasare
originare din Israel;

Regulamentul (CE) nr.533/2007 privind deschiderea si gestionarea unor contingente tarifare in sectorul carnii de pasare;
Regulamentul (CE) nr.539/2007 privind deschiderea si modul de gestionare a contingentelor tarifare in sectorul oualor si al ovalbuminelor;

Regulamentul (CE) nr.536/2007 privind deschiderea si modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de pasare, alocat Statelor Unite ale Americii;

Recomandam solicitantilor sa furnizeze cu cel putin trei zile anterioare primei zile din perioada de depunere a cererilor de licente, respectiv 01.06.2011, copii ale declaratiilor vamale de import sau de export, pentru cel putin 50 de tone de produse prevazute in Anexa I, partea XX din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, modificat si completat, atat pentru perioada de 12 luni anterioara momentului solicitarii licentei de import, cat si pentru perioada de 12 luni precedenta acesteia, in momentul depunerii primei cereri privind o anumita perioada contingentara, in baza art.5 paragraful al II-lea din Regulamentul 1301/2006.

Cererile efective privind emiterea licentelor de import, insotite de dovada constituirii garantiei, se vor depune in perioada 01.06.2011 – 07.06.2011.
Dosarul pentru eliberarea unei licente de import va contine:

-cererea tip pentru emiterea licentei de import insotita de imputernicire pentru persoana care depune documentul la registratura;
-pentru un operator economic care depune pentru prima data o solicitare in vederea eliberarii unei licente de import, este necesara inregistrarea prealabila la APIA pentru obtinerea codului unic (formularul pentru inregistrarea in baza de date a Agentiei si documentele necesare se gasesc pe
site la adresa www.apia.org.ro );

– dovada constituirii garantiei.
Constituirea garantiei pentru eliberarea licentei se face prin scrisoare de garantie bancara sau prin virament bancar la: Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti Cod fiscal: 16517187 COD IBAN: RO 88 TREZ 700500504X001164 ,,Sume de mandat si in depozit reprezentand garantii la importul si exportul de produse agricole, reprezentand garantie pentru eliberarea licentei de import.

In cazul viramentului bancar in contul APIA, operatorii trebuie sa depuna garantia aferenta cantitatii solicitate inainte de depunerea/expedierea documentelor la APIA, asigurandu-se astfel ca, pana la data depunerii solicitarii, suma se regaseste in extrasul de cont al Agentiei.

Ziua in care s-a constituit garantia determina actiunea operativa pentru rata de schimb a monedei euro. Rata de schimb care urmeaza a fi folosita in conformitate cu art. 11 al Regulamentului (CE) nr. 1913/2006 este cea mai recenta rata fixata de Banca Centrala Europeana, anterior primei zile a lunii in care are loc evenimentul operativ.

Recomandam ca termenul de valabilitate a scrisorii de garantie bancara sa nu expire mai devreme de 10.04.2012 inclusiv. Garantia constituita in lei trebuie sa fie la dispozitia APIA nu mai tarziu de orele 14:00 din ziua in care s-a depus solicitarea pentru eliberarea unei licente.

Dupa ce garantia a fost constituita, se va depune cererea pentru emiterea unei licente. Aceasta cerere poate fi modificata sau retrasa in urma unei solicitari scrise a operatorului economic depusa la APIA pana la ora 14:00 a zilei in care a fost depusa cererea de licenta.
In temeiul art. 34 alin. (10) din Regulamentul (CE) 376/2008 dovada utilizarii licentei de import trebuie prezentata la APIA in termen de 45 de zile de la expirarea licentei respective, sub sanctiunea retinerii din garantie, conform legislatiei in vigoare.

Licenta de import se considera utilizata in totalitate in cazul in care 95 % din cantitatea inscrisa pe aceasta este importata in perioada de valabilitate. In cazul in care cantitatea efectiv importata nu depaseste 5%, se va retine toata garantia.

Licenta de import trebuie prezentata Agentiei in termen de 45 de zile de la expirarea termenului de valabilitate. In situatia in care licenta de import este prezentata dupa expirarea celor 45 de zile, dar a fost utilizata, se retin 15% din valoarea totala a garantiei;

daca licenta de import este prezentata dupa expirarea celor 45 de zile si a fost utilizata partial in termenul de valabilitate se retine diferenta dintre 95% din cantitatea indicata pe licenta si cantitatea efectiv importata, la care se adauga retinerea a 15% din garantia ramasa dupa prima retinere plus 3%, pentru fiecare zi care depaseste limita de timp, calculate din valoarea ramasa dupa primele doua reduceri.
Informatii suplimentare la www.apia.org.ro (Biroul de Presa al APIA)

La Meat.Milk 2019, AB Tehnic Profesional va susține două comunicări
Autor: meatmilk  /   luni, 22 aprilie 2019

Companie de elită din domeniul frigului industrial, aflată în avangarda pieței pe care activează, AB Tehnic Profesional a devenit Prtener al Conferinței Internaționale Meat.Milk 2019, urmând să susțină două comunicări tehnologice în ziua de 30 mai, atât în workshop-ul CARNE, cât și în workshop-ul LAPTE.   AB Tehnic...

Carmangeria Godac a devenit Partener Mic dejun al Conferinței Meat.Milk 2013
Autor: meatmilk  /   luni, 22 aprilie 2019

Și în acest an, la fel ca la precedentele ediții, Carmangeria Godac, proprietate a domnului Radu Marian, este Partener Mic-Dejun al Expo-Conferinței Meat & Milk 2019, urmând să facă deliciul meselor de dimineață cu unele dintre cele mai bune produse ale sale.   Astfel, Carmangeria Godac va îmbia participanții ca,...