Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Trasabilitatea: noua provocare pentru producãtorii autohtoni din industria cãrnii

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

Achiziþionarea unui sistem de gestionare a activitãþilor de producþie este o condiþie esenþialã pentru producãtorii ºi procesatorii români de carne pentru maximizarea eficienþei, asigurarea trasabili – tãþii ºi îndeplinirea cerinþelor impuse de Uniunea Europeanã în industria alimentarã. Tot mai multe întreprinderi din România, de talie micã sau mij – locie, considerã implementarea unei soluþii software o investiþie cu rentabilitate imediatã a capitalului investit: 48% din firmele româneºti au achiziþionat un software pentru a controla procesul de producþie, 33% au implementat un sistem automatizat pentru a se alinia normelor europene de producþie ºi 19% au luat în considerare adoptarea unei soluþii software, din motive de trasabilitate – rezultã dintr-o cercetare de marketing, realizatã de studenþii Universitãþii Babeº-Bolyai, din Cluj- Napoca, în colaborare cu Codespring, companie de dezvoltare software ºi outsourcing. Eºantionul a cuprins 669 de firme, de pe întregul teritoriu al þãrii. Datele au fost culese în perioada mai-iunie 2010, prin interviu telefonic.

Ce urmãresc companiile când implementeazã un sistem de gestiune a trasabilitãþii?
Trasabilitatea este o componentã importantã a sistemului de gestionare a activitãþilor de producþie, indusã de necesitatea de a controla ºi realiza obiective de producþie prin urmãrirea istoricului originii ºi prelucrãrii unui produs la nivel de materie primã sau parte componentã ºi distribuþia sau localizarea acestuia dupã vânzare. În contextul în care trasabilitatea este privitã ca o modalitate de asigurare a controlului ºi eficienþei unei activitãþi, este de subliniat cã, prin trasabilitate, procesul de producþie se poate conforma legislaþiei europene ºi standardelor de calitate.

În lipsa unor soluþii capabile sã stocheze toate informaþiile legate de materiile prime intrate în componenþa unor alimente, în situaþiile în care apare o contaminare, producãtorul va trebui sã retragã întreaga producþie de pe piaþã, nefiind posibilã identificarea loturilor compromise.

Ce aspecte îngreuneazã achiziþionarea unui astfel de sistem?
Pentru cã industria alimentarã este un sector foarte complex, un sistem pentru urmãrirea trasabilitãþii trebuie sã acopere obiective extem de diversificate. În România, de foarte multe ori, companiile achiziþioneazã un sistem de gestionare a activitãþilor de producþie cu multe funcþionalitãþi spectaculoase, fãrã a analiza dacã sistemul este potrivit tipului de business unde urmeazã sã fie implementat.

Un alt motiv pentru care, în producþia localã de carne, prelucrarea datelor se face pe bazã de docu mente fizice este lipsa informaþiilor. Conform cercetãrii de marketing realizatã de studenþii Universitãþii Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de ªtiinþe Economice ºi Gestiunea Afacerilor, secþia Marketing, linia de studiu maghiarã, în colaborare cu firma Codespring, în cadrul programului de practicã finanþat prin proiectul POSDRU cu titlul „Convergenþa pregãtirii universitare la viaþa activã”, finanþat de Uniunea Europeanã, rezultã cã:

• 35,17% dintre producãtorii ºi prelucrãtorii de carne chestionaþi nu au buget pentru o astfel de investiþie;
• 23,67% considerã cã nu au nevoie de un astfel de sistem;
• 18,5% nu au auzit de existenþa unui software de gestionare a activitãþilor de producþie;
• 12% nu sunt interesaþi din cauza lipsei de cunoºtinþe de IT;
• 10,5% nu au identificat pe piaþã un software care sã satisfacã nevoile firmei.

Alt trend remarcat în cadrul cercetãrii este cã majoritatea producãtorilor ºi procesatorilor de carne nu achiziþioneazã sisteme întregi de gestionare a activitãþilor de producþie, nu implementeazã un sistem tip ERP (Enterprise Resource Planning), ci numai câteva module ce nu vizeazã automatizarea. 25% din eºantionul studiat fo – loseºte o soluþie software în producþie, iar 19% pentru depozitare ºi inventariere.

Ce soluþii software existã pe piaþã?
Chiar dacã existã diferenþe între numeroasele aplicaþii de software, funcþionalitãþile unui modul de producþie conþin capacitãþi de proiectare ºi procesare a datelor, precum ºi de planificare. Dintre diversele soluþii existente, Productis este soluþia adaptatã nevoilor întreprinzãtorilor mici ºi mijlocii, dezvoltatã de cãtre Codespring pentru controlul sistemelor de producþie, care efectueazã procesarea ordinelor de achiziþie, ambalare, depozitare, inventariere, livrare ºi facturare. Produsul este personalizabil diferitelor procese de producþie, standardelor de transport ale cumpãrãtorilor ºi diverselor cerinþe ale agenþilor de vânzãri.

Este esenþial pentru orice producãtor care doreºte creºterea profitului sã îºi poatã urmãri sursele materiilor prime, transformãrile acestora, loturile de produse în funcþie de ºarjã, retururile ºi pierderile suferite.

Un sistem de gestionare a activitãþilor de producþie dedicatã industriei producãtoare ºi procesatoare de carne asigurã colectarea tuturor acestor informaþii în timp real. Aceste date, chiar dacã au o valoare ridicatã prin acurateþe ºi livrare în timp real, nu sunt utile fãrã centralizare. Soluþia optimã care oferã toate aceste avantaje constã în implementarea unui sistem de gestionare a activitãþilor de producþie, soluþie care sã dispunã de o componentã de trasabilitate inclusã.

Olympus a lansat primul iaurt bio cu specific grecesc
Autor: meatmilk  /   luni, 26 august 2019

(Comunicat) Olympus, unul dintre cei mai mari producători de lactate din România, a lansat primul iaurt bio cu specific grecesc de pe piața românească.   Parte a grupului Hellenic Dairies, Olympus România a căutat în permanență să ofere clienților săi cele mai inovatoare produse, la cele mai înalte standarde de...

ANZM a autorizat noi lactate drept ”Produse montane”
Autor: meatmilk  /   luni, 26 august 2019

(Comunicat MADR) Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) a acordat unui operator economic din județul Harghita, dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”, pentru un număr de 14 produse.   Astfel, în data de 20.08.2019, SC BOMILACT MĂDĂRAȘ SRL a primit decizia de acordare a dreptului de...